Wp/nog/Казаклар

< Wp‎ | nog
Wp > nog > Казаклар
Казаклар
Кыраллар Казакстан
Тили Казак тили
Халк саны 17 миллионга ювык

Казаклар (каз. қазақтар) — туьрк миллет, Казакстаннынъ негизги халкы (70 %), солай ок Кытай, Оьзбекстан, Ресей, Туьркпенстан, Кыргызстаннынъ Казакстан ман шеклескен ерлеринде яшайдылар. Саны бойынша Монголияда экинши, Оьзбекстанда уьшинши, а Туьркпенстанда доьртинши орында.

Муны да каранъыз

edit

Анълатпалар

edit