Inkubator:Riktlinjer

This page is a translated version of the page Incubator:Policy and the translation is 100% complete.
Följande sida är en översättning av en Inkubatorpolicy till svenska. Vänligen notera att vid eventuella skillnader vid innebörd eller tolkning mellan den engelska originalversionen av denna riktlinje och en översättning tar den ursprungliga engelska versionen företräde.
Denna sida har blivit granskad och godkänd av gemenskapen och den måste följas av alla användare. Du kan redigera den men diskutera större förändringar på diskussionssidan först.

Det här är Inkubatorns riktlinjer.

Du hittar andra delar på:

Vad Wikimedia Inkubator är värd för

till Beta Wikiversity (använder inte prefix)

Starta ett nytt testspråk

Läs Hjälp:Manual för mer information.
 • Du kan påbörja ett projekt på ett testspråk ovan, oavsett om du har begärt det på Meta eller inte.[1], fast det rekommenderas att fråga om lov på Incubator:Requests for starting a test[2]. Du behöver inte ha föreslagit det på Meta, men utan en kommer din testwiki inte att få ha sin egen wiki.
 • Du behöver göra följande:
 • Projekt måste stämma överens med m:WM:LPP-policyns huvudsakliga krav: projekt får inte redan finnas, vara på ett unikt språk och ha en giltig språkkod.

Stänga eller radera

Vanliga orsaker till att en testwiki raderas

 • Har en testwiki ingen giltig ISO 639-språkkod, borde den raderas.
 • Du får bara föreslå radering av ett testspråk som inte har en förfrågan på Meta eller har avvisats av språkkommittén.
  • Avvisas den kan testwikin behållas för framtida förslag när kraven har uppfyllts (om det är möjligt), annars borde den markeras för radering.
 • Om ett projekt ges slutgiltigt godkännande, kommer testwikins sidor importeras till den nya underdomänen. Alla sidor borde raderas, förutom informationssidan, där en notis kommer läggas till (se Incubator:Policy/Test wiki info page för mer information).

Process för att radera testwikier

 • Detta föreslås på Incubator:Requests for deletions
  • Vidare instruktioner ges där
 • Om det behövs måste en XML-fil importeras (behövs betyder: om testwikin inte är vandalism eller nonsens - i allmänhet sunt förnuft)
 • Om det behövs kan det exporteras till Incubator Plus

På Inkubator

Terminologi

 • Alla artikelsidor på en testwiki har ett prefix i form av "projekt/språkkod/", till exempel "wp/sv/" för svenskspråkiga Wikipedia.
 • Bilder kan inte laddas upp på Inkubatorn; de måste laddas upp på Wikimedia Commons. (Notera att detta betyder att uppladdningar är inaktiverade.)
 • Mallar och kategorier måste ha prefix precis som artiklarna.
 • Alla testspråk kommer markeras med en mall som beskrivet på Incubator:Policy/Test wiki info page.

Testadministratörer

 • På Inkubatorn kan du ansöka om testadministratörskap. Detta ger dig några administratörsrättigheter (att radera och blockera användare) på din testwiki.

Se Incubator:Administrators#Test-administrators policyn som rör detta.

Markera testspråk

Administratörer

Det finns en policy om administratörer, byråkrater, osv. på Incubator:Administrators.

Användarbeteende

 • Om det finns en giltig orsak (t.ex. vandalism) kan en användare tekniskt sett blockera en användare så länge som det är lämpligt.
 • Användare får inte använda flera konton så länge det inte är en bot eller på annat sätt uttryckligen används av en särskild orsak.

Användning av namnrymder

Main (+ talk) endast för testwikier, alla sidor måste ha prefix
Template alla mallar måste ha prefix, förutom några få mallar som finns för allmänt bruk på Inkubatorn (som Template:Policy)
Module alla moduler måste ha prefix, förutom några få moduler som finns för allmänt bruk på Inkubatorn (som Module:Test wikis)
Category alla kategorier måste ha prefix, förutom några få kategorier som finns för allmänt bruk på Inkubatorn (som Category:Maintenance:(all))
Incubator/Help endast för allmänt bruk på Inkubatorn (som den här sidan)
 • För att skapa ett projekt eller hjälpsida för ditt test, lägg namnrymden efter prefixet. Sidan kommer sen rent tekniskt att vara i huvudrymden här, men kommer sen hamna på rätt plats när ditt projekt godkänns och skapas.
File inga lokala filer, bara via Wikimedia Commons
Translations används av tillägget Traslate för att lagra översättningar.

Se även

Referenser

 1. Se Meta-policyn
 2. Länk till gemenskapsdiskussionen och konsensus
 3. Länk till gemenskapsdiskussion och konsensus