Wp/zgh/ⴰⵡⵡⵓⵔ:ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵡⵡⵓⵔ:ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ

ⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ

ⵍⵍⴰⵏ 19 ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵇⵇⵏⵏⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ.ⵉⵎⵖⵕⴰⵏ

ⵉⵎⵖⵕⴰⵏ ⵏⵖⴷ ⵉⵎⵖⵕⴰⵡⵏ ⴳⴰⵏ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⵓⵙⵍⵎ ⵉⵏⴱⴹⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 986 ⴰⵔ 1070 ⴷⴰⵜ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ.