Wb/nia/Halöŵö Zinenge/26

Huhuo Waulo khö Agerifa

edit

I. 1 Ba imane Agerifa khö Waulo: Latehe khöu, öbu'a ba hulumö.

Awena ifazaŵa dangania Faulo, ibu'a ba hulunia, imane:[1] 2 He razo, Agerifa, omuso dödögu, me tola ubu'a ba hulugu ma'ökhö andre, fönau, fefu niböbögö niha Yehuda khögu. 3 Me no ö'ila sibai fefu huku ba niha Yehuda, awö nifadöni andrö, ba u'andrö khöu, bologö dödöu, wamondrongo khögu. 4 Bua-buagu i'otarai iraono ndra'o, nilaugu i'otarai mböröta, ba khöma ba Yeruzalema, ba no la'ila niha Yehuda fefu;[2] 5 me no la'ila ndra'o, i'otarai föna sa'ae (na edöna ira lafaduhu'ö), wa no u'o'ö wondrege wa'abe'e huku, ba wamosumange Lowalangi ba khöda, wa farizaio ndra'odo.[3]

Fahuhuo Waulo föna razo Agerifa

6 Ba iada'e, ba lahuku ndra'o, börö wanötöna amabu'ula li andrö, nifabu'u Lowalangi khö ndra tuada,[4] 7 ni'alui zi felendrua tua khöma, fogamö ya'ia, bongi ma'ökhö la'owölö-ölögö wamasumange Lowalangi ba da'ö. Fanötöna da'ö mbörö, ya'ugö razo, wa la'adugö ndra'odo niha Yehuda.[5] 8 Hadia wa laŵa'ö ba khömi, tebai faduhu dödö niha, na isusugi zi mate Lowalangi?[6] 9 Noa sa uŵa'ö tödögu, ni'abölögö wangöhöndrögö töi Yesu, banua Nazareta andrö. 10 Ba ulau sa göi ba Yeruzalema; ba ato ni'amoni'ö nibe'egu ba gurunga, nitehe ndra ere sebua khögu: ba na labunu ira, ba manehe ndra'odo.[7] 11 Ba ba zekola misa fefu, ba asese ulau mbalögu khöra, uforege khöra, irege manandraŵa ira, si lö awawö wönugu khöra, ba ugohi ira, urugi göi mbanua baero.

12 Ba möido ba Ndramaseko, ba zi manö, no latehe khögu ira ere sebua, no labe'e zura. 13 Ba laluo, ya'ugö razo, ba u'ila ba lala, moroi ba mbanua si yaŵa haga, abölö moroi ba haga luo, ifasui ndra'odo, awö zi fao khögu ba lala. 14 Ba alauga tou ba danö; ba urongo li, sihede, imane khögu ba li Heberaio: He Saulo! He Saulo! hana wa ögohido? Afökhö khö khöu, na fabörö'ö ba dukotuko andrö.[8] 15 Ba umane: Ha niha ndra'ugö, Tua? Ba imane So'aya; Yesu ndra'o, nigohiu. 16 Ba faoso, zizio. Andrö u'oroma'ö ndra'o khöu, ba wangohonogöi ya'ugö enoni ba samaduhu'ö ni'ila höröu, awö ni'oroma'ögu khöu dania.[9] 17 Ba u'efa'ö ndra'ugö ba danga mbanuami ba ba danga niha baero, ba nifatengegu ya'ugö,[10] 18 ba wamokai höröra ena'ö laröi zögömi-gömi, ba ena'ö lafuli ira ba haga, ena'ö laröi wa'abölö Gafökha, ba lafuli ira khö Lowalangi, ena'ö latema wangefa horö ba ondröita andrö, awö ni'amoni'ö andrö, wamati khögu.[11]

19 Andrö lö u'ositengagö gangilata andrö, soroi sorugo ya'ugö razo Agerifa,[12] 20 mangombakha ndra'o, si oföna ba mbanua Ndramaseko ba ba Yeruzalema ba ba danö Yudaia ma'asagörö ba ba niha baero, ena'ö lafalalini gera-erara ba ena'ö lafuli ira khö Lowalangi, wanga'asogö bua-bua si nangea bua-bua wamalalini era-era.[13]

21 Da'ö mbörö, wa lara'u ndra'o niha Yehuda, me sodo ba gosali, wa latandraigö wamunu ya'o.[14] 22 Ba me no itolodo Lowalangi, andrö sodo irege ma'ökhö andre, ba mamaduhu'ö ndra'o ba ndraono ba ba zatua; lö ni'ombakha'ögu hadia ia baero niŵa'ö zama'ele'ö andrö, salua dania, ba he baero niŵa'ö Moze,[15] 23 wa nifakao Keriso, awö wa no ya'ia zi föföna ba wemaoso zi mate andrö, sangombakha dania haga ba mbanua da'e, ba ba niha baero.[16]

24 Ba me imanö wamu'a ba hulunia, ba imane Feso, ebua linia: Owöhö'ö Faulo! ifowöhö ndra'ugö sura, soya sibai andrö.

25 Ba imane Faulo: Tenga sowöhö ndra'o, ya'ugö, Feso si sökhi! si ndruhu niŵa'ögu, soroi ba dödö. 26 I'ila sa da'ö razo, ba zi lö aiŵödo muhede; tebai manö faduhu dödögu, so ba da'ö zi lö irongo mege; tenga sa ba zi tobini telau da'ö no.[17] 27 Hadia, ya'ugö razo, Agerifa, faduhu dödöu ba niŵa'ö zama'ele'ö andrö? 28 u'ila, faduhu.

Ba imane Agerifa khö Waulo: Lö aröu tö, ba tobali niha Keriso ndra'o, öbe'e.

29 Ba imane Faulo: Mangandrö ndra'o khö Lowalangi ena'ö; he aröu, ba he lö aröu, ba ena'ö tenga ha ya'ugö, ena'ö dozi samondrongo khögu ma'ökhö andre tobali si mane ya'odo andre, baero rate andre.[18]

Niŵa'ö Agerifa

edit

II. 30 Ba maoso razo, awö gumandru, awö Mberenike andrö, awö zidadao ba da'ö ba ngaira.[19] 31 Laheta ira, fahuhuo, ba lamane: Lö nifazökhi niha andrö börö wamunu, ba he börö worate ya'ia.[20]

32 Ba imane Agerifa khö Weso: Tola ni'efa'ö niha andrö, na lö nifulinia khö kaizaro mena'ö.

Famotokhi ba gahe

edit
 1. Mat 10:18
 2. Faigi 22:3 b.t.; Gal 1:13 b.t.
 3. Faigi 23, 6
 4. Faigi 13:32; 28:20
 5. Faigi 24:14,15
 6. Faigi 4:2
 7. Faigi 22, 20
 8. Faigi 9, 3 b.t.
 9. Faigi 22:15; Gal 1:12
 10. Faigi 22:21; Yer 1:8,18,19
 11. Yes 42:7; Kol 1:12—14; Faigi 20:32
 12. Gal 1:16
 13. Faigi 9:20; 28:29; 20:21
 14. Faigi 21:30,31
 15. Luk 24:44 b.t.
 16. Luk 24:26 b.t.; 2:32; KorI 15:4,20; Faigi 13:47
 17. Yoh 18:20
 18. Faigi 28:29
 19. Faigi 25:23
 20. Faigi 25:11

Fabaliŵa lala

edit

Olayama Zura Halöŵö Zinenge: 12345678910111213141516171819202122232425262728

Amabu'ulali Sibohou: MataioMarekoLukaYohaneHalöŵö ZinengeRomaKorindro IKorindro IIGalatiaEfesoFilifiKoloseTesalonika ITesalonika IITimoteo ITimoteo IITitoFilemoHeberaioYakoboFetero IFetero IIYohane IYohane IIYohane IIIYudaFama'ele'ö

Bale zato: OlayamaAngombakhataBawagöli zatoMonganga afoNahia wamakoriNga'örö spesialNgawalö wanoloSafuria tebulöSanandrösaSangai halöŵö