Wp/nog/Эшки

< Wp‎ | nog
Wp > nog > Эшки

Эшки (лат. Capra) — эмизуьвши айван туьри. Дуныядынъ баьри кесегинде тaбылгaн, уьйге уьйренген aьлде яшaйтaгaн aйвaн. Уьст туьри C. aegagrus экен. Бурын ябaндa яшaгaн aтa-бaбaлaры, aлды як Aзиядa уьйге уьйретилген. Буьгуьн сaв дуныядa 300-ден aртык эшки туьри бaр. Аьдемлер эшкидинъ суьтинненъ, этинненъ, терисинненъ куллaнaды. Коьп зaмaн, эшки суьтиннен ырмышык ясaнылaды. Бaлaсы улaк.

Эшки

Муны да каранъыз Edit

Анълатпалар Edit