Wp/grc/Ἰέρνη

< Wp‎ | grc
Wp > grc > Ἰέρνη

Ἰέρνη[5][6] (ἄλλως ἸουερνίαἹβερνία, ἰερνιστί: Éire [ˈeːɾʲə], ἀγγλιστί: Ireland /ˈaɪə(ɹ)lənd/) χώρα τῆς Εὐρώπης ἐστὶ ἐν τῷ Ἀτλαντικῷ περιέχουσα τὰ 5/6 τῆς νήσου τῆς Ἰέρνης. Ἡ μητρόπολις αὐτῆς τὰ Ἔβλανά εἰσι. Τὰ νῦν, ή Ἰέρνη ἐστὶ μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Πηγαί

edit
  1. «Population and Migration Estimates». An Phríomh-Oifig Staidrimh. 20 Αὐγούστου 2020.
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 «World Economic Outlook Database, October 2019». IMF.org
  3. Human Development Report 2020 The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene (PDF). United Nations Development Programme. 15 December 2020
  4. «Official Languages Act 2003». Office of the Attorney-General.
  5. «IERNE». Dictionary of Greek and Roman Geography (Λεξικὸν Ἑλληνικῆς καὶ Ῥωμαϊκῆς Γεωγραφίας). 1854. William Smith, LLD, Ed.
  6. Γεώργιος Στούαρτος Ῥοβερσών (1895) Ἡρόδοτος εἰς τὴν Βρεττανικήν, 2. Gaisford Prize. Greek Prose

Σύνδεσμοι Ἐξώτεροι

edit
 
Οὐικικοινά
Ἰδὲ τὰς εἰκόνας καὶ τὰ κοινὰ τὰ ἄλλα περὶ τῆς Ἰέρνης
Χῶραι τῆς Εὐρώπης
Χῶραι Ἅγιος Μαρῖνος • Ἀλβανία • Ἀνδοσινία • Ἀρμενία1 • Ἀτροπατηνή1 • Αὐστρία • Βαταυία2 • Βελγική • Βοημία • Βοσώνα καὶ Ἑρσεγοΐνη • Βουλγαρία • Γαλλία2 • Γερμανία • Δακία • Δανία • Ἑλλάς • Ἑλουηττία • Ἐσθονία • Ἡνωμένη Βασιλεία2 • Θούλη • Ἰβηρία1 • Ἰέρνη • Ἱσπανία2 • Ἰταλία • Κασαχία1 • Κύπρος1 • Λεττονία • Λευκορωσσία • Λευχεντία • Λιθουανία • Λουξεμβοῦργον • Λυσιτανία2 • Μελίτη • Μαυροβούνιον • Μολδαυία • Μόνοικος • Νορουηγία2 • Οὐατικανόπολις • Οὑγγαρία • Παιονία • Πολωνία • Ῥωσσία1 • Οὐκρανία • Σερβία • Σλοβακία • Σλοβηνία • Σουηκία • Τουρκία1 • Φιννία • Χροατία  
Κτήσεις Ἀκρωτήριον καὶ Δεκέλεια • Καισάρεια • Κάλπη • Μόνα • Σαρνία • Φαιρόαι Νῆσοι
Χῶραι μετ’ ὀλίγης ἀναγνωρίσεως Ἀβασγία • Κοσσυφοπέδιον • Νότιος Ὀσσετία • Ὀρχιστηνή • ΤΠΒΚ • Ὑπερτυρία
1. Χῶραι αἳ ἔχουσι πᾶσα ἢ μέρος τῆς σφετέρας ἐπικρατείας ἐκτὸς Εὐρώπης, μέντοι νομίζονται πολιτιστικῶς εὐρωπαϊκαὶ εἶναι
2. Χῶραι αἳ ἔχουσι ὑπερπόντια ἐδάφη, μέντοι ἡ αὐτῶν μητρόπολις κατοικεῖ τῇ Εὐρώπῃ
Χῶραι μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως
 
Αὐστρία • Βαταυία • Βέλγιον • Βοημία • Βουλγαρία • Γαλλία • Γερμανία • Δακία • Δανία • Ἑλλάς • Ἐσθονία • Ἰέρνη • Ἱσπανία • Ἰταλία • Κύπρος • Λεττονία • Λιθουανία • Λουξεμβοῦργον • Λυσιτανία • Μελίτη • Οὑγγαρία • Πολωνία • Σλοβακία • Σλοβηνία • Σουηκία • Φιννία • Χροατία  
 
Ἥδε ἡ ἐγγραφὴ περὶ γεωγραφίας δεῖ παρεκτενεῖσθαι . Βοηθεῖτε μετὰ τῆς ὑμετέρας εἰσφορᾶς τῇ ἐργασίᾳ ταύτῃ.