This page is a translated version of the page Incubator:Main Page and the translation is 71% complete.
Outdated translations are marked like this.
You can read this page in other languages. The language menu is here.
de Wikkimehdija Schteftong
de Wikkimehdija Schteftong

Wellkume op däm Enkubator vun de Wikkimehdijaschteftong!

Dat heh es dä Wikkimehdija Enkubator, woh Ußjahbe en neue Schprohche för de Projäkte vun de Wikkimehdija Schteftong opjesaz wähde künne, wi de Wikkipehdija, de Böhscherwikkis, de Neujeschkeitewikkis, de Zitahtewikkis, Wikiwööterböhscher un de Reisewikkis. Mer kann dren schrihve, jädd ußprobehre, un esu erus fenge, ov esu johd loufe, dat se aam Ängk als eijeschtänndeje Wikkis vun dä Schtefftong övvernomme wähde sulle.

Och wann de Versohchswikkis heh noch ken eije Wikki han, kam_mer se praktesch jenau esu bruche.

Neu Schprohche för de Wikkiwäsiteit jonn noh de Bätta-Wikkiwäsiteit, un neuje Schprooche för et Quälletäxtewikki jonn nohm alhe Quälletäxtewikki.

mer kann heh nit e janz neu Projäk en de Welt bränge. Heh kam_mer nur neu Schprohcheväsjohne fun enem Projäk aanfange, wadd et ald jit.


Wi mer e neu Versohchswikki obsäz

Wann De heh bes, öm en neue Schprohch för e Wikki-Projägg aanzefange, fengs De alles, wat De weße moß, övver di Sigg Hölp:Handbooch. Bes esu johd un donn op de Rääjelle doför aachte.

Rääjelle:

  • Et moss e jöltesch Köözel för di Schprohch han, wi et em Handbohch äkliehrd es. Wann dä noch fählt, kam_mer derföhr sorrje, dat di Schprohch eine kritt, udder op dä Inkubator Plus jonn.
  • Heh met denem Versöhkswikki aanzefange deiht nit automattesch derför sorrje, dat dat schpähder vom de Wikkimehdija-Schtefftong aanjenomme wehd. Ed moß eets vum Kummiteh för de Schprohche johdjeheijße wähde. Mieh Zersammehänge fengk mer op dä Sigg övver de Wönsch noh Ußjahbe en neu Schprohche.
  • Sidd esu johd un doht de Rääjelle för de Nahme för neu Sigge beaachde, vör allem, öm di Sigge schpähder leischter en e eije Wikki ömträcke ze künne. Alle Sigge em Versohswikki, och Schablohne un Saachrjroppe, möße einheitlesch un onverwääßelbaa benannt sin. Dat jeihd övver Vörsäz vör de Nahme, woh et bevve jenannte Köözel för de Schprohch dren schtisch.

Wi mer en enem Versoochswikki em Inkubator jät beidräht

Wann De en Schprohch kanns, di mer jraad heh aam ußprobeere es, dann donn dobei metmaache!

Jivv alle Sigge, di De neu bejenns de reschteje Köözelle am Aanfang, loord Üsch och noch jenoue Aanjaabe doh drövver aan.

2023

Contact/Help:

De Wikkimehdija Schtefftong bedriehv norr_en Aanzahl annder en villschprohcheje Projäkte med offe Kwälle:

Wikipedia Wikkipehdija
et freij un offe Nohkixel
Wiktionary Wikkiwööterbohch
Wöööterboch un Bejreffsammlong
Wikisource Kwällewikki
en Biblijothek met freie Enhallde
Wikiquote et Zetahtewikki
en Sammlong vun Zetahte
Wikibooks Böhscherwikki
Freije Böhscher met Täxte un Handböhscher
Wikinews Neujeschkeitewiki
Nohreeschte onger freije Lezänze.
Wikiversity Wikkiväsitäht
Freije mattrijahlije un Aanjebodde för et Lärne
Wikivoyage Wikivoyage
The free online travel guide
Wikispecies Wikispecies
Directory of species
Wikidata Wikkidahta
Daatebangk met frei verfööschbaa Weße
Wikimedia Commons Wikkimehdija Commons
jemeinsamm jenöz Datteije unt Mehdije
Meta-Wiki Mettawikki
De Projäkte vun de Wikkimehdija_Schtefftong ko'odenehre