Wp/grc/Γαλλία

< Wp‎ | grc
Wp > grc > Γαλλία

Γαλλία (Φραγκογαλατιστί: France) χώρα τις ἐν τῇ τῆς Εὐρώπης ἑσπέρᾳ ἐστίν, ἧς πόλεως ἡ πρωτεύουσά ἐστιν ἡ Λευκετία. Ἡ Γαλλία ἐστὶ μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Ἐμμανουὴλ Μάκρων τῆς Γαλλίας ἄρχων ἐστίν.

Αἱ νῆσοι edit

Ποταμοί edit

Αἱ Χῶραι edit

Αἱ τῆς Γαλλίας χῶραι εἴκοσι εἰσίν:

Πόλεις edit

Άι πόλεις ἀρχαϊκαι edit

Οἱ τῆς Γαλλίας βασιλεῖς edit

Οἱ τῆς Γαλλίας αὐτοκράτωρες edit

Οἱ τῆς Γαλλίας πρόεδροι edit

Σύνδεσμοι Ἐξώτεροι edit

Οὐικικοινά
Ἰδὲ τὰς εἰκόνας καὶ τὰ κοινὰ τὰ ἄλλα περὶ τῆς Γαλλίας
Χῶραι τῆς Εὐρώπης
Χῶραι Ἅγιος Μαρῖνος • Ἀλβανία • Ἀνδοσινία • Ἀρμενία1 • Ἀτροπατηνή1 • Αὐστρία • Βαταυία2 • Βέλγιον • Βοημία • Βοσώνα καὶ Ἑρσεγοΐνη • Βουλγαρία • Γαλλία2 • Γερμανία • Δακία • Δανία • Ἑλλάς • Ἑλουηττία • Ἐσθονία • Ἡνωμένη Βασιλεία2 • Θούλη • Ἰβηρία1 • Ἰέρνη • Ἱσπανία2 • Ἰταλία • Κασαχία1 • Κύπρος1 • Λεττονία • Λευκορωσσία • Λευχεντία • Λιθουανία • Λουξεμβοῦργον • Λυσιτανία2 • Μελίτη • Μελάνορος • Μολδαυία • Μόνοικος • Νορουηγία2 • Οὐατικανόπολις • Οὑγγαρία • Παιονία • Πολωνία • Ῥωσσία1 • Σαρματία • Σερβία • Σλοβακία • Σλοβηνία • Σουηκία • Τουρκία1 • Φιννία • Χροατία
Κτήσεις Ἀκρωτήριον καὶ Δεκέλεια • Καισάρεια • Κάλπη • Μόνα • Σαρνία • Φαιρόαι Νῆσοι
Χῶραι μετ’ ὀλίγης ἀναγνωρίσεως Ἀβασγία • Κοσσυφοπέδιον • Νότιος Ὀσσετία • Ὀρχιστηνή • ΤΠΒΚ • Ὑπερτυρία
1. Χῶραι αἳ ἔχουσι πᾶσα ἢ μέρος τῆς σφετέρας ἐπικρατείας ἐκτὸς Εὐρώπης, μέντοι νομίζονται πολιτιστικῶς εὐρωπαϊκαὶ εἶναι
2. Χῶραι αἳ ἔχουσι ὑπερπόντια ἐδάφη, μέντοι ἡ αὐτῶν μητρόπολις κατοικεῖ τῇ Εὐρώπῃ