इङ्‍कुबेटर:मुख्य पन्‍ना

This page is a translated version of the page Incubator:Main Page and the translation is 80% complete.
Outdated translations are marked like this.
You can read this page in other languages. The language menu is here.
विकिमिडिया फाउन्डेसन
विकिमिडिया फाउन्डेसन

विकिमिडिया इङ्‍कुबेटर मी स्वागत छ !

यो विकिमिडिया इङ्‍कुबेटर हो, जाँ सम्भाव्य विकिमिडिया परियोजनाअन विकिपीडिया, विकिकिताप, विकिरैबार, विकिउद्धरण, विकिस्‍नरी रे विकिभोएज का नौला भाषा का संस्करण व्यवस्थापन गद्द ,लेख्द, परीक्षण अद्द रे विकिमिडिया फाउन्डेसन द्वारा प्रकाशित गद्द योग्य सावित अरीन्छ ।

यद्यपि विकिमिडिया इङ्‍कुबेटर मी रयाऽ परीक्षण विकीइन आफुनोइ विकी डोमेन नाइपौना, पुइलै और विकिमिडिया परियोजना विकी जसोइ अरीबर इन लाई पड्‍ड रे सम्पादन गद्द सकीन्छ ।

विकिभर्सिटीको नौलो भाषा संस्करण बीटा विकिभर्सिटी पट्टी जानु पड़न्छ भण्याँ विकिस्रोत को बहुभाषिक विकिस्रोत पट्टी जानु पड्‍ड्या हुन्छ।

तम याँ है एकदमै नौलो आयोजना शुरू अद्द नाइसक्दाऽ: भयाऽ आयोजना को नौलो भाषा संस्करण मात्तरी शुरू अद्द सक्द्याहौ।


याँ केइ सक्रिय विकीइन छन्:

These have been approved and/or created:   These are active and might get their own site soon:

Wikipedia

Wiktionary

Wikibooks

Wikinews

Wikiquote

Wikivoyage


  These will likely stay here:
विकिमिडिया इङ्‍कुबेटर मी भयाऽ विकीइन की सङती सूची खिलाइ, इङ्‍कुबेटर:विकीइन तकऽ।

नौलो परिक्षण विकी कस्याँ शुरू गद्या

यदि तम यखाइ परियोजना को नौलो भाषा संस्करण शुरू अद्‍दाइ आयाऽ हो भँण्या, तम सप्पै जाँणकारी सहायता:मद्दतपुस्तिका मी पाइ सकन्छौ। तमरी बलाई स्थानीय नीतिनियम सित परिचित रयाऽ।

केइ महत्वपूर्ण नियमअन:

  • तम सित मान्य भाषा कोड हुनु पड़न्छ (मद्दतपुस्तिका मी व्याख्या अरीरैछ)। यदि तम सित आथिन भँण्या, तम तैकि आवेदन भरी सकन्छौ, या इङ्‍कुबेटर प्लस मी जाऽ।
  • याँ परीक्षण विकी पैटौना को यो मतलब नाइहो कि पछा यो स्वत: विकिमिडिया फाउन्डेसन बठेइ स्वीकृत हुन्या हो; तम ले यै लाई पैली भाषा समिती बठेइ स्वीकृत अराउनु पड्‍ड्या हुन्छ। बर्ती जाँणकारी खिलाई नौला भाषाअनकि न्युति अनुरोध तकऽ।
  • तमरी बलाई परीक्षण भाषा नामकरण परम्परा लाई ध्यान मी राख्याऽ, भविष्य मी पन्‍नाअन लाई वास्तविक विकी परियोजना मी स्थानान्तरण कि न्युति मद्दत अद्‍‍दाइ। तमरा सप्पै परीक्षण पन्‍नाअन (टेम्पेटअन रे श्रेणीइन समेत) लाई छुटछुटाइ (उपसर्ग प्रयोग अरीबर - कम्ती मी लै भाषा कोड; मथि तकऽ) रे यकैसार ले नामकरण अद्‍दु पड्‍ड्या हुन्छ

इङ्‍कुबेटर मी परीक्षण विकी मी कस्याँ योगदान अद्द्या

यदि तम सित याँ परीक्षण विकी भयाऽ कसै भाषाको ज्ञान छ भँण्या तमी लाई त्यै परीक्षण विकी मी योगदान अद्‍दाइ जोड़दार प्रोत्साहन अद्‍दाउँ।

तमरी बलाई तम ले बनायाऽ सप्पै पन्‍नाअन मी सही उपसर्ग दियाऽ। उपसर्ग का बारेमी और जाँणकारी

Contact/Help:

विकिमिडिया फाउन्डेसन और लै भौत बहुभाषी समन्वय|बहुभाषी तथा स्वतन्त्र सामग्री परियोजनाअन चलाउँछ:

Wikipedia विकिपीडिया
खुला ज्ञानकोश
Wiktionary विक्सनरी
शब्दकोश तथा थिसारस
Wikisource विकिस्रोत
खुला-सामाग्री पुस्तकालय
Wikiquote विकिउद्धरण
उद्धरणअन को संग्रह
Wikibooks विकिकिताप
निःशुल्क पाठ्यपुस्तकअन रे मद्दतपुस्तिकाअन
Wikinews विकिरैबार
खुल्ला-सामाग्री रैबारअन
Wikiversity विकिभर्सिटी
नि:शुल्क सिकाइ सामग्रीइन तथा कृयाकलापअन
Wikivoyage विकिभोएज
नि:शुल्क अनलाइन यात्रा सहयोगी
Wikispecies विकिप्रजाति
प्रजातिइन की निर्देशिका
Wikidata विकितथ्याङ्‍क
निःशुल्क ज्ञान जग
Wikimedia Commons विकिमिडिया कमन्स
साजो मिडिया भणाँर
Meta-Wiki मेटा-विकी
विकिमिडिया परियोजना समन्वय