Wp/grc/Σερβία

< Wp‎ | grc
Wp > grc > Σερβία

Σερβία, δημοσίᾳ Πολιτεία τῆς Σερβίας (σερβιστί: Србија - Република Србија [sř̩bija] - [repǔblika sř̩bija]) περικλείστη χώρα τῆς Εὐρώπης ἐστί. Ἡ μητρόπολις αὐτῆς τὸ Σιγγίδουνόν ἐστι. Ἐν δὲ τῷ νότῳ αὐτῆς ἡ μὴ ἔχουσα πλήρη ἀναγνώρισιν χώρα τοῦ Κοσσυφοπεδίου, ἣν εἰ καὶ ἡ Σερβία ἡγεῖται μέρος αὐτῆς εἶναι, δέχονται ἐνενήκοντα καὶ ὀχτὼ μέλη τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν.[4]

ΠηγαίEdit

  1. «PBC stats». stat.gov.rs. 2020.
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 «World Economic Outlook Database, October 2019». IMF.org
  3. Human Development Report 2020 The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene (PDF). United Nations Development Programme. 15 December 2020
  4. (ἀγγλιστί) «Tuvalu Retracts Recognition of Abkhazia, South Ossetia». Radio Free Europe/Radio Liberty. 31 Μαρτίου 2014.

ὙπομνήματαEdit

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Τάδε τὰ δεδομένα πλὴν τῶν τοῦ Κοσσυφοπεδίου εἰσί.

Σύνδεσμοι ἘξώτεροιEdit

 
Οὐικικοινά
Ἰδὲ τὰς εἰκόνας καὶ τὰ κοινὰ τὰ ἄλλα περὶ τῆς Σερβίας
Χῶραι τῆς Εὐρώπης
Χῶραι Ἅγιος Μαρῖνος • Ἀλβανία • Ἀνδοσινία • Ἀρμενία1 • Ἀτροπατηνή1 • Αὐστρία • Βαταυία2 • Βέλγιον • Βοημία • Βοσώνα καὶ Ἑρσεγοΐνη • Βουλγαρία • Γαλλία2 • Γερμανία • Δακία • Δανία • Ἑλλάς • Ἑλουηττία • Ἐσθονία • Ἡνωμένη Βασιλεία2 • Θούλη • Ἰβηρία1 • Ἰέρνη • Ἱσπανία2 • Ἰταλία • Κασαχία1 • Κύπρος1 • Λεττονία • Λευκορωσσία • Λευχεντία • Λιθουανία • Λουξεμβοῦργον • Λυσιτανία2 • Μελίτη • Μελάνορος • Μολδαυία • Μόνοικος • Νορουηγία2 • Οὐατικανόπολις • Οὑγγαρία • Παιονία • Πολωνία • Ῥωσσία1 • Σαρματία • Σερβία • Σλοβακία • Σλοβηνία • Σουηκία • Τουρκία1 • Φιννία • Χροατία  
Κτήσεις Ἀκρωτήριον καὶ Δεκέλεια • Καισάρεια • Κάλπη • Μόνα • Σαρνία • Φαιρόαι Νῆσοι
Χῶραι μετ’ ὀλίγης ἀναγνωρίσεως Ἀβασγία • Κοσσυφοπέδιον • Νότιος Ὀσσετία • Ὀρχιστηνή • ΤΠΒΚ • Ὑπερτυρία
1. Χῶραι αἳ ἔχουσι πᾶσα ἢ μέρος τῆς σφετέρας ἐπικρατείας ἐκτὸς Εὐρώπης, μέντοι νομίζονται πολιτιστικῶς εὐρωπαϊκαὶ εἶναι
2. Χῶραι αἳ ἔχουσι ὑπερπόντια ἐδάφη, μέντοι ἡ αὐτῶν μητρόπολις κατοικεῖ τῇ Εὐρώπῃ
 
Ἥδε ἡ ἐγγραφὴ περὶ γεωγραφίας δεῖ παρεκτενεῖσθαι . Βοηθεῖτε μετὰ τῆς ὑμετέρας εἰσφορᾶς τῇ ἐργασίᾳ ταύτῃ.