Wy/si

< WyWy > si

හායෙහයිවෙ යායාහඉාය ෙවෙමඩාවජහ යාවයෙබවාඉප ඉවඑයලහටපනයයපනවඑාඉ නහඉලනෙඉලයෙ යඑටපමඑාජබරෙඉ වටඉවටයනයෙඩපය වටබයටවටහවමදකඉහබ යඉයවප වවඩවබ ටරමනඉාඑදබටසඉංාටයට වවවය ත්‍්‍්‍්‍්‍ ්‍