This page is a translated version of the page Help:Manual and the translation is 100% complete.

Denna sida innehåller en handbok för personer som vill påbörja en Wikimedia-wiki på ett språk som ännu inte har en egen wiki. Se Special:SiteMatrix för en överblick över existerande wikier (röda länkar är ickeexisterande wikier).

Steg 1: Kriterier

 • Innan ni kan börja, var medveten om att reglerna för att få en egen wiki på en underdomän på Wikimedia är mycket striktare än reglerna för att påbörja en testwiki här på Incubator.
 • Var god se till att ni har tillräckligt många människor som skulle kunna bidra till wikin.
 • Och se till att språket har en giltig språkkod från ISO 639.

Wikimedia kommer inte skapa en wiki på ett språk eller dialekt som inte har en giltig ISO 639-kod, eller ett språk skrivet med ett alfabet eller ortografi som inte inte är allmänt accepterat eller inte används. Om du skulle vilja starta ett personligt projekt, läs Incubator Plus på Fandom.

 
Inställningar

Registrera och ändra inställningar

Har du ännu inte loggat in, vänligen logga in eller skapa ett konto. Det kommer göra det enklare att följa bidragsgivare.

Gå sen till Special:Preferences (1) och ändra ditt systemspråk (2) och ändra testwikins inställningar:

 • Projektet (3), Wikipedia t.ex. blir Wp/xx
 • Språkkoden (4), "xx"en i Wp/xx

Steg 2: Starta en wiki

 • Om du tvekar på att ditt språk möter kriterierna kan du fråga på Incubator:Requests for starting a test.
  Om ditt språk är ogiltigt kan den komma att raderas. Om ditt språk är giltigt kommer dess innehåll säkerligen att behållas och allt arbete kommer flyttas till den nya wikin när wikin skapas.
 • Ersätt "xyz" med din språkkod i lådan här under. Använd en kod från w:ISO 639 1; använd en kod från w:ISO 639 3 om den inte finns.
 • Ersätt även "Wp" (Wikipedia) om den är till för ett annat projekt ("Wt" = Wiktionary, "Wn" = Wikinews, "Wb" = Wikibooks, "Wq" = Wikiquote, "Wy" = Wikivoyage).

Klicka på "skapa"-knappen ovan, och ersätt i redigeringsformuläret "språkets namn på engelska". Ytterligare information hittas på den här sidan. Spara sen sidan.

 • Följ instruktionerna på sidan som du nyss skapade. Du kommer bes om att skapa en huvudsida med titeln Project/code/Main_Page.
 • Du kan lista wikin på Inkubator:Wikier.

Steg 3: Skicka in en förfrågan

Du kan utveckla en testwiki här utan att skicka in en ansökan till Meta, men en sådan förfrågan är nödvändig om du skulle vilja flytta wikin från Inkubatorn.

 • Det rekommenderas att du sammanfogar ditt konto så att du automatiskt loggas in på alla wikier inklusive MetaWiki.
 • Följ instruktionerna i handboken för ansökningar.
 • Uppdatera Wx/xyz-infon genom att ändra parametern "meta" till | meta = yes
 • Som vi redan nämnt är riktlinjerna för att få en Wikimedia-underdomän striktare än att börja ett testprojekt här. Läs riktlinjerna noga.
  • Om testprojektet uppfyller alla formella kriterier kommer det markeras "bekräftad för godkännande". Om förfrågan ännu inte efter en lång tid har markerats så saknas nog något kriterie.

Steg 4: På Inkubatorn

 • Innehållet är viktigast av allt. Skriv och underhåll artiklar.
 • Det kan ibland ta lång tid innan din wiki godkänns. Misströsta inte.
  • De flesta förslag har en statussida som pedagogiskt visar vad som behöver göras innan det godkänns.
 • Du kan ansöka om administratörskap på din testwiki för att ta vara på den.
 • En medlem i språkkommittén kan föreslå att godkänna din testwiki. Händer inte det men du tycker din testwiki möter kriterierna, kan du föreslå att den ska godkännas på deras diskussionssida.

Grundläggande riktlinjer

Det finns några regler som alla på Wikimedias projekt måste följa:

 • Användarvillkoren gäller på alla wikier. Alla sidor behöver vara licensierade under licenserna Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell och GNU Free Documentation. Kom ihåg att inte kopiera texter från andra källor som inte har samma licens utan att fråga upphovsmännen.
 • Skribenter måste skriva utifrån en neutral synvinkel.
 • Ortografisk variation - om det finns mer än ett sätt att skriva eller stava språket på måste ni skriva regler om det.
 • Stilistisk standard - om ditt språk inte har en standardiserad universell variant (så som alla pratar för att förstå varandra), behöver ni ha en eller flera regler som beskriver vilken variant eller dialekt som ska användas. Ni behöver också mer utvecklade stilistiska standarder (se här till exempel)

Steg 5: Anpassning

Gränssnittet behöver anpassas till ditt språk. "Anpassning" innebär översättning av MediaWikis gränssnitt. Översättning är en av kraven för att skapa en wiki. Du kan göra detta på Translatewiki. Det görs oftast parallellt med arbetet på testwikin.

 1. Följ instruktionerna här om du ännu inte är bekant med translatewiki.net.
 2. Gå till "Special:Translate" på translatewiki.net och börja sedan översätta.
  • Det skulle visserligen vara bäst att översätta hela gränssnittet i ett svep, men för ett första projekt behöver ni bara översätta de "mest använda Mediawiki-meddelandena". Dessa är de meddelandena som är viktigast för våra läsare.
   Notera: Om gränssnittet ännu inte finns tillgängligt över huvud taget på ert språk — kontrollera i rullgardinsmenyn längst upp på sidan — kommer ni också behöva översätta minst 13% av Wikimedias kärnmeddelanden för att aktivera gränssnittet på ert språk. (De "mest använda" meddelandena räknas in mot de behövda 13%.)
  • För varje efterföljande projekt på ett språk behöver alla Wikimedias kärnmeddelanden och Wikimedia Foundations huvudsakliga tilläggsmeddelanden översättas. Det förväntas att det första projektets gemenskap har underhållit och förbättrat översättningen och borde därav inte vara något större problem.

Du för gärna gå med i språkstödsgruppen för ditt språk, där kan du förmedla information om ditt språk (som regler för plural) eller testa funktioner. Om det finns några tekniska problem, som avsaknad av stöd eller typsnitt för ditt språk, tveka inte att kontakta oss antingen genom community portal eller på translatewiki.net.

Steg 6: När wikin har godkänts

Om wiki godkänts kommer språkkommittén att skicka en en Bug Request till Phabricator. Sen är det bara att vänta på att utvecklarna skapar sajten. Du kan följa utvecklingen på Incubator:Site creation log.

Steg 7: När wikin har skapats

 • Stopp! Du kanske vill kopiera alla sidor från Inkubatorn till den nya wikin, men var god gör inte det.
 • Någon kommer importera alla sidorna med deras historik och utan deras prefixar.
 • Efter att importeringen från Inkubatorn är klar kan du redigera allt, skapa nya artiklar, bjuda in nya redigerare och göra andra saker för att få wikin att växa. Att flytta ut från Inkubatorn är inte slutet; det är början.

Se även