Wp/grc/Γαλλία

< Wp‎ | grc
Wp > grc > Γαλλία
Ἡ τῆς Γαλλίας θέσις ἐν τῇ Εὐρώπῃ
Τὸ τῆς Γαλλίας σημεῖον

Γαλλία (Φραγκογαλλιστί: France) χώρα τις ἐν τῇ τῆς Εὐρώπης ἑσπέρᾳ ἐστίν, ἧς πόλεως ἡ πρωτεύουσά ἐστιν ἡ Λευκετία. Ἡ Γαλλία ἐστὶ μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Ἐμμανουὴλ Μάκρων τῆς Γαλλίας ἄρχων ἐστίν.

Αἱ νῆσοιEdit

ΠοταμοίEdit

Αἱ ΧῶραιEdit

Αἱ τῆς Γαλλίας χῶραι εἴκοσι εἰσίν:

ΠόλειςEdit

Άι πόλεις ἀρχαϊκαιEdit

Οἱ τῆς Γαλλίας βασιλεῖςEdit

Οἱ τῆς Γαλλίας αὐτοκράτωρεςEdit

Οἱ τῆς Γαλλίας πρόεδροιEdit

Σύνδεσμοι ἘξώτεροιEdit

Commons-logo.svg
Οὐικικοινά
Ἰδὲ τὰς εἰκόνας καὶ τὰ κοινὰ τὰ ἄλλα περὶ τῆς Γαλλίας
Χῶραι τῆς Εὐρώπης
Χῶραι Ἅγιος Μαρῖνος • Ἀλβανία • Ἀνδοσινία • Ἀρμενία1 • Ἀτροπατηνή1 • Αὐστρία • Βαταυία2 • Βέλγιον • Βοημία • Βοσώνα καὶ Ἑρσεγοΐνη • Βουλγαρία • Γαλλία2 • Γερμανία • Δακία • Δανία • Ἑλλάς • Ἑλουηττία • Ἐσθονία • Ἡνωμένη Βασιλεία2 • Θούλη • Ἰβηρία1 • Ἰέρνη • Ἱσπανία2 • Ἰταλία • Κασαχία1 • Κύπρος1 • Λεττονία • Λευκορωσσία • Λευχεντία • Λιθουανία • Λουξεμβοῦργον • Λυσιτανία2 • Μελίτη • Μελάνορος • Μολδαυία • Μόνοικος • Νορουηγία2 • Οὐατικανόπολις • Οὑγγαρία • Παιονία • Πολωνία • Ῥωσσία1 • Σαρματία • Σερβία • Σλοβακία • Σλοβηνία • Σουηκία • Τουρκία1 • Φιννία • Χροατία Cartography of Europe.svg
Κτήσεις Ἀκρωτήριον καὶ Δεκέλεια • Καισάρεια • Κάλπη • Μόνα • Σαρνία • Φαιρόαι Νῆσοι
Χῶραι μετ’ ὀλίγης ἀναγνωρίσεως Ἀβασγία • Κοσσυφοπέδιον • Νότιος Ὀσσετία • Ὀρχιστηνή • ΤΠΒΚ • Ὑπερτυρία
1. Χῶραι αἳ ἔχουσι πᾶσα ἢ μέρος τῆς σφετέρας ἐπικρατείας ἐκτὸς Εὐρώπης, μέντοι νομίζονται πολιτιστικῶς εὐρωπαϊκαὶ εἶναι
2. Χῶραι αἳ ἔχουσι ὑπερπόντια ἐδάφη, μέντοι ἡ αὐτῶν μητρόπολις κατοικεῖ τῇ Εὐρώπῃ