Wp/nog/Мысык

< Wp‎ | nog
Wp > nog > Мысык
Мысык
Домен: Эукариотлар
Патшалык: Айванлар
Тип: Хордалылар
Класс: Эмизуьвшилер
Отряд: Йырткышлар
Аьел: Мысыклылар
Тукым: Мысыклар
Туьр: Мысык

Мысык (лат. Félis silvéstris cátus) — уьй айваны. Энъ коьп таралган йолдас-айван.

Тыскы коьриниси edit

Мысыктынъ куйрыксыз тенининъ орташа узынлыгы 60 см, куйрыгынынъ узынлыгы 25-30 см. Гинестинъ рекордлар китабы бойынша энъ уьйкен мысыктынъ тенининъ узынлыгы 121,9 см болган. Мысыктынъ орташа салмагы 2,5-6,5 кг ама кайбир уьйкен мысыклардынъ салмагы 7-9 кг дейим етеди.

Саны edit

Соьлеги заманда сав дуныяда 600 миллионга ювык уьй мысыгы бар.

Муны да каранъыз edit