This page is a translated version of the page Help:FAQ and the translation is 94% complete.
Outdated translations are marked like this.

Da'a Sasese Lasofu Niha.

Hadia faosatö Wikipedia da'a? Hadia Wikimedia ba MediaWiki?

Faigi ua gambara andre:

 
Sosou'a Wikimedia no ni'okhögö Yayasan Wikimedia sohalöŵögöi oya proyek simane Wikipedia.

Sosou'a ba fanema'ö

Hadia goi-goi ba kebijakan?

So kebijakan yaŵa ba Sosou'a:Kebijakan. Faigi göi Category:Incubator:Policy.

Hewisa wamairö gambara?

No teba'agö wamairö berkas ba da'a. Si lö tola lö'ö tefairö berkas yaŵa ba Wikimedia Commons. So informasi yaŵa ba Sosou'a:Fairö.

Hewisa wamörögö wiki fanandraigö (test wiki)?

O'ö instruksi ba Fanolo:Manual. Moguna göi kode li molo'ö ISO 639.

Hamega tefa'anö mbolokha wiki fanandraigö?

Aefa öfa'ema wangandrö ba Meta, wiki fanandraigö toröi ba zosou'a irege labe wanehera ira komite bahasa. Ba mböröta so "no mufareso wa tola", eluahania wiki fanandraigö no tetehe wa so wikinia samösa. Oroma göi dania khai-khai ba wetaro nga'örö. Ba da'ö tefa'oli hadia zinangea mu'ohalöŵögöi. Na no awai mu'ohalöŵögöigö fefu da'ö ba aktif na sa wikimö, latema'ö ia (approved). Aefa wanema'ö ara ma'ifu ginötö fatua lö mufa'ema bug ba wiki sibohou tefazökhi.

Hewisa wama'anö sambua proyek fanandraigö si aktif?

Hadia zinangea musura ba hewisa?

Faigi göi Manual Wikipedia side-ide ba sibohou yaŵa ba Meta. Ba Test-Wikipedia:

 • Moguna ensiklopedia si so kualitas. Be ma to ha'uga wamarou dödö khö ndra sanura. Te moguna göi wama'anö kamus ma goi-goi tata bahasa. Fa'anö gofu hadia ia zoguna khö ndra sanura.
 • Tola ö'oguna'ö gangolita artikel si lö tola lö'ö so ba gero Wikipedia si tobali inspirasi wangalui topik sinangea musura.
 • Artikel sanandrösa ba Danö Niha si lö tola lö'ö adöni ba dödö zombaso ba Li Niha.
  • Geografi, Waö-waö, Niha mbanua, Politik
  • Sains, Teknologi, Seni, Agama, Sport
 • You can translate articles from other Wikipedias, so long as you attribute the source of the text that you are translating, to satisfy our licensing requirements. This can be done in the edit summary by including a statement such as "translated from the article [[:en:Title]] on the English Wikipedia".

Hana wa lö molala subdomain? Hana wa URL lö te'aekhugö ba Zosou'a? Hewisa lala wangaekhugö sura (redirect)?

Wiki fanandraigö (test wiki) ba Zosou'a si so kode linia ba Special:SiteMatrix, mu'aekhugö URL ba Zosou'a (khai-khai soyo ba Special:SiteMatrix). Lö fao ba da'ö:

 • Wiki si no teduhö (so khönia gokhoi balau).
 • Wiki ba li si lö ba gangolita andrö (si to'ölönia Wikipedia).
 • Wikiversities ba Wikisources.

Tola öbe URL ba si lö tola lö'ö dania te'aekhugö ia ba Zosou'a (xyz.wikiproject.org/wiki/Page → incubator.wikimedia.org/wiki/Wx/xyz/Page) awai i lö tola fao khönia parameter simane "action=history". URL dane-dane simane xyz.wikiproject.org mu'aekhugö ba Wt/xyz/Main_Page na so ia ba tehörögö parameter "uselang".

Hewisa wangoguna'ö khai-khai interwiki?

Ba wiki fanandraigö oguna'ö format sito'ölö, ya'ia da'ö [[ru:Page name]] ba khai-khai interwiki Wikipedia Rusia. Töngöni wa lö na sa te'oguna'ö wikidata ba Zosou'a, ba hiza ero so ginötö mohalöŵö bot wamazökhi khai-khai interwiki. Lö khai-khai interwiki Zosou'a ba gangolifa menu Wikipedia si no aboto.

Ba proyek tanö bö'ö nönö khai-khai interwiki faoma duma-dumania ba Wikivoyage Inggris [[en:voy:Page]], ba ba Wiktionary Perancis [[fr:wikt:Page]] ba tanö bö'önia.

Prefiks

Hadia prefiks andrö?

Prefiks no börö högö zura. Na öhöndrögö nga'örö öna-öna, ba ofeta ndra'ugö ba nga'örö sotöi "Wt/xx/Högö zura". Wt no töi proyek, xx kode li, aefa da'ö högö zura.

Te'oguna'ö prefiks ba fefu namespaces nösi wiki fanandraigö, simane "Template:Wx/xx/Töi templat" ba "Category:Wx/xx/Töi kategori". Töngöni wa kode li ba hurufo side-ide.

Nitöngöni: Nifotöi namespaces Help: and Project: (Incubator:) no te'oguna'ö ba zi sagörö Sosou'a. Ena'ö tefazökhi namespace Help: ma Project: (simane, "Wikipedia:") wiki fanandraigö (test wiki), si lö tola lö'ö tesura ia aefa prefiks (simane "Wx/xx/Help:Fanolo" ma "Wx/xx/Wiktionary:Proyek").

Hadia prefiks wiki fanandraigö (wiki test) khöma?

Simane andre: Proyek/kode

 • Proyek: Si to'ölönia proyek si föföna nifazökhi ba li si bohou Wikipedia so-kode Wp, ba hiza tola göi Wiktionary (prefiks "Wt/"), Wikiquote (prefiks "Wq/"), Wikibooks (prefiks "Wb/"), Wikinews (prefiks "Wn/"), or Wikivoyage (prefiks "Wy/"). Proyek Wikisource dan Wikiversity tehonogöi ba oldwikisource: ba ba betawikiversity:.
 • Kode: Kode ISO 639 li mbanuamö. Si lö tola lö'ö so kode limö (search) ISO 639.

Tolo, lö kode ISO-nia!

Bologö dödöu na simanö, tebai öfa'anö wiki fanandraigö na lö kode linia.

Hana wa si lö tola lö'ö labe'e prefiks ba fefu döi nga'örö zura?

Börö:

 • Ena'ö tola mu'ila ba li hadia lasura nga'örö andrö ba gotalua fefu zura ba ngawalö li si fabö'ö-bö'ö bakha ba zosou'a.
  Duma-dumania, na so sambua nga'örö sotöi "Europa" si fagölö töi ba li bö'ö göi. Haniha zangokhögö nga'örö andrö? Ba hewisa wiki fanandraigö tanö bö'ö somasi göi manura sanandrösa ba Eropa? Da'ö guna prefiks. Prefiks zangoroma'ö wa nga'örö andrö tefaböbö ba li si so ba prefiks andrö.
 • Tefawu'a dania fefu nga'örö si so prefiks ba ginötö tobali resmi (so subdomain). Nga'örö si lö prefiks, lö fao.
  Börö me ba ginötö tobali resmi (so subdomain) la-impor fefu nga'örö si so prefiks. Lö lala wo-impor nga'örö si lö prefiks.
 • Nga'örö si so prefiks tefa'oli ba analysis wiki fanandraigömö. Lö oroma ba da'ö fefu nga'örö si lö prefiks.
  Eluahania na ö'oguna'ö prefiks, abölö alio ginötö wama'anö wikimö :-)

Hewisa wanura khai-khai ba nga'örö si so prefiks?

The AddPrefix gadget is enabled by default for everyone (since 2022). Using it, you link to prefixed pages with normal link syntax like you would in any other wiki, and it will be converted into prefixed links. For example, [[Page title]] will be converted into [[Wx/xx/Page title|Page title]] automatically.

If you don't have JavaScript enabled, or if you for some other reason wish to edit without the gadget, you need to add the prefix manually to all links, categories and templates when you edit a test wiki.

Lö manö aboto ba dödögu, lö ŵa'i u'ila hadia prefiks andrö

Alui wanolo ba mbawa göli mbanua.

Me no tefa'anö wiki

No tefa'anö wikima! Hewisa wolau iada'a?

Si föföna sibai, böi kopi ma öbulö'ö nösi zura! So sa dania zangohalöŵögöi wama'aso fefu nga'örö moroi ba zosou'a möi bakha ba wiki si bohou, faigi informasi ba Incubator:Importing from Incubator.

Ufaigi fa'oya ngawua nösi ba Special:Statistics ambö moroi ba ngawua nösi sindruhu!

No to'ölö da'ö. Moguna ginötö irege afönu update. Ngawua andrö faudu na no aefa ha'uga ngaluo. Mohalöŵö na sa ndra developers ba wolau nifotöi "maintenance scripts" ena'ö te'atulö'ö fefu.

Hana wa so nga'örö si lö mu-impor?

Na öhalö ngawua zura moroi ba Special:Statistics ma zui ba {{NUMBEROFARTICLES}} ba tola manö fasala ngawua andrö. No to'ölö da'ö na awena la-impor fefu zura. Ae ba Special:Allpages wamaigi ngawua sindruhu (angolita fefu nga'örö/zura). Götö proses impor so so manö zi fasala. Ba hiza na no aefa ha'uga hari, te'atulö'ö fefu. Na aefa da'ö so na sa nga'örö si lö fao tefawu'a ba wiki si bohou, ombakha'ö khö admin samawu'a ösi wikimö.

Hewisa wamagamöi logoma samösa?

 • Si föföna ua fa'anö wangali döi ba "motto" proyek ba li khömi ba gangolita andre ena'ö tola tefagamöi logo ba zi so föna ba heta 5=incubator moroi ba da'ö na no so wikimi iada'a.
 • Bakha ba nga'örö andrö so khai-khai ba how-to: fairö logo ba Commons faoma töi si faudu (simane File:Wikipedia-logo-v2-en.png ba en.wikipedia) ba kusi gambara logo andrö ma zui andrö samösa nifotöi "sysop" wokusi ya'ia. Na lö ö'ila öfazökhi samösa logo andrö, tola manö wa so niha bö'ö samagamöi ya'ia moroi ba gangolita no mege yaŵa; tola ö'andrö tolo ba wahuhuosa sanandrösa ba galeri logo yaŵa ba Commons commons:Wikipedia/2.0.
 • Töngöni wa sambua logo si lö tola lö'ö 135 pixel wa'ebolo ba transparen. Na no fagöna sibai fefu be wangandrö ba Phabricator (fanolo) ba Wikimedia-Site-Requests wamasa logomi.

Hewisa wamulö'ö döi mbolokha (situs) khöma?

Andrö khö Phabricator ba Wikimedia-Site-Requests ba nahia fefu wangandrö famulö'ö döi mbolokha (situs).

Hewisa wangandrö tobali admin?

Tola ö'andrö tobali admin gasa-gasa ba Meta page for permission requests ma zui mifili ua samösa admin ba wiki si bohou awena dania mi'andrö admin sindruhu ba mbolokha andrö yaŵa (be khai-khai ba wamili).

Khai-khai interwiki ba proyek si bohou khöma lö möi!

Asese alua da'a ba li si bohou ba wikimedia. Bologö dödöu ua, te'atulö'ö ba wa'alio (te no göi la'ombakha'ö zi fasala andre niha bö'ö).

Lö ya'aga ba meta:List of Wikipedias! (ma zui ba gangolita tanö bö'ö)

Böi busi dödöu. Te'atulö'ö ba wa'alio. Na lö'ö manö te'a'azökhi ba sura "bug" ba Phabricator (tag with: VPS-project-Wikistats).

Lokalisasi, antarmuka, btn.

Antarmuka Inggris na sa, hewisa wamulö'ö ya'ia ba li niha khöma?

Moguna möi'ö bakha logged in. Aefa da'ö tola öbulö'ö li ba Special:Preferences (faigi ba gangolita ba da'ö). Faigi göi ba da'e wangali antarmuka: Special:MyLanguage/Help:Manual#5 Ma zui, höndrögö döi li si so yaŵa ba högö nga'örö ba zinga döi zangoguna.

Li khöma lö bakha ba Special:Preferences? / No ubulö'ö li ba hiza li Inggris na sa zoroma?

Eluahania lö na sa mu'ali ba li khömi ma zui lö na awai mu'ali. Na tola ndra'ugö ba ohalöŵögöigö ia ba Translatewiki.net (o'ö instruksi ba Special:FirstSteps). Faigi göi localisation statistics ba Translatewiki ba ba Translation project ba zosou'a.

So na sa wanofugu.

Ae sofu ba mbawa göli mbanua. Fanofu ba fanema li tefa'oli ba tenönö dania ba da'a.