Wb/nia/Yohane/18

< Wb‎ | nia‎ | Yohane
Wb > nia > Yohane > 18

Lara'u Yesu

edit

I. 1 Aefa iŵa'ö da'ö Yesu, ba möi ia baero, awö ndra nifahaönia, i'ötö mbombo andrö, Kendrona, ba so kabu ba da'ö, ba da'ö bakha möi Yesu, awö nifahaönia.[1]

2 Ba no i'ila göi naha andrö Yuda andrö, si manga mbölinia, me asese möi ba da'ö Yesu, awö nifahaönia.[2] 3 Ba me no ihalö Yuda zaradadu ba enoni gere sebua ba enoni warizaio, ba möi ia ba da'ö, la'ohe wandru ba sulu ba fangöna.

4 Ba no i'ila Yesu fefu zi göna ia dania, ba möi ia baero, imane khöra: Ha niha ni'aluimi?[3]

5 Latema linia, lamane: Yesu, banua Nazareta andrö. Imane khöra Yesu: Ya'odo da'ö. Ba so göi ba da'ö Yuda, si manga mbölinia, awöra.

6 Ba me iŵa'ö khöra: Ya'odo da'o! ba lawuwu furi, alau tou ira ba danö.

7 Ba ifuli isofu khöra: Ha niha ni'aluimi?

Ba lamane: Yesu, banua Nazareta.

8 Itema lira Yesu, imane: No uŵa'ö khömi, ya'odo da'ö. Ba na mi'alui ndra'o, ba mifofanö da'e.[4] 9 Ena'ö itörö niŵa'önia no: Samösa lö si taya khögu nibe'eu khögu andrö.[5]

10 Ba me so wöda khö Zimoni Fetero, ba isöbi, ba igukhui zawuyu gere sebua, i'eŵa dalingania, kambölö. Malikho döi zawuyu andrö.[6]

11 Ba imane Yesu khö Wetero: Saembugö wöda. Hadia, lö ubadu nösi mako andrö, nibe'e Namagu khögu?[7]

12 Ba lara'u Yesu saradadu ba kumandra ba enoni niha Yehuda andrö ba laböbö ia.[8]

13 Ba la'ofönai'ö wolohe ya'ia khö Hanasi, matua Kayafa da'ö, ba ere sebua Kayafa zi döfi andrö.[9] 14 Ba Kayafa zanguma'ö ba niha Yehuda no, sökhi na mate zamösa, salahi mbanuara andrö.[10]

I'osilö'ögö Yesu Fetero

edit

II 15 Ba i'o'ö Yesu Simoni Fetero ba samösa nifahaö bö'ö. Ba no fa'ila li nifahaö andrö khö gere sebua, ba fao ia khö Yesu, we'amöi ba golayama gere sebua.[11] 16 Ba baero so Wetero, ba zinga mbawandruhö. Ba möi baero nifahaö si samösa andrö, si no fa'ila li khö gere sebua, fahuhuo ia ba zanaro ba mbawandruhö, ono alawe, ba i'ohe bakha Wetero.

17 Ba imane khö Wetero sawuyu ono alawe andrö, sanaro ba mbawandruhö: Tenga ya'ugö göi nifahaö niha andrö?

Imane: Tenga.[12]

18 Ba so ba da'ö zawuyu ba enoni, no la'ebua'ö galitö, o'afu ira, moleu. Ba so göi Wetero ba da'ö, ba ngaira, moleu göi ia.

Isekhegö Yesu ere sebua

edit

III. 19 Ba isofu khö Yesu ere sebua ba nifahaönia ba ba wamahaönia andrö.

20 Itema linia Yesu, imane: Lö urai aiŵö fahuhuo ba niha, lö aetu mamahaö ndra'o ba zekola ba ba gosali, ba zi möi niha Yehuda fefu, lö huhuogu ba zi tobini.[13] 21 Hana wa ösofu khögu? Sofu, ba zi no mamondrongo hadia niŵa'ögu khöra. Hiza, ya'ira zangila, hadia niŵa'ögu.

22 Ba me iŵa'ö da'ö, ba itema ifalisi mbawa Yesu enoni, samösa, si so ba da'ö, imane: Hadia, ömanö wanema li gere sebua?

23 Itema linia Yesu, imane: Na sala wehedegu, ba ombakha'ö, hadia zi lö sökhi, ba na lö sala, ba hana wa öbözido?[14]

24 Ba ifa'ohe'ö ia Hanasi khö gere sebua andrö, Kayafa, lö mutoto'ö mböbö.

Ifuli i'osilö'ögö Yesu Fetero

edit

IV. 25 Ba so Zimoni Fetero, moleu. Ba lamane khönia: Hadia, tenga ya'ugö göi nifahaönia?

Ba i'osilö'ögö, imane: Tenga.

26 Imane sawuyu gere sebua, samösa, talifusö ni'eŵa Wetero talinga: Tenga no u'ila ndra'ugö, awönia ba kabu?

27 Ba ifuli i'osilö'ögö Fetero.

Ba i'anema'ö miwo zilatao.[15]

Isekhegö Yesu Filato

edit

V. 28 Ba la'ohe ba gödo gumandru Yesu, la'otarai Kayafa; si hulö wongi. Ba lö möi ira ba gödo, fa lö latörö zalakha, ena'ö la'ila manga wasa andrö.[16]

29 Ba möi baero khöra Wilato, imane: Hadia, wangadu khömi ba niha andre?

30 Latema linia, lamane khönia: Na tenga samazökhi si lö sökhi da'ö, ba lö mabe'e ba dangau ia mena'ö.

31 Ba imane khöra Filato: Mihalö ia, ya'ami, ba mi'o'ö goroisa andrö khömi, wanguhuku ya'ia.

Ba lamane khönia niha Yehuda: Lö tola mabunu niha.[17] 32 Ena'ö itörö li Yesu, niŵa'önia ba wangombakha he wisa wa'amatenia dania.[18]

33 Ba ifuli ia yomo ba gödo Filato, humede ia khö Yesu, imane khönia: Hadia, razo niha Yehuda ndra'ugö?[19]

34 Itema linia Yesu, imane: Hadia, moroi khöu öwa'ö da'ö, ma tanö bö'ö zangombakha ya'ia khöu, ba khögu andre?

35 Itema linia Filato, imane: Hadia, niha Yehuda ndra'odo? Iwau ba ere sebua andrö zame'e ba dangagu ya'ugö; hadia horöu?

36 Itema linia Yesu, imane: Tenga moroi ba guli danö andre mbanuagu andrö, na moroi ba guli danö andre mbanuagu, ba molaŵa mena'ö genonigu andrö, fa böi tebe'e ba danga niha Yehuda ndra'o; ba no tenga sa moroi ba da'ö mbanuagu.[20]

37 Ba imane khönia Filato: Ba razo sa atö ndra'ugö? Itema linia Yesu: Ya'ia niŵa'öu, razo ndra'odo. Andrö tumbu ndra'o, ba andrö möido ba guli danö, ba wamaduhu'ö si duhu. Dozi si otarai zi duhu, ba lafondrondrongo ligu.[21]

38 Imane khönia Filato: Hadia zi duhu? Ba me aefa iŵa'ö da'ö, ba möi ia baero zui, ba niha Yehuda, ba imane khöra: Lö usöndra khönia horö.[22] 39 Ba no huku ba khömi, ube'e aefa khömi zamösa, ba gowasa fasa andrö. Hadia, omasi ami, ube'e aefa khömi razo niha Yehuda andrö?[23]

40 Ba mu'ao zui ira, lamane: Böi da'ö, Baraba andrö efa'ö.

Ba samara'u Mbaraba andrö.[24]

Famotokhi ba gahe

edit
 1. Mat 26:36 b.t.; SamII 15:23
 2. Mat 26:47 b.t.
 3. Faigi 13:1
 4. Faigi 10:18
 5. Faigi 17:12
 6. Mat 26:51 b.t.
 7. Mat 26:39
 8. Mat 26:57 b.t.
 9. Luk 3:2
 10. Faigi 11:50
 11. Faigi 20:2
 12. Mat 26:69 b.t.
 13. Faigi 7:14 Mat 26:50
 14. Mat 5:39
 15. Faigi 13:38
 16. Mat 27:1 b.t.; Mar 15:1 b.t.; Luk 23:1 b.t.
 17. Faigi 19:6–7
 18. Faigi 12:32–33; Mat 20:19
 19. Mar 15:2; Luk 23:2
 20. Faigi 6:15 Mat 26:5–53
 21. Luk 23:3; Tim 6:13; Faigi 8:47
 22. Faigi 14:6; Luk 23:4
 23. Mar 15:6–9
 24. Mat 27:21; HalZin 3:14

Fabaliŵa lala

edit

Olayama Zura Yohane: 123456789101112131415161718192021

Amabu'ulali Sibohou: MataioMarekoLukaYohaneHalöŵö ZinengeRomaKorindro IKorindro IIGalatiaEfesoFilifiKoloseTesalonika ITesalonika IITimoteo ITimoteo IITitoFilemoHeberaioYakoboFetero IFetero IIYohane IYohane IIYohane IIIYudaFama'ele'ö

Bale zato: OlayamaAngombakhataBawagöli zatoMonganga afoNahia wamakoriNga'örö spesialNgawalö wanoloSafuria tebulöSanandrösaSangai halöŵö