Incubator:Các wiki

This page is a translated version of the page Incubator:Wikis and the translation is 96% complete.
You can also read this page in:

Dưới đây là danh sách sau đây bao gồm tất cả các wiki đang được phát triển tại Wikimedia Incubator.

Để biết các wiki có hoạt động tích cực nhất, xem Incubator:Wiki nổi bật.

Về thống kê của tất cả các wiki, xem Incubator:Các dự án Wikipedia

Để biết các wiki được di chuyển khỏi Incubator gần đây, xem Incubator:Nhật trình khởi tạo trang web.

For test wikis not listed here, see :Category:Incubator:All test wikis, where all tests are listed by project code and language code.