Tohi tokoni

This page is a translated version of the page Help:Manual and the translation is 100% complete.
You can also read this page in:

Ko te tohi tokoni 'aeni ki te kaiga e fia fakatu'u h ānatou pāsina viki Wikimedia i he lea e mole he'eki faka'aoga i te wiki. Vaka'i atu te Special:SiteMatrix o fakasiosio te 'u pāsina viki kua fakatu'u (e tohi kuli te 'u viki ae mole he'eki fa'u).

1. Ma'ua fakatomu'a

E mole tali ānai e te Vikimetia he viki i he lea e mole hona nūmelo ISO 639 kua fakamo'oni, pea ko he lea i he fa'ahiga faitohi e mole faka'aoga'i. Ka e ke fia laga he gaue fo'ou, vaka'i atu te 'Ahi'ahi lahi i te Fandom.

 
Fiafai'aga

Tohi tou higoa pea ta'ofi mo tau fiafai'aga

Ka mole he'eki ke kaku ki loto, fakalelei mai o pe fa'u hau nūmelo. E fakagafua ai te muli'i o te haha'i e tokoni mai.

Alu ki te Fiafai'aga (1) pea fetogi te lea o tau me'a gaue (2) mo te fakatu'utu'u o te pāsina 'ahi'ahi:

 • Te gaue (3), o hage lā ko te Vikipetia i te Wp/xx
 • Te nūmelo lea (4), te "xx" i te Wp/xx

2. Kamata te viki

 • Kā mole ke ilo'i pe tali tau lea, fehu'i age ki he tahi i te Incubator:Requests for starting a test.
  Ka molefakamo'oni tau lea, pea e lagi molehi. Ka kua fakamo'oni, pea hiki ona pāsina ki te viki fo'ou mo ka kua fakatu'u.
 • I te tini aeni i lalo, fetogi te "xyz" aki te nūmelo o tau lea. Faka'aoga he nūmelo w:ISO 639-1 pea ka mole he'eki i ai, faka'aoga he nūmelo w:ISO 639-3.
 • Fetogi te "Wp" (Vikipetia) mo ka ko he tahi gaue ("Wt" = Vikisionalio, "Wn" = Vikilogo, "Wb" = Vikitohi, "Wq" = "Vikitala", "Wy" = Vikifolau).

Lomi te kumi Fa'u aeni i oluga pea fetogi te "higoa o te lea i te fakapilitania". Ki hona hoko atu, vaka'i te pāsina aeni. Pea ta'ofi te pāsina.

 • Mulimuli ki te 'u tu'utu'uni o te pāsina ne'e ke hoki fa'u pe. E kole atu ānai ke fa'u hau pāsina tāfito, aki te higoa Project/code/Main_Page.
 • E lava tohi tau viki ki te 'Ahi'ahi:viki.

3. Fai he kole

E lava fa'u pe he viki 'ahi'ahi heni kae e ma'uhiga tau fai he kole ki te Meta mo ke loto ke to'o kehe te viki mai te 'Ahi'ahi i he 'aho.

 • E lelei age tau fakatahi'i 'au nūmelo ke ke hū fakahagatonu ki te 'atu viki o kau ai mo te Metaviki.
 • Mulimuli ki te 'u tu'utu'uni o te tohi tokoni ki te haha'i fo'ou.
 • Fakafo'ou te pāsina talalogo Wx/xyz aki te fetogi o te "meta" ki te | meta = yes
 • O hage ko tona kua 'ui atu, e faigata'a age te 'u lekula o te Vikimetia i te kamata o he gaue i heni. Kataki test project here. Lau fakalelei te 'u lekula.
  • Ka kua faka'osi fuli te 'u koga o te gaue pea e sivi mo 'ui kua tokalelei. Kā he'eki tohi feia pea lagi mole he'eki kātoā te atu koga fuli o te gaue.

4. I te 'Ahi'ahi

 • Ko te tohi o te 'u pāsina e ko te gaue ma'uhiga tāfito. Tohi mo fakafo'ou te 'u fakamatala.
 • E lagi fualoa te fakalogo ke fakamo'oni tau viki. Aua te loto vaivai.
  • E tu'u i te pāsina mulimuli o te 'atu gaue tona 'alu'aga pea mo te 'u koga e kei toe ke faka'osi ia mu'a o he fakamo'oni.
 • E lava hau kole ke ke pule o te viki 'ahi'ahi ke ke tu'ulaki te gaue.
 • E lagi tekeni e he tahi mai te komite lea ke fakamo'oni tau viki 'ahi'ahi. Pe lava pe hau kole ki te komite i tanātou pāsina talanoa ke fakamo'oni.

Tu'utu'uni tāfito

Mulimuli ki te 'u tu'utu'uni ma'uhiga aeni o te 'atu gaue o te Vikipetia

5. Hiki lea

E ma'ua ke hiki te 'atu kupu fakamahino o tau pāsina ki tau lea. Ko te gaue "Hiki lea" e ma'ua ke toe fai ki te 'u kupu fakamahino o te Metiaviki. Ko te gaue hiki lea e ma'uhiga ia mu'a o he fakatu'u o he viki. Kataki mai ki te Translatewiki.net o fakahoko ai te gaue hiki lea lolotoga tau fa'u pāsina.

 1. Kā mole he'eki ke mahino ki te gaue a te translatewiki.net, mulimuli ki te 'u tu'utu'uni aeni.
 2. Alu ki te "Special:Hiki lea" i te translatewiki.net o kamata fai hiki lea ai:
  • Logo lā te lelei age o te hiki o te 'atu kupu fakamahino o te pāsina, e tonu pe ke fakaliliu mu'a te'u "kupu tāfito o te Metiaviki". Ko te 'u kupu ma'uhiga tāfito aia ki te takitokotahi.
   Fakatokaga: Kā he'eki ma'u te 'u kupu fakamahino i tau lea - vaka'i atu te fuga pāsina - e ma'ua ke ke hiki ki tau lea he 13% ape o te 'u kupu tāfito o te Metiaviki pea hoki lava ma'u leva te 'u kupu fakamahino i tau lea. (Ko te 'u kupu "e faka'aoga tāfito " e kau ki te 13%.)
  • Ki te hoko atu o he tahi gaue i he lea, e ma'ua ke hiki te atu kupu tāfito o te Metiaviki mo te 'u kupu o te kupu tāfito e faka'aoga e te Kautahi Vikimetia. Ko te faka'amu ke hoko atu mo fakafo'ou te gaue hiki lea o te 'uluaki pāsina ke faigafua age ki te 'u gaue fo'ou e fakatu'u.

E faka'afe atu koutou ki te kau gaue tekeni lea o tau lea, ke feala hau tokoni mai ki te laga o te gaue. Kā ke tau mo ni'i faigata'a'ia, faitohi mai ki te fakatahi'aga pe ki te translatewiki.net.

6. Ka kua tali te viki

Ka kua fakamo'oni tau lea pea faka'ui leava e te komite lea ki te Phabricator. Pea fakalogo leva ki te kau gaue masini ke fakatu'u te site. Mulimuli ki te gaue i te Incubator:Site creation log.

7. Ka kua fakatu'u te viki

 • Tali mu'a! E lagi ke fia fakahoko te atu pāsina o te 'Ahi'ahi ki te viki fo'ou, kae aua koe.
 • E tokoni atu he tahi ki te fakaliliu o te atu pāsina mo 'anātou hisitolia kae to'o kehe 'anātou fakamu'a.

Vaka'i mo aeni