Wp/grc/Πολωνία

< Wp‎ | grc
Wp > grc > Πολωνία

Πολωνία, δημοσίᾳ Πολιτεία τῆς Πολωνίας (πολωνιστί: Polska - Rzeczpospolita Polska [ˈpɔlska] - [ʐɛt͡ʂpɔˈspɔlita ˈpɔlska]) χώρα τῆς Εὐρώπης ἐστί, ἧς ἡ μητρόπολις ἡ Οὐαρσουία ἐστί. Τὰ νῦν, ή Πολωνία ἐστὶ μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Γεωγραφία

edit

Πόλεις

edit
Αἱ 10 μάλιστα πολυάνθρωποι πόλεις τῆς Πολωνίας[7]
Τάξις Πόλις Ἐπαρχία Πλῆθος
 
Οὐαρσουία
 
Καρόδουνον
Α Οὐαρσουία Μασοβία 1.790.658
 
Λοζία
 
Βρατισλαυία
Β Καρόδουνον Μικρὰ Πολωνία 779.115
Γ Λοζία Λοζία 679.941
Δ Βρατισλαυία Κάτω Σιλεσία 642.869
Ε Ποσνανία Μεγάλη Πολωνία 534.813
Ϝ Γέδανον Πομερανία 470.907
Ζ Στέντινον Δυτικὴ Πομερανία 401.907
Η Βυδγοστία Κουιαυία-Πομερανία 348.190
Θ Λούβλινον Λούβλινον 339.784
Ι Βιαλυστόκη Ποδλαχία 297.554

Πηγαί

edit
  1. GUS. «Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2018 roku»
  2. «Surface water and surface water change», (OECD)
  3. «Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 31.12.2019)». stat.gov.pl.
  4. 4.0 4.1 4.2 4.3 «World Economic Outlook Database, October 2020». IMF.org
  5. Human Development Report 2020 The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene (PDF). United Nations Development Programme. 15 December 2020
  6. «Κατάστημα τῆς Πολιτείας τῆς Πολωνίας» ἄρθρον ΚΖ'
  7. «Central Statistical Office population report for 31.12.2019». bdl.stat.gov.pl

Σύνδεσμοι Ἐξώτεροι

edit
 
Οὐικικοινά
Ἰδὲ τὰς εἰκόνας καὶ τὰ κοινὰ τὰ ἄλλα περὶ τῆς Πολωνίας
Χῶραι τῆς Εὐρώπης
Χῶραι Ἅγιος Μαρῖνος • Ἀλβανία • Ἀνδοσινία • Ἀρμενία1 • Ἀτροπατηνή1 • Αὐστρία • Βαταυία2 • Βελγική • Βοημία • Βοσώνα καὶ Ἑρσεγοΐνη • Βουλγαρία • Γαλλία2 • Γερμανία • Δακία • Δανία • Ἑλλάς • Ἑλουηττία • Ἐσθονία • Ἡνωμένη Βασιλεία2 • Θούλη • Ἰβηρία1 • Ἰέρνη • Ἱσπανία2 • Ἰταλία • Κασαχία1 • Κύπρος1 • Λεττονία • Λευκορωσσία • Λευχεντία • Λιθουανία • Λουξεμβοῦργον • Λυσιτανία2 • Μελίτη • Μαυροβούνιον • Μολδαυία • Μόνοικος • Νορουηγία2 • Οὐατικανόπολις • Οὑγγαρία • Παιονία • Πολωνία • Ῥωσσία1 • Οὐκρανία • Σερβία • Σλοβακία • Σλοβηνία • Σουηκία • Τουρκία1 • Φιννία • Χροατία  
Κτήσεις Ἀκρωτήριον καὶ Δεκέλεια • Καισάρεια • Κάλπη • Μόνα • Σαρνία • Φαιρόαι Νῆσοι
Χῶραι μετ’ ὀλίγης ἀναγνωρίσεως Ἀβασγία • Κοσσυφοπέδιον • Νότιος Ὀσσετία • Ὀρχιστηνή • ΤΠΒΚ • Ὑπερτυρία
1. Χῶραι αἳ ἔχουσι πᾶσα ἢ μέρος τῆς σφετέρας ἐπικρατείας ἐκτὸς Εὐρώπης, μέντοι νομίζονται πολιτιστικῶς εὐρωπαϊκαὶ εἶναι
2. Χῶραι αἳ ἔχουσι ὑπερπόντια ἐδάφη, μέντοι ἡ αὐτῶν μητρόπολις κατοικεῖ τῇ Εὐρώπῃ
Χῶραι μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως
 
Αὐστρία • Βαταυία • Βέλγιον • Βοημία • Βουλγαρία • Γαλλία • Γερμανία • Δακία • Δανία • Ἑλλάς • Ἐσθονία • Ἰέρνη • Ἱσπανία • Ἰταλία • Κύπρος • Λεττονία • Λιθουανία • Λουξεμβοῦργον • Λυσιτανία • Μελίτη • Οὑγγαρία • Πολωνία • Σλοβακία • Σλοβηνία • Σουηκία • Φιννία • Χροατία  
 
Ἥδε ἡ ἐγγραφὴ περὶ γεωγραφίας δεῖ παρεκτενεῖσθαι . Βοηθεῖτε μετὰ τῆς ὑμετέρας εἰσφορᾶς τῇ ἐργασίᾳ ταύτῃ.