Wp/zgh/ⵜⵉⵏⵀⵉⵏⴰⵏ

< Wp‎ | zgh
(Redirected from Wp/tzm/ⵜⵉⵏⵀⵉⵏⴰⵏ)
Wp > zgh > ⵜⵉⵏⵀⵉⵏⴰⵏ

ⵜⵉⵏⵀⵉⵏⴰⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ. ⵜⵍⵓⵍ ⴳ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ, ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴳ ⵓⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 4. ⵜⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⵯⴷ ⵜⵇⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵎⵓⴷⴷⵓⵏ ⵖⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴷⴰ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ "ⴰⴱⵙⵙⴰⵍⴰ" ⴳ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵏ ⵓⵀⴰⴳⴳⴰⵔ. ⵜⵙⴽⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ. ⵜⵙⵙⵎⵖⵓⵔⵜ, ⵜⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⴽⵔⵣⴰ ⴷ ⵜⴽⵙⵙⵉ ,ⴷ ⵜⴰⵣⵣⵓⵜ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ. ⵜⵙⵓⵍ ⵜⵉⵏⵀⵉⵏⴰⵏ ⵜⴳⴰ ⴰⵙⴰⴼⵓ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵓⵀⴳⴳⴰⵔ ⴳ ⵣⵉⴽⴽ. ⵜⵡⵙⵙⵏ ⵙ "ⵉⵎⵎⴰⵙⵙⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵓⵀⴳⴳⴰⵔ".

ⵜⵉⵏⵀⵉⵏⴰⵏ
ⵜⵉⵏⵀⵉⵏⴰⵏ
 
ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ