ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್: ವಿಕಿಗಳು

This page is a translated version of the page Incubator:Wikis and the translation is 96% complete.

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯು ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಕಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಅದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನೂ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ:

  • ಅವು substantial (ಕನಿಷ್ಠ 25 ಮೇನ್‌ಸ್ಪೇಸ್ ಪುಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ), ಮತ್ತು / ಅಥವಾ
  • ಅವು active (2023 ರ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕೆಲವು ಸಕ್ರಿಯ ವಿಷಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ).

ಈ ವಿಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವವರಿಗೆ, Incubator:Featured wikis' ನೋಡಿ.

For the statistics about all these wikis, see Incubator:Wikipedia projects.

ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ವಿಕಿಗಳಿಗೆ, Incubator:Site creation log ನೋಡಿ.

ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಕಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ, :ವರ್ಗ:ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್:ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಕಿಗಳು ಅನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಕೋಡ್ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದೆ.