အေန်ဂျုၜေတာ:လိက်မေံခၠီ့

This page is a translated version of the page Incubator:Main Page and the translation is 74% complete.
Outdated translations are marked like this.
You can read this page in other languages. The language menu is here.
ဝီးကေဝ်မီဒီယ်ု ဖါန်ဍေႋယှေန်ႋ
ဝီးကေဝ်မီဒီယ်ု ဖါန်ဍေႋယှေန်ႋ

ဝီႋကေဝ်မီဒီယ်ု အေန်ဂျုၜေတာခဝ့် အင်းၯလင်ဖဝ်ႋ!

This is the Wikimedia Incubator, where potential Wikimedia project wikis in new-language versions of Wikipedia, Wikibooks, Wikinews, Wikiquote, Wiktionary and Wikivoyage can be arranged, written, tested and proven worthy of being hosted by the Wikimedia Foundation.

Although test wikis in the Wikimedia Incubator do not get their own wiki domains, they can be read and edited just like any other Wikimedia project wiki.

New language versions of Wikiversity should go to Beta Wikiversity, and those of Wikisource to Multilingual Wikisource.

ထံင်ႋယိုဝ် ၜးဆါင့်ပ်ုလဝ်ဂျက်သင့်ဏှ် ပ္တံင်လ်ု ဏေဝ်ႋၜး၊ ပ္တံင်မ်ုဏေဝ်ႋဝေ့ ဆ်ုခၠါင်ဘာႋသာ့ၜါယှေန်ႋသင့်ဏှ်လှ်။ အေမွာဲပ္တံင်ၜးသာ ပ်ုလဝ်ဂျက်သင့်ဆာ်ၜိုဝ် ယောဝ်ႋဖှေ်လာႋလ်ု meta:proposals for new projectsခဝ့်.


မ်ုပ္တုံသင့် ဝီးကေဝ်ပ္တိင့်ဆၟိုဝ် ပ်ုသှ်ေသိုဝ်လယ်

If you are here to start a new language edition of a project, you can find all information on Help:Manual. Please be aware of the local policy.

အ်ုဍံင်ဍောဟ်ပၞံင့်ၯူ့ၯာ:

  • You need a valid language code (explained in the manual). If you don't, you can apply for one, or use the non-Wikimedia wiki Incubator Plus 2.0.
  • Starting a test wiki here doesn't mean it will later be automatically accepted by Wikimedia; you need it to be approved by the Language committee first. See Requests for new languages for more information.
  • Please respect the naming conventions for the test language, to help future migrations of pages to an actual wiki project. All of your test pages (including templates and categories) need to be named uniquely (by using a prefix) and consistently.

အေန်ဂျုၜေတာ

If you have knowledge of a language which currently has a test wiki here, you are strongly encouraged to contribute to that test wiki.

အုဲးသာဆိုင် ဏှ်ပ္တံင်ဖှ်ေ prefix မာင်ႋကင်သိုဝ် လိက်မေံၜၠါ်လုက်ကာ ဖ်ုရီ့ဖှ်ေလာႋ။ More information about prefixes.

အ်ုခါ့ယိုဝ်ဆ်ုကဲထင်းလ်ုဖး

ၯယ့်ထိုဝ်ၜုဂ်/မာၜိုဝ်မာဆိုင်:

ထိုင့်ဖူႋဝဲါ ပ်ုလဝ့်ဂျလ်ုဖး

ဝီကီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးရှင်းသည် အခြားသော ဘာသာစကားမျိုးစုံနှင့် အခမဲ့ အကြောင်းအရာ ပရောဂျက်များကို စီမံခန့်ခွဲပါသည်:

Wikipedia ဝီႋကေဝ်ပီဍီႋယာႋ
အ်ုဃှိုဲလ်ုအှ် ဖံင်ဖၠေဝ်လိက်ဆ်ုၯာင်ႋကိုဝ်မိင်
Wiktionary ဝစ်ရှင်နရီ
အဘိဓာန်နှင့် ဝေါဟာရပဒေသာကျမ်း
Wikisource ဝီကီရင်းမြစ်
အခမဲ့ အကြောင်းအရာ စာကြည့်တိုက်
Wikiquote ဝီကီကိုးကားချက်
အဆိုအမိန့်များ စုစည်းမှု
Wikibooks ဝီကီစာအုပ်
အခမဲ့ ကျောင်းစာအုပ်များနှင့် လက်စွဲများ
Wikinews ဝီကီသတင်း
အခမဲ့အကြောင်းအရာ သတင်း
Wikiversity ဝီကီဗာစတီ
အခမဲ့ လေ့လာရေး ပစ္စည်းများနှင့် လှုပ်ရှားမှုများ
Wikivoyage ဝီကီခရီးသွား
အခမဲ့ အွန်လိုင်း ခရီးသွားလမ်းညွှန်
Wikispecies ဝီကီမျိုးစိတ်
မျိုးစိတ်များ အှ်လင်ႋဍာ
Wikidata ဝီႋကေဝ်ဒေတာ
အခမဲ့ ဗဟုသုတ တည်ရာ
Wikimedia Commons ဝီကီမီဒီယာ ကွန်မွန်းစ်
မျှဝေထားသော မီဒီယာ ဘဏ်တိုက်
Meta-Wiki မေတာ-ဝီႋကေဝ်
ဝီကီမီဒီယာ ပရောဂျက် ပူးပေါင်းဆက်သွယ်ရေး