Wp/tzm/ⴳⴰⵢⴰ

< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⴳⴰⵢⴰ

ⴳⴰⵢⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ (Gaîa) ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵉⵎⵙⵍⵉⵢⵏ ⵉⴳ ⴰⵡⴷ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ. ⴳⴰⵢⴰ ⵉⴳⴰ ⵉⵡⵉⵙ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵍⴰ ⴷⵉ ⵓⵣⵎⵣ ⵍⵉⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵙⵉⴼⴰⴽⵙ ⵉⴽⴽⴰⵜⵉⵏ ⴷⴰ ⵜⵎⴰⵖⵏ ⴷ ⵉⵔⵓⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⵓⵔ ⵉⵎⵛⵓⵛⴽⴰ ⴷ ⵙⵉⴼⴰⴽⵙ ⴳⴰⵢⴰ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ (208 Avent JC)

Juba II.jpg
 
ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ
Juba i.jpg
Berber flag.svg
ⴰⴳⴳⵓⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ