Inkubator:Halaman Mukak

This page is a translated version of the page Incubator:Main Page and the translation is 100% complete.
You can read this page in other languages. The language menu is here.
Wikimedia Foundation
Wikimedia Foundation

Salamat Ratong di Wikimedia Inkubator!

Ija joda da Wikimedia Incubator, pok proyek-proyek wiki Wikimedia: Wikipedia, Wikibooks, Wikinews, Wikiquote, Wiktionary rik Wikivoyage dilom versi bahasa ompai tirencanako, tiisi, tiuji, rik tibuktiko layak untuk tiguwaiko situsna bak Wikimedia Foundation.

Walaupun wiki ujicoba di Wikimedia Incubator makkung ka domain wiki diwik, Niku pandai nggunakona dija sa goh-goh rik Niku nggunakona di proyek Wikimedia barihna.

Untuk versi bahasa ompai jak Wikiversity payu guk Beta Wikiversity, rik Wikisource guk Multilingual Wikisource.

Niku mak pandai ngamulai samungkal proyek ompai jak awal, Niku bih pandai ngamulai edisi bahasa ompai jak proyek sai kok uwat. Aman Niku haga ngguwai proyek ompai, kunjungi halaman proposal untuk proyek ompai, atawa liyak Wikispore aman haga ngguwai samungkal rua uji coba.


Sanipa cara ngamulai wiki ujicoba ompai?

Aman Niku guk ja sa untuk ngamulai edisi bahasa ompai jak sebuah proyek, baca kaunyin informasi di halaman Panduan. Payu baca munih kabijakanna.

Samungkal rua paraturan ponting:

  • Niku morluko kode bahasa sai valid (tijolasko dilom panduan), aman Niku mak nggaduh, Niku pandai ngajuko pangiluan untuk ndapokkona, atawa nggunako wiki non-Wikimedia Incubator Plus 2.0.
  • Rik ngamulai osai wiki uji coba dija mak buhorti wiki sina nontini bakal sacara otomatis titarima bak Wikimedia; Niku porlu ngusahakona mari titarima bak Komite Bahasa paling mona. Liyak halaman pangiluan bahasa ompai untuk informasi lobih lanjut.
  • Payu hormati konvensi panggolaran untuk bahasa uji coba, untuk nulung migrasi halaman-halaman di maso mendatang guk proyek wiki sai tomon nihan. Kaunyin halaman uji coba mu (tikuruk templat rik kategori) porlu tigolari rik unik (rik nggunako) rik konsisten.

Sanipa cara bukontribusi di wiki uji coba di Incubator

Aman Niku pandai tentang bahasa sai ganta sa uwat wiki uji coba dija, Niku bangat-bangat tiharapko untuk bukontribusi guk lom wiki uji coba sina.

Payu unjuk prefiks sai bonor di kaunyin halaman sai Niku guwai Informasi lobih lanjut tentang prefiks.

Kontak/Katulungan:

Yayasan Wikimedia ngalola samungkal rua proyek bumacom-macom bahasa rik proyek-proyek konten bebas barihna:

Wikipedia Wikipedia
Ensiklopedia sai bebas
Wiktionary Wikikamus
Kamus rik tesaurus
Wikisource Wikisumber
Perpustakaan konten bebas
Wikiquote Wikisarambah
Koleksi sarambah
Wikibooks Wikibuku
Buku teks rik manual bebas
Wikinews Wikibarita
Barita konten bebas
Wikiversity Wikiversitas
Materi rik aktivitas pambalajaran bebas
Wikivoyage Wikimidang
Panduan midang daring bebas
Wikispecies Wikispesies
Direktori spesies
Wikidata Wikidata
Basis pangetahuan bebas
Wikimedia Commons Wikimedia Commons
Repositori media jama-jama
Meta-Wiki Meta-Wiki
Koordinasi proyek Wikimedia