'Ahi'ahi: Pāsina Fakatalitali

This page is a translated version of the page Incubator:Main Page and the translation is 100% complete.
You can read this page in other languages. The language menu is here.
Kautahi Vikimetia
Kautahi Vikimetia

Mālō te lava mai ki te 'Ahi'ahi o te Vikimetia!

I te'Ahi'ahi Vikimetia, e lava fakatu'u, fa'ufa'u mo sivi ai e te Kautahi Vikimetia te 'u gaue fo'ou e fai i ni'i 'u lea fo'ou o te Vikipetia, Vikitohi, Vikilogo, Vikilea, Vikisionalio and Vikifolau

Logo lā te mole fakatu'u o he pāsina viki totonu o te 'u gaue aeni e fai i te 'Ahi'ahi Vikimetia, e lava pe hona lau mo fetogi o hage pe ko te 'atu gaue viki o te Vikimetia.

Ko te 'u gaue fo'ou o te Vikima'oluga e tonu ke fakatu'u ki te Peta Vikima'oluga, pea ko te Vikimatapuna ki te Vikimatapuna lea kehekehe.

Mole lau hau kamata he gaue fo'ou 'osi i heni. E ma'ua ke ke hoko atu he gaue kua fakamo'oni i he lea fo'ou. Kā ke fia kamata he gaue fo'ou, meta:kole he gaue fo'ou pe vaka'i te Wikispore ki hona hoko atu.


Ko te fa'u o he viki 'ahi'ahi fo'ou

Kia koe e fia kamata gaue i he lea fo'ou, vaka'i atu te Tokoni:Tohi tokoni. Tokaga ki te 'u lēkula o te gaue.

Lēkula ma'uhiga:

  • E ma'ua ke ma'u hau nūmelo lea (vaka'i te tohi tokoni). Kā hala, pea ke kole pe faka'aoga te viki aeni: Incubator Plus 2.0.
  • E ke kamata he viki 'ahi'ahi i heni kae mole ko he ma'ua ke tali e te Vikimetia, he tonu mu'a ke fakamo'oni e te Komite lea. Vaka'i atu te Kole he lea fo'ou.
  • Fakalelei mai o muli'i te 'u lēkula fakahigoa o te'u pāsina i te lea o te gaue, ke fakagafua ai te hiki o te pāsina ki te site viki totonu. Ko te 'atu pāsina o tau gaue (mo te 'u fa'ahiga mo kupesi) e ma'ua ke higoa tahi mo tatau (mu'akupu e tahi).

Tokoni gaue ki he viki i te 'Ahi'ahi

Kā e ke poto i he lea e tohi heni, kataki mai o tokoni ki te gaue aia.

Manatu'i o faka'aoga he mu'akupu e tonu O 'uhiga mo te 'u mu'akupu.

Kole tokoni:

Ko te Kautahi Vikimetia e toe tokaga tāfito mai ki te 'u gaue lea kehekehe mo gaue ateaina aeni:

Wikipedia Vikipetia
Te fakamahino ateaina
Wiktionary Vikisionalio
Tikisionalio
Wikisource Vikimatapuna
Fale tohi ateaina
Wikiquote Vikilea
Lea tuku
Wikibooks Vikitohi
Tohi 'ako ateaina
Wikinews Vikilogo
Talalogo ateaina
Wikiversity Vikima'oluga
Ako ateaina
Wikivoyage Vikifolau
Tokoni folau ateaina
Wikispecies Vikifa'ahiga
Fa'ahiga manu mo 'akau
Wikidata Vikiatamai
Atamai ateaina
Wikimedia Commons Vikimetia fakatahi
Tanaki'aga pāki
Meta-Wiki Meta-viki
Pule gaue o te Vikimetia