User:PastelKos/Ἑλλάς

Ἑλλάς, δημοσίᾳ Ἑλληνικὴ Πολιτεία (καινελληνιστί: Ελλάδα - Ελληνική Δημοκρατία [eˈlaða] - [eliniˈci ðimokraˈti.a]), χώρα τῆς Εὐρώπης ἐστὶ ἐν τῇ Χερσονήσῳ τοῦ Αἵμου. Πρόσκειται γῇ τῇ Ἀλβανίᾳ πρὸς δύσιν, τῇ Παιονίᾳ καὶ τῇ Βουλγαρίᾳ πρὸς βορρᾶν καὶ τῇ Τουρκίᾳ πρὸς ἀνατολήν. Ἀνατολικῶς τῆς ἠπειρώτιδος Ἑλλάδος ἐστὶ τὸ Αἰγαῖον Πέλαγος, δυτικῶς τὸ Ἰόνιον καὶ νοτίως τὸ Κρητικὸν καὶ ἡ Μεσόγειος Θάλασσα. Ἡ Ἑλλὰς ἔχει τὴν μεγίστην ἀκτὴν τῶν παρὰ τῇ Μεσογείῳ χωρῶν καὶ οὕτω πολλὰς νήσους. Μητρόπολις αὐτῆς αἱ Ἀθῆναι, δευτέρα μείζων πόλις ἡ Θεσσαλονίκη καὶ τὸ πᾶν πλῆθος 10.678.632.[4]

Ἡ Ἑλλὰς μέλος ἐστὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως, τῶν Σπονδῶν Βορειοατλαντικῆς Συστάσεως, καὶ ἡ δυνατωτάτη ἐν Αἵμῳ οἰκονομία ἕνεκα τοῦ μεγάλου ἐμπορικοῦ ναυτικοῦ αὐτῆς καὶ τῶν αὐτὴν πρὸς περιήγησιν ἐπισκοπουμένων.

Ἱστορία edit

Γεωγραφία edit

Ἡ Ἑλλὰς κεῖται ἐν τῷ νοτιωτάτῳ ἄκρῳ τῆς χερσονήσου τοῦ Αἵμου ἣ τέλος ἔχει τὴν Πελοπόννησον. Ἡ μάλιστα ἀνατολικὴ νῆσος ἡ Μεγίστη, ἡ μάλιστα νότιος ἡ Κλαῦδος (μάλιστα νότιός τε τῆς Εὐρώπης) καὶ ἡ μάλιστα δυτικὴ ἡ Ὀθρωνός.

Ὄρη edit

Ἡ Ἑλληνικὴ περιαμπέχεται ὄροις καὶ μόνον τὸ 20,45% τοῦ αὐτῆς ἐδάφους δύναται γεωργεῖσθαι πετρώδους καὶ ἀνύδρου τοῦ ἄλλου ὄντος. [8]

10 μέγιστα ὄρη τῆς Ἑλλάδος
Τάξις Ὄρος Ὕψος (μ)
 
Ὄλυμπος
 
Σμόλιξ
Α Ὄλυμπος
Β Σμόλιξ
Γ Βόρας
Δ Γράμμος
Ε Ἀσέληνον
Ϝ Τυμφή
Ζ Βαρδούσια
Η Παρνασσός
Θ Ἴδη
Ι Λευκὰ ὄρη

Ποταμοὶ καὶ Λίμναι edit

Πολλοὶ ποταμοὶ ῥέουσι διὰ τῆς Ἑλλάδος, ἐξ ὧν οὐδείς ἐστι πλώϊμος. Ἔτι δὲ καὶ λίμνες, ὧν αἱ πλεῖσται ἐν τῇ ἠπειρωτικῇ Ἑλλάδι.

10 μέγιστοι ποταμοὶ τῆς Ἑλλάδος 10 μέγισται λίμναι τῆς Ἑλλάδος
Τάξις Ποταμός Μῆκος (χ) Τάξις Λίμνη Ἐμβαδόν (χ2)
 
Ἁλιάκμων
 
Ἀχελῷος
Α Ἁλιάκμων Α Τριχωνίς
 
Τριχωνίς
 
Βόλβη
Β Ἀχελῷος Β Βόλβη
Γ Θεσσαλικὸς Πηνειός Γ Βεγορῖτις
Δ Ἕβρος[Υ 1] Δ Βιστονίς
Ε Νέστος[Υ 1] Ε Κορώνεια
Ϝ Στρυμών[Υ 1] Ϝ Μικρὰ Βρυγηίς[Υ 1]
Ζ Θύαμις Ζ Μεγάλη Βρυγηίς[Υ 1]
Η Ἀλφειός Η Ὀρεστιάς
Θ Ἄραχθος Θ Παμβῶτις
Ι Ἐνιπεύς Ι Ὑλική

Νήσοι edit

Ἡ Ἑλλάς παμπόλλας νήσους ἔχει, αἳ λογίζονται μεταξὺ 1.200 τοὐλάχιστον[9] καὶ 6.000 τὸ μέγιστον[10] εἶναι κατὰ τὸ νομιζόμενον νῆσον, αἱ δ' ἐξ αὐτῶν οἰκούμεναι μεταξὺ 166[11] καὶ 227.[10]

20 μέγισται νῆσοι τῆς Ἑλλάδος
Τάξις Νῆσος Ἐμβαδόν (χ2) Τάξις Νῆσος Ἐμβαδόν (χ2)
 
Κρήτη
 
Εὔβοια
Α Κρήτη ΙΑ Ζάκυνθος
 
Λέσβος
 
Ῥόδος
Β Εὔβοια ΙΒ Θάσος
Γ Λέσβος ΙΓ Ἄνδρος
Δ Ῥόδος ΙΔ Λευκάς
Ε Χίος ΙΕ Κάρπαθος
Ϝ Κεφαλληνία ΙϜ Κῶς
Ζ Κέρκυρα ΙΖ Κύθηρα
Η Λῆμνος ΙΗ Ἰκαρία
Θ Σάμος ΙΘ Σκῦρος
Ι Νάξος Κ Πάρος

Πολιτικὴ Διαίρεσις edit

Πίναξ Διοικητικὴ Χώρα Μητρόπολις Ἐμβαδόν (χ2) Πλῆθος
  Ἀνατολικὴ Μακεδονία καὶ Θρᾴκη Κομοτηνή
  Ἀττική Ἀθῆναι
  Βόρειον Αἰγαῖον Μυτιλήνη
  Δυτικὴ Ἑλλάς Πάτραι
  Δυτικὴ Μακεδονία Κοζάνη
  Θεσσαλία Λάρισα
  Ἤπειρος Ἰωάννινα
  Ἰόνιοι Νήσοι Κέρκυρα
  Κρήτη Ἡράκλειον
  Μέση Μακεδονία Θεσσαλονίκη
  Νότιον Αἰγαῖον Ἑρμούπολις
  Πελοπόννησος Τρίπολις
  Χέρσος Ἑλλάς Λαμία
Πίναξ Αὐτόνομος Χώρα Μητρόπολις Ἐμβαδόν (χ2) Πλῆθος
  Ἄθως Καρυαί

Πόλεις edit

Τὰ δύο τρίτα τῶν ἐν Ἑλλάδι ἐνοικοῦσι ἄστεσιν, ὧν τὼ μεγίστω ἐστὸν αἱ Ἀθῆναι μητρόπολις καὶ ἡ Θεσσαλονίκη, πλῆθος ἔχοντε αἱ μὲν τέσσερα ἡ δὲ ἓν ἑκατομμύριον. Κάτω εἰσὶ αἱ εἴκοσι μέγισται πόλεις:

20 μέγισται πόλεις τῆς Ἑλλάδος
Τάξις Πόλις Διοικ. Χώρα Πλῆθος Τάξις Πόλις Διοικ. Χώρα Πλῆθος
 
Ἀθῆναι
 
Θεσσαλονίκη
Α Ἀθῆναι Ἀττική ΙΑ Ἀλεξανδρούπολις Ἀνατολικὴ Μακεδονία καὶ Θρᾴκη
 
Πάτραι
 
Λάρισα
Β Θεσσαλονίκη Μέση Μακεδονία ΙΒ Ξάνθη Ἀνατολικὴ Μακεδονία καὶ Θρᾴκη
Γ Πάτραι Δυτικὴ Ἑλλάς ΙΓ Αἰκατερίνη Μέση Μακεδονία
Δ Λάρισα Θεσσαλία ΙΔ Φαραί Πελοπόννησος
Ε Ἡράκλειον Κρήτη ΙΕ Νεάπολις Ἀνατολικὴ Μακεδονία καὶ Θρᾴκη
Ϝ Βόλος Θεσσαλία ΙϜ Κυδωνία Κρήτη
Ζ Ἰωάννινα Ἤπειρος ΙΖ Λαμία Χέρσος Ἑλλάς
Η Τρίκκη Θεσσαλία ΙΗ Κομοτηνή Ἀνατολικὴ Μακεδονία καὶ Θρᾴκη
Θ Χαλκίς Χέρσος Ἑλλάς ΙΘ Ῥόδος Νότιον Αἰγαῖον
Ι Σέρραι Μέση Μακεδονία Κ Ἀγρίνιον Δυτικὴ Ἑλλάς
Πηγή: Ἀπογραφὴ 2011[3]

Πηγαί edit

 1. «Country Comparison: Area». The World Factbook. Central Intelligence Agency.
 2. «Surface water and surface water change». Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
 3. 3.0 3.1 Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός (PDF). 20 Μαρτίου 2014
 4. 4.0 4.1 «Τιμητὸν Πλῆθος καὶ Μεταναστάσεις, 2020». Πειραιεύς: Ἑλληνικὴ Στατιστικὴ Ἀρχή. 30 Δεκεμβρίου 2021.
 5. «Ἀγγελία τῶν ἐκβάντων τῆς Ἀπογραφῆς Πλήθους τοῦ 2011 περὶ τῶν πολιτῶν» (PDF). Ἑλληνικὴ Στατιστικὴ Ἀρχή. 28 Δεκεμβρίου 2012.
 6. 6.0 6.1 6.2 6.3 «World Economic Outlook Database, October 2021». imf.org
 7. Human Development Report 2020 The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene» (PDF). United Nations Development Programme. 15 December 2020
 8. «The World Facrbook, Greece» CIA
 9. John S. Bowman; Sherry Marker; Peter Keraislands siotis; Heidi Sarna (2010). «Greece in depth». Frommer's Greece (7th ἐκδ.). Hoboken, NJ: Wiley Publishing. σελ. 12. ISBN 978-0-470-52663-7.
 10. 10.0 10.1 «Islands». Visit Greece - Δημοσία ἱστοσελὶς τῆς Ἑλληνικῆς Συστάσεως Περιηγήσεως (EOT; Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού)
 11. Poffley, Frewin (20 Δεκεμβρίου 2012). Greek island hopping, 23rd ἐκδ. 2013. Thomas Cook Publishing. σελ. 15. ISBN 978-1-84848-569-3. OCLC 827800689.

Ὑπομνήματα edit

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 Μόνον τὸ ἐν Ἑλλάδι μόριον λογίζεται.

Σύνδεσμοι Ἐξώτεροι edit

 
Οὐικικοινά
Ἰδὲ τὰς εἰκόνας καὶ τὰ κοινὰ τὰ ἄλλα περὶ τῆς Ἑλλάδος
Χῶραι τῆς Εὐρώπης
Χῶραι Ἅγιος Μαρῖνος • Ἀλβανία • Ἀνδοσινία • Ἀρμενία1 • Ἀτροπατηνή1 • Αὐστρία • Βαταυία2 • Βέλγιον • Βοημία • Βοσώνα καὶ Ἑρσεγοΐνη • Βουλγαρία • Γαλλία2 • Γερμανία • Δακία • Δανία • Ἑλλάς • Ἑλουηττία • Ἐσθονία • Ἡνωμένη Βασιλεία2 • Θούλη • Ἰβηρία1 • Ἰέρνη • Ἱσπανία2 • Ἰταλία • Κασαχία1 • Κύπρος1 • Λεττονία • Λευκορωσσία • Λευχεντία • Λιθουανία • Λουξεμβοῦργον • Λυσιτανία2 • Μελίτη • Μελάνορος • Μολδαυία • Μόνοικος • Νορουηγία2 • Οὐατικανόπολις • Οὑγγαρία • Παιονία • Πολωνία • Ῥωσσία1 • Σαρματία • Σερβία • Σλοβακία • Σλοβηνία • Σουηκία • Τουρκία1 • Φιννία • Χροατία  
Κτήσεις Ἀκρωτήριον καὶ Δεκέλεια • Καισάρεια • Κάλπη • Μόνα • Σαρνία • Φαιρόαι Νῆσοι
Χῶραι μετ’ ὀλίγης ἀναγνωρίσεως Ἀβασγία • Κοσσυφοπέδιον • Νότιος Ὀσσετία • Ὀρχιστηνή • ΤΠΒΚ • Ὑπερτυρία
1. Χῶραι αἳ ἔχουσι πᾶσα ἢ μέρος τῆς σφετέρας ἐπικρατείας ἐκτὸς Εὐρώπης, μέντοι νομίζονται πολιτιστικῶς εὐρωπαϊκαὶ εἶναι
2. Χῶραι αἳ ἔχουσι ὑπερπόντια ἐδάφη, μέντοι ἡ αὐτῶν μητρόπολις κατοικεῖ τῇ Εὐρώπῃ
Χῶραι μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως
 
Αὐστρία • Βαταυία • Βέλγιον • Βοημία • Βουλγαρία • Γαλλία • Γερμανία • Δακία • Δανία • Ἑλλάς • Ἐσθονία • Ἰέρνη • Ἱσπανία • Ἰταλία • Κύπρος • Λεττονία • Λιθουανία • Λουξεμβοῦργον • Λυσιτανία • Μελίτη • Οὑγγαρία • Πολωνία • Σλοβακία • Σλοβηνία • Σουηκία • Φιννία • Χροατία  
 
Ἥδε ἡ ἐγγραφὴ περὶ γεωγραφίας δεῖ παρεκτενεῖσθαι . Βοηθεῖτε μετὰ τῆς ὑμετέρας εἰσφορᾶς τῇ ἐργασίᾳ ταύτῃ.