Wp/wal/Ogaadeene Olaa

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Ogaadeene Olaa

Ogaadeene Olaa woykko Toophphiyaa-Sumaaliya olaa (Sumaaletto doonan: Dagaalkii Xoraynta Soomaali Galbeed, Amharic: የኢትዮጵያ ሶማሊያ ጦርነት, romanized: ye’ītiyop’iya somalīya t’orineti), A.W.Q. Bullaalaa 1977 ppe Baraata 1978 gakkanawu Toophphiyaanne Sumaaliya biittatu gidduwan polettida olaa. Sumaaliya tooray Toophphiyaa zawaa kanttidoogee, aakkida olay denddanawu gaaso gidiis. Hegee qassi ba baggaara diccida biittatinne Sooveet Ruusee Sumaaliyawu immiyo maaduwaa teqqanawunne maaduwaa Toophphiyaa biittawu immanawu danddayissiis.

Kuba medifee Ogaadeenen Sumaaliya tooranchatu shocanawu giigishin