Wp/nog/Бас бет

< Wp‎ | nog
Wp > nog > Бас бет


Ногай тест википедиясына хош келдинъиз!


Аьр ким де язып болатаган эркин эм ашык энциклопедия.
Буьгуьн 14 07 2024 йыл
Ногай википедиясында 1,088 макала бар.

  Сайланган макала

Казакстан (каз. Қазақстан) – Евразиядынъ орталыгында орынласкан кырал.

Географиясы

edit

Майданы – 2 724 902 км². Майданы бойынша сав дуньяда тогызыншы, СНГ-де экинши орында. Халк саны 18 096 909 аьдем. Казакстан 14 область эм 3 калага боьлинген. Хазар тенъизи, Тоьменги Эдил бойы, Макалады окув...


    

  Янъы макала язув

Туьрк портал


Туьрк тиллердеги википедиялар:
 • Алды як Алтайша • Башкуртша • Казакша • Кажалша • Каджарша • Каракалпакша • Карашай-Малкарша • Кубыла каджарша • Кыргызша • Кырымлыша • Оьзбекше • Сакаша • Татарша • Туьркше • Туьркпенше • Тываша • Уйгырша • Шувасша •

Инкубатордагы туьрк тиллердеги википедиялар:

 • Карайша • Кашкайша • Сырт алтайша • Кумыкша • Кырымшакша • Саларша • Сыбырша • Алды як Оьзбекше • Чагатайша • Хакасша • Шулымша • Ногайша •