This page is a translated version of the page Incubator:Wikis and the translation is 96% complete.

Orukarara Oru rwiine za Wiki zoona eziriyo nizi hangwaho aha Wikimedia Incubator eziri kwishikyiriza kamwe oba bwombi obugyenderwaho obu:

  • Ziine kuba substantial (ziine ekikye embaju nka 25 empango), Kandi
  • Ziine kuba active (ziine ebihandikirweho kuruga aha ntandikwa ya omwaka $)

Ahabwa za wiki eziri kucizayo kubaho, reeba Incubator:Za wiki eziri kukora.

Ahabwa ebibazirwe aha za wiki ezi zoona, reeba Incubator:Wikipedia purogyekitis.

Ahabwa za wiki eza shohora aheru ya Incubator, reeba Incubator:oku ekibanja kihangirweho.

Ahabwa za wiki eziri kukorwa ezitari aharukarara Oru,Reeba :Category:Incubator:zoona wikis eziri nizihangaho',ziri kworeka Kodi ya project nana Kodi ya orurimi.