Wp/nog/Мысык

< Wp‎ | nogWp > nog > Мысык

Мысык, Мышык яде уьи мысыгы (лат. Félis silvéstris cátus) — уьй айваны. Энъ коьп таралган йолдас-айван. Соьлеги заманда сав дуныяда 600 миллионга ювык уьй мысыгы бар. Мысыктынъ куйрыксыз тенининъ орташа узынлыгы 60 см, куйрыгынынъ узынлыгы 25-30 см. Гинестинъ рекордлар китабы бойынша энъ уьйкен мысыктынъ тенининъ узынлыгы 121,9 см болган. Мысыктынъ орташа авырлыгы 2,5-6,5 кг ама кайбир уьйкен мысыклардынъ авырлыгы 7-9 кг дейим етеди.

Мысык

Муны да каранъызEdit