Wp/nog/Евразия

< Wp‎ | nog
Wp > nog > Евразия
Евразия

Two-point-equidistant-asia.jpg

Майданы 53,6 млн км²
Халк саны 5,349 млрд аьдем (2019)
Халктынъ койылыгы 99,79 аьд./км²
Кыраллары 94
Тиллери Евразия тиллери
Саьатлык поясы UTC±0-ден UTC+12-ге дейим

Eurasia (orthographic projection).svg

Евразияер шарындагы алты материктинъ энъ уьйкени. Майданы — 53,6 млн км², куры ердинъ 36 % майданын курайды. Халк саны — 5,349 млрд аьдем. (1 шилле 2019 й.), ердинъ халк санынынъ 70 %-ын курайды.

Атынынъ шыгувыEdit

Басында дуныядынъ энъ уьйкен континентине аьр туьрли атлар берилгенлер. Александр Гумбольдт «Азия» атавы ман савлай Евразияды атаган. Карл Густав Ройшле 1858 йылы «Handbuch der Geographie» деп аталган китабинде «Doppelerdtheil Asien-Europa» деген терминди пайдаланган. «Евразия» деген терминди энъ биринши кере 1880-ши йыллары геолог Эдюард Зюсс кулланган.