Wp/nog/Бас бет

< Wp‎ | nog
(Redirected from Wp/nog/Main Page)
Wp > nog > Бас бет


Ногай тест википедиясына хош келдинъиз!


Аьр ким де язып болатаган эркин эм ашык энциклопедия.
Буьгуьн 1 Канъытар 2023 йыл
Ногай википедиясында 1,088 макала бар.

  Сайланган макала

Казакстан (каз. Қазақстан) – Евразиядынъ орталыгында орынласкан кырал.

Географиясы edit

Майданы – 2 724 902 км². Майданы бойынша сав дуньяда тогызыншы, СНГ-де экинши орында. Халк саны 18 096 909 аьдем. Казакстан 14 область эм 3 калага боьлинген. Хазар тенъизи, Тоьменги Эдил бойы, Макалады окув...


    

  Янъы макала язув

Туьрк портал


Туьрк тиллердеги википедиялар:
 • Алды як Алтайша • Башкуртша • Казакша • Кажалша • Каджарша • Каракалпакша • Карашай-Малкарша • Кубыла каджарша • Кыргызша • Кырымлыша • Оьзбекше • Сакаша • Татарша • Туьркше • Туьркпенше • Тываша • Уйгырша • Шувасша •

Инкубатордагы туьрк тиллердеги википедиялар:

 • Карайша • Кашкайша • Сырт алтайша • Кумыкша • Кырымшакша • Саларша • Сыбырша • Алды як Оьзбекше • Чагатайша • Хакасша • Шулымша • Ногайша •