Wp/grc/Γαλλία

< Wp‎ | grc
Wp > grc > Γαλλία

Γαλλία (Φραγκογαλατιστί: France) χώρα τις ἐν τῇ τῆς Εὐρώπης ἑσπέρᾳ ἐστίν, ἧς πόλεως ἡ πρωτεύουσά ἐστιν ἡ Λευκετία. Ἡ Γαλλία ἐστὶ μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Ἐμμανουὴλ Μάκρων τῆς Γαλλίας ἄρχων ἐστίν.

Αἱ νῆσοι

edit

Ποταμοί

edit

Αἱ Χῶραι

edit

Αἱ τῆς Γαλλίας χῶραι εἴκοσι εἰσίν:

Πόλεις

edit

Άι πόλεις ἀρχαϊκαι

edit

Οἱ τῆς Γαλλίας βασιλεῖς

edit

Οἱ τῆς Γαλλίας αὐτοκράτωρες

edit

Οἱ τῆς Γαλλίας πρόεδροι

edit

Σύνδεσμοι Ἐξώτεροι

edit
Οὐικικοινά
Ἰδὲ τὰς εἰκόνας καὶ τὰ κοινὰ τὰ ἄλλα περὶ τῆς Γαλλίας
Χῶραι τῆς Εὐρώπης
Χῶραι Ἅγιος Μαρῖνος • Ἀλβανία • Ἀνδοσινία • Ἀρμενία1 • Ἀτροπατηνή1 • Αὐστρία • Βαταυία2 • Βελγική • Βοημία • Βοσώνα καὶ Ἑρσεγοΐνη • Βουλγαρία • Γαλλία2 • Γερμανία • Δακία • Δανία • Ἑλλάς • Ἑλουηττία • Ἐσθονία • Ἡνωμένη Βασιλεία2 • Θούλη • Ἰβηρία1 • Ἰέρνη • Ἱσπανία2 • Ἰταλία • Κασαχία1 • Κύπρος1 • Λεττονία • Λευκορωσσία • Λευχεντία • Λιθουανία • Λουξεμβοῦργον • Λυσιτανία2 • Μελίτη • Μαυροβούνιον • Μολδαυία • Μόνοικος • Νορουηγία2 • Οὐατικανόπολις • Οὑγγαρία • Παιονία • Πολωνία • Ῥωσσία1 • Οὐκρανία • Σερβία • Σλοβακία • Σλοβηνία • Σουηκία • Τουρκία1 • Φιννία • Χροατία
Κτήσεις Ἀκρωτήριον καὶ Δεκέλεια • Καισάρεια • Κάλπη • Μόνα • Σαρνία • Φαιρόαι Νῆσοι
Χῶραι μετ’ ὀλίγης ἀναγνωρίσεως Ἀβασγία • Κοσσυφοπέδιον • Νότιος Ὀσσετία • Ὀρχιστηνή • ΤΠΒΚ • Ὑπερτυρία
1. Χῶραι αἳ ἔχουσι πᾶσα ἢ μέρος τῆς σφετέρας ἐπικρατείας ἐκτὸς Εὐρώπης, μέντοι νομίζονται πολιτιστικῶς εὐρωπαϊκαὶ εἶναι
2. Χῶραι αἳ ἔχουσι ὑπερπόντια ἐδάφη, μέντοι ἡ αὐτῶν μητρόπολις κατοικεῖ τῇ Εὐρώπῃ