Wn/hu/Wikihírek:Összeférhetetlenség

< Wn‎ | huWn > hu > Wikihírek:Összeférhetetlenség
Green check.png Ez a lap a magyar Wikihírek egyik irányelve, ami minden szerkesztő számára követendő.

A szöveget az angol Wikihírekből vettük át, és a helyi viszonyokhoz igazítottuk. A módosító javaslatok helye az irányelv vitalapja vagy a társalgó.


Irányelvek és útmutatók

Semleges nézőpont
Tartalmi útmutató
Formai útmutató

Blokkolás
A három visszaállítás
Hivatkozz egyértelműen!
Idézd a forrásaidat!
Lapvédelem
Ne demonstrálj!
Most érkezett hírek
Összeférhetetlenség
Saját tudósítás
Szerzői jogok
Törlési irányelvek
Vitarendezés

Adminisztrátorok
Etikett
Wikipédistáknak

Inkubátoros szabályok:
» Adminisztrátorok
» Irányelvek
» Útmutató

Általános szabályok:
» Adatvédelmi nyilatkozat
» Felhasználási feltételek
» Nyílt proxyk tiltása

Az összeférhetetlenség itt a Wikihírek-projekt céljai (semleges nézőpontú cikkek létrehozása) és a szerkesztő céljai, kötődése vagy politikai nézete közötti, akár látszólagos ütközést jelenti.

Összeférhetetlennek számít a szerkesztés, ha a célja egy személynek, cégnek vagy csoportnak kedvező hírverés. Egyértelműen érdekellentétről van szó, ha a szerkesztő azért mond le egy irányelv alkalmazásáról, hogy egy külső szereplőnek kedvezzen.

Ezt a Wikihírek nem tolerálja: ha egy nem érintett adminisztrátor zavarónak ítéli a tevékenységet, akkor az érintett szerkesztőt blokkolhatja – a promóció pedig a visszájára sülhet el. A PR-cikkek kifejezetten nem a Wikihírekbe valók. Ebbe beletartoznak egyebek közt a céges közönségkapcsolati részlegek, profitorientált vagy non-profit szervezetek vagy a kizárólag imázsjavítás miatt fizetett személyek szerkesztései.

BővebbenEdit

Lásd még: Mi nem való a Wikihírekbe?

A Wikihírek egy online hírportál, nem pedig a hirdetések, önreklám és dicshimnuszok gyűjtőhelye. Mint ilyen, csak olyan anyagokat tartalmazhat, amelyek megfelelnek a tartalmi elvárásoknak, illetve szerkesztőinek munkáját elsősorban a projekt céljai határozzák meg – az ettől való eltérés összeférhetetlenséghez vezethet.

Ha más szerkesztők arra figyelmeztetnek, hogy szerkesztéseid nem felelnek meg a Wikihírek normáinak, akkor ezt vedd komolyan: gondold át, hogy mit és miért csináltál, esetleg tarts egy kisebb szünetet, beszéld meg a közösséggel a dolgot, vagy állj el kifogásolt szándékaidtól!

PéldákEdit

Anyagi érdekeltségEdit

Ha a Wikihírek szerkesztésével vagy szerkesztéséért:

 • fizetést, juttatásokat vagy más ellenszolgáltatást kapsz, mint egy szervezet képviselője (közvetlen esetben: mint alkalmazott vagy megbízott; közvetett esetben: mint egy felkért PR-cég alkalmazottja vagy megbízottja);
 • anyagi vagy más előnyhöz kívánsz jutni (például mint a szóban forgó cég tulajdonosa, alkalmazottja vagy egyéb érdekeltje)…

akkor nagyon erősen javasoljuk, hogy kerüld el azokat a témákat a Wikihíreken, amelyeknél az összeférhetetlenség miatt sérülhetne a semleges nézőpont irányelve. Az irányelv értelmében minden cikkünk részrehajlás nélkül kell, hogy kezelje a különböző nézőpontokat, amit az érdekellentétek nagyban megnehezítenek. Ha a fizetett szerkesztéseid nem lennének semlegesek, ne küldd be őket!

Jogi és bírósági ügyekEdit

Mint egy bírósági ügy érintettje vagy hozzá közel álló személy, nagyon nehéz lenne bizonyítanod, hogy amit a többi érintettről, jogi képviselőikről vagy az érintett jogterületről írsz, az teljesen objektív. Komoly problémák forrása lehet a való világban – és nemcsak a Wikihírek számára –, ha egy folyamatban levő ügyről írva a semlegesség akár csak kismértékben is sérül, és erre az érdekeltek vagy a bíróság felfigyelnek. Ezért kifejezetten nem javasoljuk, hogy ilyen összeférhetetlenség mellett szerkessz.

ÖnreklámEdit

Az összeférhetetlenség gyakori formája, ideértve a hirdetési felületekre, személyes honlapokra vagy képekre való linkelést, illetve bármi mást, ami a szerkesztő saját vagy kereskedelmi érdekeit látszik tükrözni. Néhány példa:

 • promóciós célú linkelés kevéssé ismert vagy a témához nem kapcsolódó kereskedelmi oldalakra;
 • promóciós célú linkelés egy egyébként nem közismert személy honlapjára;
 • olyan életrajzi adatok feltüntetése, amelyektől a cikk nem lesz jelentősen jobb minőségű vagy könnyebben érthető.

Személyes kötődésEdit

A személyes kötődés önmagában nem akadálya, hogy semleges cikket írj, de a személyes élményeid ezt felülírhatják. Fogadd meg a többiek tanácsát: ha jóhiszemű szerkesztők egy vitalapon felhozzák, hogy érdekellentéted lehet, akkor próbáld meg a problémás részeket beazonosítani és kiszűrni, és fontold meg, hogy nem kellene-e az adott cikk szerkesztésével felhagynod. Általánosságban elmondható, hogy minél inkább kötődsz egy témához a való világban, annál inkább szem előtt kell tartanod alapvető irányelveinket (semleges nézőpont, források idézése), amikor az adott témában szerkesztesz.

Azt, hogy mi „túl szoros” kötődés és mi nem, a józan ész szerint kell mérlegelni.

KampányEdit

Ami egy pártaktivistának vagy egy céges alkalmazottnak csak híradás a külvilág felé, más szemében az már mint reklám vagy propaganda jelenhet meg. Lehet, hogy nem lesz egyszerű elfogulatlanul írnod arról, amit a szervezet támogat vagy pártfogol.

Reklám készítése megbízásos alaponEdit

Ez a Wikihírekben tilos.

Érdekellentét kiküszöböléseEdit

A Wikihíreket bárki szerkesztheti, de összeférhetetlenség esetén inkább ne vagy csak nagy körültekintéssel:

 1. szerkessz a rólad, cégedről, szervezetedről vagy annak versenytársairól, terveiről és termékeiről szóló cikkekben;
 2. vegyél részt a cégedről/szervezetedről szóló cikk törlési megbeszélésében;
 3. linkelj a szervezeted wikipédiás szócikkére vagy honlapjára nem erről szóló cikkekben (ez kéretlen reklám).

Ügyelj az irányelvek – különösen pedig a semlegesség és az idézés szabályainak – betartására.

Ha mégis az érdekeltségi körödet érintő cikket szeretnél módosítani, akkor erősen javasolt előbb a vitalapon bemutatni a tervezett változtatásaid, hogy mások is időben átnézhessék azokat.

Összeférhetetlenségi ügyek kezeléseEdit

Gyakori kérdés, hogy egy-egy anyagnak valóban a Wikihírekben van-e a helye vagy sem. Hasonló viták származhatnak abból, hogy egyes szerkesztőknek nincsenek-e olyan hátsó szándékaik, amelyek szembemehetnek a Wikihírek céljaival. Ha ilyet vélsz felfedezni, akkor azt a társalgóban jelezheted.

Gyanú esetén

Első lépésként hívd fel az illető figyelmét a problémára, és hivatkozz erre az irányelvre. Ha nem sikerül dűlőre jutnotok, gondold át még egyszer, hogy nem egyszerű tartalmi vitáról van-e szó. Összeférhetetlenségi esetekben a szerkesztők és adminok ugyanúgy járhatnak el, mint a semlegességi kérdésekben. A közösség viszont nem nézi jó szemmel, ha csak azért kiáltunk összeférhetetlenséget, hogy „eljárhassunk valaki felett”.

Alapvető tartalmi követelmények

A Wikihírek főnévterében minden szöveg semleges, témabeli és szerzői jogilag rendben levő kell, hogy legyen. Mindenkivel szemben elvárás, hogy ezek szerint írjon új, vagy értékeljen meglevő cikkeket.

Az, hogy ki írta az anyagot lényegtelen, ha ezek az alapelvek be vannak tartva. Az összeférhetetlenség látszata nem megfelelő indok egy egyébként jó anyag törlésére, de az így készült anyagok kiemelt figyelmet érdemelnek, hogy a rejtett csúsztatásokat kiszűrhessük.

A civilizált viselkedés

A vitalapokon, törlési megbeszéléseken leírt megjegyzések a cikkről, annak szerzőjéről és az ő motivációiról, ha durvák, elvehetik az illető (és mások) kedvét a további szerkesztésektől. A durvább megjegyzések személyes támadásnak minősülhetnek. Lásd még: Wn/hu/Wikihírek:Etikett.

Kerüld az önfényező és a többi hasonló mód ítélkező kifejezéseket

Ezek vádlóan hatnak, és rombolják a címzett kedélyét; önmagában pedig nem okok arra, hogy egy cikket töröljünk. Feltételezz jóindulatot: indulj ki abból, hogy az adott szerkesztő is azért van itt, hogy hozzájáruljon a Wikihírek építéséhez.

Az irányelv használata semlegességi vitáknál

Semlegességi kérdésekben a vita az összeférhetetlenség miatt elfajulhat: a kívülálló félnek ugyanis csábító lehet erre hivatkozni. Ne használd az összeférhetetlenségi szabályokat arra, hogy a tartalmi vitákban felülkerekedj. Vita esetén kérd meg a szerkesztőtársad, hogy a cikk vitalapján fejtse ki észrevételeit, és mindketten alaposan mérlegeljétek a dolgot.

Összeférhetetlenségi ügyek nem szerencsés kezeléseEdit

Jellemző drámaciklus, ami többször futott már, mint kellene:

 • 1. felvonás: egy szerkesztő összefércel egy cikket egy cégről, aminek a hírneve nem makulátlan.
 • 2. felvonás: megérkezik a cég képviselője, és (igazolhatóan) elborzad a fércmunkán. Tapasztalat nélkül, sebtében követelőzni kezd, megpróbálva kicsikarni egy helyreigazítást.
 • 3. felvonás: az önelégült szerkesztő hevesen kirohan a kérés, mint a cenzúra fenevadja ellen, és akár vissza is állítja a cikk eredeti állapotát.
 • 4. felvonás: a cégember sírva tör ki a társalgóban vagy levélben.
 • 5. felvonás: a történet boldog véget ér, amikor a higgadt szerkesztő mindenkit emlékeztet a megértés és a semlegesség fontosságára, és hogy egy jó cikk mind a téma értelmes kritikusai, mind értelmes pártolói számára elfogadható kell legyen. Az elfogulatlan hangnem és a megbízható forrásokra való hivatkozás megnyugtatja a kedélyeket.

A valóságban az ötödik felvonás után vagy helyett sokszor ismét az elsőnél kötünk ki. És ez így egyáltalán nem jó.

Emlékeztető: ha az egyértelműen összeférhetetlen szerkesztő a vitalapon is tevékeny, az azt mutatja, hogy az illető igyekszik „egyenes lenni”. Még ha reménytelenül elfogult is lenne a változtatás, amit kér, becsüld meg szerkesztőtársad véleményét, mutass tiszteletet, hivatkozz a forrásokra és az irányelvekre, de legfőképp: légy fair.

Jó tanácsokEdit

Ez a fejezet útmutató az összeférhetetlen szerkesztőknek. A semlegesség fenntartása érdekében azt tanácsoljuk, hogy a főnévtérben ne szerkessz a neked kényes témákban. A főnévtérben elfogult tartalomnak helye nincs.

Az érdeklődési kör felvállalásaEdit

Néhány szerkesztő nyíltan vállalja érdeklődését. Ezt többféleképpen is tehetik. Vannak, akik a felhasználói lapjukon tüntetik fel, ha kötődnek egy-egy témához. A vitalapi megbeszéléseken is felfedheted ezt, ha úgy döntesz. Fontos: a Wikihírek nem szabályozza, hogy osztod meg személyes adataid a projekt lapjain. Az itt leírtak csak segítenek áttekinteni az ezzel járó előnyöket és hátrányokat.

Előnyök:

 • az érdeklődés felvállalásával megelőzhető, hogy a szerkesztéseid jóindulatúságát kérdőre vonják;
 • az őszinteséget a legtöbb szerkesztő nagyra tartja;
 • segíti az együttműködést másokkal: egy másik szerkesztő segítséget kérhet tőled az adott témában és fordítva.

Hátrányok:

 • a megosztott adatok nem csak melletted, hanem ellened is felhozhatók lesznek;
 • a témabeli szerkesztéseid nagyobb figyelmet kelthetnek;
 • az érdeklődési köröd nem ruház fel semmilyen különleges joggal: nem leszel tőle döntőbíró a témakörben, sem pedig annak védője. Ha mégis így jársz el, kirívó esetben akár eltanácsolhatnak, vagy el is tilthatnak a témabeli szerkesztéstől.[1]

Ha egy cég/szervezet áll egy felhasználó mögött, ennek kinyilvánítása után:

 1. könnyebb lesz nyíltan segítséget kérned a többiektől;
 2. mivel az álláspontod ismertté válik, a témabeli szerkesztéseidnek szigorúan semlegesnek kell lenniük vagy fel kell, hogy hagyj velük. Megjegyezzük, hogy ha csak a témára rossz fényt vető pontatlanságokat javítod, de azokat, amelyek jobb színben tüntetik fel a témát nem, akkor nem úgy fogsz viselkedni, mint egy elfogulatlan szerkesztő, akiktől mindkettő elvárt.

 1. A Wikihírek cikkei nem szolgálhatnak propaganda vagy védőbeszéd gyanánt; a saját vélemények terjesztése nem megengedett. Bővebben: Wn/hu/Wikihírek:Mi nem való a Wikihírekbe?

ÉrdekvédelemEdit

Előfordul, hogy a külső érdekek és a Wikihírek céljai egybeesnek. Kézenfekvő példa erre a hírnevet rontó vagy rágalmazó, de forrásokkal alá nem támasztott állítások törlése a cikkekből: ezt bármelyik szerkesztő megteheti, és erre bátorítunk is mindenkit. Az érdekvédelem ilyen esetekben aránylag egyszerű. Ha az egész cikk támadó stílusú, akkor jelölhető azonnali törlésre, és ezzel rövid úton el is távolítható. A hasonló, megengedhetetlen stílusban szerkesztők továbbá adminisztrátori szankciókra is számíthatnak.

Másrészt viszont: a kritikus hangvételű anyagok nem távolíthatóak el, ha azokat megbízható források támasztják alá. A vitás esetek és konfliktusok feldolgozásának helye van a Wikihírek híranyagában. A cikkek egyensúlyának megbontása egy oldal védelmében szembemegy a projekt szellemével.

Javaslatok a cikkek javítására és új cikkek kéréseEdit

Összeférhetetlenség esetén a szerkesztő a cikk vitalapján felvázolhatja, hogy milyen tartalmi szerkesztéseket kíván. Ilyenkor kérjük jelezd az összeférhetetlenséget, hogy elkerüljük az esetleges félreértéseket.

Nem problémás szerkesztésekEdit

Összeférhetetlenség esetén is végrehajtható szerkesztések:

 1. a spam eltávolítása és a visszaállítás vandálok után;
 2. helyesírási javítások;
 3. a saját, összeférhetetlenség miatt problémás szerkesztések visszavonása vagy ezen részek eltávolítása. Magad után feltakarítani, nemcsak hogy megengedett, hanem egyenesen szívesen látott;
 4. a vitalapon előre megbeszélt és jóváhagyott szerkesztések végrehajtása.

Ahhoz, hogy valamiről eldöntsd, hogy vitás dolog-e, használd a józan eszed. Amit akár csak egy jóhiszemű szerkesztő ellenez, az már vitás.

MédiaállományokEdit

A Wikimedia Commons minden médiafájlt fogad – függetlenül attól, hogy ki készítette és milyen érdekei vannak –, ha az jó minőségű, a formátuma támogatott és a készítője hajlandó azt publikálni valamelyik, a projekt által használt szabad licenc alatt.

A magyar Wikihírekbe nem lehet közvetlenül médiatartalmat feltölteni, de a Commonsba feltöltött anyagok használhatók az itteni cikkekben. A legjobb a vitalapon felhívni a figyelmet a szerinted megfelelő, Commonson elérhető képekre. Általában viszont elfogadható, ha egy-kettőt azonnal a cikkbe teszel be, például egy művészről szóló cikkbe az ő fényképét.

Ha figyelmen kívül hagyod ezt az irányelvet…Edit

A Wikihírekben a magadról, csoportodról, szervezetedről vagy kedvenc elképzelésedről írt cikk szövege felett a felküldés után nem rendelkezel, és töröltetni sem tudod, csak a normál ügyvitellel. Tartalmat nem törlünk csak azért, mert valakinek az nem tetszik. A tartalmi irányelvek mentén bárki kiegészítheti a szöveget, vagy elvehet belőle. Ha egyébként számodra kellemetlen dolog is nyilvánosságra került a témáról, az más által belekerülhet a cikkbe. Nem egy ember járt már pórul így.

Ráadásul, ha a cikked nem felel meg a tartalmi követelményeknek, az törlésre fog kerülni. Ha szerkesztési háborúba kezdesz, hogy a cikk számodra megfelelő változatát „megvédd”, előbb-utóbb blokkolva találhatod magad, lehet, hogy örökre.

Ezért kérünk, hogy ne készíts könnyelműen reklám- és egyéb (nem megfelelő) cikkeket, különösen ne olyan témában, ami a szíved ügye!

BlokkolásEdit

Ha közreműködései alapján egy szerkesztőről megállapítható, hogy csakis vagy elsődlegesen azért van itt, hogy valakit hirdessen, figyelmeztetni kell erre az irányelvre. Ha az illető szerkesztési mintája ezután sem változik, akkor a fiók blokkolható.

MegszégyenülésEdit

A be nem vallott háttér, ha kiderül, csúnyán visszaüthet. Kongresszusi képviselőkről, a FOX Newsról és a Microsoftról is kiderült már, hogy egyes esetekben titokban próbálták javítani a magukról szóló wikipédiás cikkeket. Ha szerinted összeférhetetlen vagy itt valamelyik témával, gondold át mivel járhat, ha nem feded fel a kiléted vagy az érdeklődési köröd.