Wp/wal/Toophphiyaa Adaale Olaa

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Toophphiyaa Adaale Olaa

Toophphiyaa Adaale Olaa woykko Abiisiniyaa Adaale Olaa, Arabattuwan "Futuḥ al-Ḥabash" (Arabic: فتوح الحبش, Abiisiniyaa oyiqqanawu), geetettiyogan erettiyagee kiristiyaane Toophphiyaa Kawotettaanne haaruwaa giddon polettida olaa karssikarssaa. Isilaama Adaale sulxxaneet 1529M.L. ppe 1543 M.L. kiristiyaane Toophphiyaa wotaadarati Amaaraara gayttidaaga gididi hegaappe simmidi ba baggata Tigire yeletanne Agawu dere asaanne olay polettin, amarida xeetu Porchugaale olanchatun maadettoosona. Adaale olay karssikarssaa doomettaappe doommidi walakettidaageeti, Haraar (kase Harla), Somaali, Afaar, Arggobbaa, Hadya, Turkke nne Arabe olaa miishshaa gixxidaageeta. Naa"u baggatikka Maaya miishshan olettiyageeta be'idosona.