This page is a translated version of the page Incubator:Policy and the translation is 64% complete.
The following page is a translation of a Incubator policy into Polish language. Please note that in the event of any differences in meaning or interpretation between the original English version of this guideline and a translation, the original English version takes precedence.
This page has been elaborated and approved by the community and its compliance is mandatory for all users. You may edit it, but please discuss major changes on the talk page first.

To są zasady Incubatora.

Inne części można znaleźć na:

Co Wikimedia Incubator hostuje

Tworzenie nowej wersji językowej

Zobacz Help:Manual w celu dalszych informacji.
 • You can start a test language of the projects mentioned above, regardless of whether you have a request at Meta[1], though it is recommended to ask first for confirmation through the page Incubator:Requests for starting a test[2]. It is not required to have a proposal at Meta, but without one, your test will not be able to get an own wiki.
 • Musisz wykonać następujące czynności:
 • Projects must match main m:WM:LPP requirements: project must not already exist, be unique language and have a valid language code.

Zamknięcie lub usunięcie

Typowe powody usuwania wersji testowych

 • If a test does not have a valid ISO 639 language code, it should be deleted.
 • You may only propose a deletion of a test language which does not have a proposal on Meta or is rejected by the langcom.
  • If it is rejected, the test can be kept for future proposals when the requirements are fulfilled (if this is possible), or else it should be proposed for deletion.
 • If a project is given final approval, the test's pages will be imported to the new subdomain wiki. All pages should be deleted, except the info page, where a notice will be added (see Incubator:Policy/Test wiki info page for further information).

Procedura usuwania wersji testowej

 • Zgłoś to w Incubator:Requests for deletions
  • Further instructions are given there
 • If needed, an XML file must be exported (needed means: if the test is not vandalism or nonsense—in general, use common sense)
 • If requested, it can be exported to Incubator Plus

Whilst on Incubator

Nomenklatura

 • All article pages in a test have a prefix of the form "project/langcode/", for example "wp/en/" for English Wikipedia.
 • Images cannot be uploaded to Incubator; they must be uploaded to Wikimedia Commons. (Note that this means that uploading is disabled.)
 • Szablony i kategorie muszą mieć prefiksy tak samo jak artykuły.
 • All test languages will be marked with a template as explained on Incubator:Policy/Test wiki info page.

Administratorzy testowi

 • Whilst on Incubator, you may apply for test adminship. This gives you a few admin rights (to delete and to block users) on your test.

See Incubator:Administrators#Test-administrators for the policy of this.

Oznaczanie języków testowych

Administratorzy

You can find the policy about administrators, bureaucrats etc. on Incubator:Administrators.

Zachowanie się użytkowników

 • Jeśli istnieje ku temu wystarczający powód (np. wandalizm), użytkownik posiadający techniczną możliwość blokowania może zablokować użytkownika na dowolny okres czasu, odpowiedni dla danego działania.
 • Użytkownicy nie mogą korzystać z wielu kont, chyba że są to boty lub w inny sposób wyraźnie określono, że mają być używane w określonym celu.

Zastosowanie przestrzeni nazw

Main (+ talk) tylko dla testowych wiki, wszystkie strony muszą mieć prefiks
Template all templates must be prefixed, except a few templates that are used for general Incubator purposes (like Template:Policy)
Module all modules must be prefixed, except a few templates that are used for general Incubator purposes (like Module:Test wikis)
Category all categories must be prefixed, except a few categories that are used for general Incubator purposes (like Category:Maintenance:(all))
Incubator/Help wyłącznie do ogólnych celów inkubatora (tak jak ta strona)
 • Aby utworzyć projekt lub stronę pomocy dla testu, umieść przestrzeń nazw po prefiksie. Strona będzie technicznie znajdować się w głównej tutaj, ale zostanie umieszczona we właściwej lokalizacji, gdy projekt zostanie zatwierdzony i utworzony.
File brak możliwości lokalnego ładowania plików, tylko poprzez Wikimedia Commons
Translations używany przez rozszerzenie Translate do przechowywania tłumaczeń.

Zobacz też

Przypisy

 1. See Meta policy
 2. Link to community discussion and consensus
 3. Link to community discussion and consensus