Mukuza: Orubaju Rukuru

This page is a translated version of the page Incubator:Main Page and the translation is 100% complete.
You can read this page in other languages. The language menu is here.
Wikimedia Foundation
Wikimedia Foundation

Wayakiirwa aha Wikimedia Mukuza!

Egi ni Wikimedia mukuza,ahi purogyekiti nyingi za Wikimedia wiki omu ndimi zoona ezirimu nkaWikipediya, Wikibitabo, Wikimakuru, Wikitugambo, Wikikavunuzi na Wikitambura nizibaasa kuterezibwa, zihandiikwe, zigyezesibwe Kandi zihikirizibwe oku tayayisibwa Wikimedia Foundation.

Nobu za wiki eziri omu Wikimedia mukuza zitari ku tuunga domain zazo, nizibasika kushomwa Kandi zika terezibwa nka za Wikimedia purogyekiti ezindi.

Ebika ebisya ebya Wikiversity byiinekuza ahari Beta WikiSoma

Tokabasa ku tandikaho purogyekiti ensya aha.Nobasa ku tandikaho ekika ekisya Kya orurimi ekya purogyekiti eriho. Wana noyenda kutandika purogyekiti ensya, za meta:proposals for new projects, ninga reeba Wikispore waba noyenda kugyezesa.


Okuba kutandika kugyezesa wiki ensya

Waaba Ori aha kutandika purogyekiti omu orurimi orusya, nobasa kushaanga byoona ebiri kubikwataho aha Obuyambi: Endagiriro. Kwonka Guma noyijuka ebya enkozesa.

Amateeka agamwe ag'omugasho:

  • Noyetengesa Kodi ya orurimi ehikire (kishoboriirwe omu Endagiriro).Wana otari kubasa, nobasa kugyishaba ninga okozese etari ya Wikimedia wiki Mukuza Plus 2.0.
  • Ku tandikaho wiki ensya aha tikirikumanyisa ngu neyija kwikirizibwa Wikimedia bwanyima; neyetengesa kubanza bagishwijuma aba Akakiiko ka Endimi . ReebaOkushaba kwa endimi ensya ahabwa ebiri kukiraho.
  • Hereza ekyitinisa okuha amaziina aha orurimi oruri ku gyezesibwa, kuyamba okufurura embaju kuza aha wiki purogyekiti yenyini.zoona embaju ezirimu (Obutiba nana Ebibiina) byiine kuheebwa gye amaziina (bakwejunisa otugambo twokubanza) Kandi hatariho kushobyamu.

Oku okubasa kuhayo aha Wiki erikugyezesibwa Ahari Mukuza

Wana nomanya gye orurimi orwiine wiki erikugyezesibwa aha, nohigwa kugira eki wayongeraho.

Mazima hereza embaju zoona ezoku hangaho otugambo twokubanza twishikire. Bingi ebiri kukwaata aha tugambo twokubanza.

Hikyirira/Obuyambi:

Wikimedia Foundation nekora nezindi Nyiingi kandi Zabusha purogyekiti:

Wikipedia Wikipediya
Encyclopedia eya busha
Wiktionary Wikikavunuuzi
Kavunuuzi na katondoozi
Wikisource wikioburigo
Oburigo bwa burikimwe ekya busha
Wikiquote Wikitugambo
Irundaniro rya ebyagambirwe
Wikibooks Wikibitabo
Ebitabo ebya busha nana endagiriro y'enkozesa
Wikinews Wikimakuru
Amakuru ga busha
Wikiversity Wikisoma
Ebikozeso by busha nana ebikorwa
Wikivoyage Wikitambura
obuyambi oku okubasa kutambura
Wikispecies Ebigira magara
ahi byoona ebigira amagara bishangwa
Wikidata Wikidata
Aha niho okumanya kwa busha kukutandikira
Wikimedia Commons Wikimedia Commons
aha niho ebishushani nana entambi bishangwa
Meta-Wiki Meta-Wiki
Mushuganisa wa purogyekiti za Wikimedia