ویکی‌رشد:ویکییل

This page is a translated version of the page Incubator:Wikis and the translation is 92% complete.
Outdated translations are marked like this.

لیست زِر شامل همِی ویکییل تستی مِن توسعهٔ مِن انکوباتور ویکیمدیاین که یک یا هر دوتا معیار زِرَه رعایت ایکنن:

  • اونگئل قابل توجهی هِسِن (داشتن حداقل ۲۵ صفحه اصلی) ، و / یا
* اونگئل  فعال هِسِن  (و اول سال ۲۰۱۸ تولید محتوِی فعال دارِن

سی دیۮن فعال‌ترین ای ویکییل ویکییل برجسته نَه بویینید.

For the statistics about all these wikis, see Incubator:Wikipedia projects.

سی دیۮن ویکییلی که جۮیۮی و ویکی خارج بیۮنه، سایت ایجاد ولاگ نَه بویینیۮ.

سی تست کِردن ویکییلی که ایچو لیستا نبۮنه ، ینه بویینید رده:اینکوباتور: همِی ویکییل ازمایشی, جِی که همِی تستئل لیست وابیدنه کد پروژه و کد زوون.