Wb/nia/Fama'ele'ö/21

< Wb‎ | nia‎ | Fama'ele'ö
Wb > nia > Fama'ele'ö > 21

Famohouni banua ba tanö

edit

I. 1 Ba u'ila mbanua si yaŵa, si bohou, ba tanö si bohou; noa sa numalö mbanua si yaŵa si föföna, awö danö si föföna andrö, ba lö asi sa'ae.[1] 2 Ba u'ila mbanua ni'amoni'ö andrö, Yeruzalema si bohou, silalö mitou moroi ba mbanua si yaŵa, moroi ba Lowalangi, nihaogö, hulö nono nihalö, si no mangehao khö zangai ya'ia.[2]

3 Ba urongo li sebua, moroi ba dadaoma andrö, imane: Hiza nose Lowalangi andrö ba niha, ba mowanua ia ba khöra, ba ya'ira, ba banuania, ba ya'ia, Lowalangi, ba awöra,[3] 4 ba i'osi dania daŵa hörö fefu, ba höröra, ba lö fa'amate sa'ae, ba lö fa'abu dödö, ba lö fege-ege, ba lö fa'afökhö sa'ae, me no numalö zi föföna andrö.[4] 5 Ba imane sidadao ba dadaoma andrö: Hiza, ubohouni fefu hadia ia! Ba imane: Tanö ba zura, me si lö tebulö ba me no si ndruhu daroma li andre.[5]

6 Ba imane khögu: No awai. Alafa ndra'o ba omega, böröta ndra'o ba amozua. Ba zowökhi tödö ube'e nidanö gumbu, idanö fangorifi andrö, saoha gölö.[6] 7 Ha niha zi möna, da'ö zanema da'ö, ba Lowalanginia ndra'o ba onogu ia.[7] 8 Ba sada'u-da'u andrö, ba si lö mamati, ba si ra'i-ra'iö, ba sange'e ba sohorö, ba si fakelemu, ba same'e-me'e adu, ba dozi sofaya, ba ba mbaŵa andrö, sihola-hola alitö ba talö balera, mo'urakha ira, ya'ia wa'amate si samuza andrö.[8]

He wisa Yeruzalema si bohou andrö

edit

II. 9 Ba so zamösa awö mala'ika si dafitu andrö, si so mako andrö, si fitu, nifo'ösi famakao andrö, si fitu balö, safuria, ba humede ia khögu, imane: Tabu, da'u'oroma'ö khöu nono nihalö andrö, fo'omo Nono mbiri-biri andrö.[9]

10 Ba i'ohe ndra'o ba hili sebua, salaŵa, aheta nosogu, ba ioroma'ö khögu mbanua ni'amoni'ö andrö, Yeruzalema, silalö mitou, moroi ba mbanua si yaŵa, moroi ba Lowalangi,[10] 11 no so khönia lakhömi Lowalangi. Ba hagania, ba hulö mani-mani fondrege zebua böli, hulö yasibi sobaluri.[11]

12 So göli kara, ebua ba alaŵa, ba felendrua mbawa göli, ba ba dete mbawa göli, ba felendrua mala'ika, ba töi, nisura ba dete, töi mado Ndraono Gizeraeli andrö, si felendrua. 13 Moroi ba gatumbukha, ba tölu mbawa göli, ba moroi yöu, ba tölu mbawa göli, ba moroi raya, ba tölu mbawa göli, ba moroi ba gaekhula, ba tölu mbawa göli. 14 Ba toyo göli kara, öli mbanua andrö, ba no felendrua, ba ba detenia, ba felendrua döi, töi zinenge Nono mbiri-biri andrö, si felendrua.[12]

15 Ba khö zihede khögu andrö, ba so helo[13] ana'a, ba wanu'a banua andrö, fabaya bawa gölinia ba ölinia kara andrö.[14]

16 Ba öfa sagi naha mbanua andrö, ba faoma ira wa'anaunia wa'ebolonia. Ba isu'a mbanua helo no mege, ba otu ngaluo fofanö. Faoma ira wa'anaunia wa'ebolonia ba fa'alaŵania.[15] 17 Ba isu'a gölinia kara no mege, ba otu a öfa wulu a öfa hela[16], fanu'a ba niha, ya'ia wanu'a mala'ika. 18 Ba ölinia kara andrö, ba yasibi, ba banua, ba si ndruhu mbalaki, hulö zörömi sohahau.

19 Ba toyo göli mbanua andrö, kara, ba nifomani-mani, hadia ia ngawalö, fangehaonia. Toyo si föföna andrö ba yasibi, ba fanetenia, ba nila, ba fanete da'ö, ba kalisedo, ba fanete da'ö, ba sumurudi,[17] 20 ba fanete da'ö, ba una, ba fanete da'ö, ba yakudi soyo, ba fanete da'ö, ba firusi, ba fanete da'ö, ba asaki, ba fanete da'ö, ba yakudi sa'usö, ba fanete da'ö, ba sasabadiu, ba fanete da'ö, ba fusifaraga, ba fanete da'ö ba maritaisi.

21 Ba bawa göli andrö, si felendrua, ba no felendrua mani-mani, sambu-sambua bawa göli, ba ha sambu-sambua mani-mani. Ba ewali ba mbanua ba si ndruhu mbalaki, hulö zörömi sohahau.[18]

22 Ba osali, ba lö u'ila ba mbanua; osalira sa'ae Zo'aya, Lowalangi, samatörö fefu, hadia ia, ba Ono mbiri-biri andrö.

23 Ba ba mbanua andrö, ba lö moguna luo ba baŵa, ena'ö humaga khönia; ihagaini sa'ae ia lakhömi Lowalangi andrö, ba sulunia Nono mbiri-biri andrö.[19] 24 Ba mowaö-waö ba hagania soi niha, ba razo andrö, ba guli danö, ba la'ohe miyomo khönia lakhömira.[20]

25 Ba lö lakusi mbawa gölinia, na ma'ökhö, ba si bongi, ba lö'ö sa ba da'ö.[21]

26 Ba la'ohe miyomo khönia lakhömi soi niha, fabaya girö-giröra.

27 Ba lö'ö manö möi bakha khönia zi ra'i-ra'iö ba solau sogoro ita, awö waya, ha si no mutanö ba zura töi, ba zura wa'auri andrö, khö Nono mbiri-biri andrö.[22]

Famotokhi ba gahe

edit
 1. Faigi 20:11; Yes 65:17; 66:22; FetII 3:13
 2. Faigi 3:12; Heb 12:22
 3. Hes 43:7; 37:27; Heb 9:11
 4. Faigi 7:17; Yes 35:10
 5. Faigi 20:11; Yes 43:18,19
 6. Faigi 16:17; 1:8; 22:13,17
 7. Faigi 3:21; Heb 1:5
 8. Faigi 22:15; 19:20; Gal 5:19 b.t.; Efes 5:5
 9. Faigi 15:1,6,7; 19:7
 10. Faigi 21:2; Hes 40:2
 11. Hes 48:30-35; 43:2 b.t.
 12. Mat 16:18; Efes 2:20
 13. Lafotöi helo sambua wakake ni'oguna'ö ba wanu'a fa'anau hadia ia, ni'erai faoma hela: sara hela, dua hela, tölu hela, btn. Moroi ba li Melayu elo.
 14. Faigi 11:1
 15. Hes 48
 16. Hela: töi wa'anu'a molo'ö zu'a-su'a sangoguna'ö helo. Fakhili ira meter ba sentimeter ni'oguna'öda ma'ökhö, nisu'a faoma meter.
 17. Yes 54:11-12
 18. Faigi 22:2
 19. Faigi 22:5; Yes 60:19
 20. Yes 60:3,5 b.t.; Sin 72:10
 21. Yes 60:11,20; Sakh 14:7
 22. Yes 52:1; 60:21; Faigi 22:14-15; 13:8

Fabaliŵa lala

edit

Olayama Zura Fama'ele'ö: 12345678910111213141516171819202122

Amabu'ulali Sibohou: MataioMarekoLukaYohaneHalöŵö ZinengeRomaKorindro IKorindro IIGalatiaEfesoFilifiKoloseTesalonika ITesalonika IITimoteo ITimoteo IITitoFilemoHeberaioYakoboFetero IFetero IIYohane IYohane IIYohane IIIYudaFama'ele'ö

Bale zato: OlayamaAngombakhataBawagöli zatoMonganga afoNahia wamakoriNga'örö spesialNgawalö wanoloSafuria tebulöSanandrösaSangai halöŵö