इनक्यूबेटर:विकि सब

This page is a translated version of the page Incubator:Wikis and the translation is 100% complete.

निम्न सूची मँ विकिमीडिया इनक्यूबेटर प सब्भे विकासशील परीक्षण विकि शामिल छै, जे निम्नलिखित मँ सँ एगो या दोनो ही मानदंडो क पूरा करै छै:

  • वू सारभूत छेकै (जेकरा मँ कम सँ कम 25 मुख्य पृष्ठ छै), आरू/या
  • वू सक्रिय छेकै (जेकरा मँ $साल के शुरुआत सँ ही सक्रिय सामग्री निर्मित होय रहलो छै)।

ई विकि सब मँ सँ सबसे सक्रिय विकि सब के बारे मँ जानै लेली इनक्यूबेटर:निर्वाचित विकि सब प जा।

सब्भे विकि सँ संबंधित आँकड़ा सब लेली इनक्यूबेटर:विकिपीडिया परियोजना सब पर जा।

इनक्यूबेटर स स्थानांतरित करलो गेलो विकि सब के बारे मँ जानै लेली इनक्यूबेटर:साइट निर्माण लॉग प जा।

यहाँ प सूचीबद्ध न होय वाला विकि सब के बारे मँ जानै लेली :श्रेणी:इनक्यूबेटर:सब परीक्षण विकि प जा, जैन्जां सब्भे परीक्षण विकि सब क परियोजना कोड आरू भाषा कोड के आधार प सूचीबद्ध करलो गेलो छै।