Wp/nog/Азербайджанлар

< Wp‎ | nog
Wp > nog > Азербайджанлар
Аьзербайжанлар
Кыраллар Азербайджан
Тили Азербайджан тили
Халк саны 29 миллионга ювык

Аьзербайжанлар (аз. Azərbaycanılar) — туьрк тилинде сойлейтаган туьрк миллет. Азербайджаннынъ негизги халкы, Олар коьбинше Азербайджанда яшайдылар, солай ок Иран, Туьркпенстан, Туьркия, Казакстан, Оьзбекстан кимик кыралларда яшайдылар. Сав дуныяда 29 миллион азербайджан яшайды.

Муны да каранъыз

edit

Анълатпалар

edit