Wt/mnc/biya

< Wt‎ | mnc
Wt > mnc > biya

manju hergen -i araha fiyelen be, ubade tuwaki.


manju gisun

edit
 
biya (1.)

manju hergen

edit

ᠪᡳᠶᠠ

sekiyen

edit

tunggūs mafari gisun -i *biaga deri sirahangge.
jušen gisun -i *bia(jušen hergen: [1], [2]) deri sirahangge.

mudan

edit

gebsun

edit

ᠪᡳᠶᠠ (biya)

1. namhu -i hiyasiha.
amba e -i ferguwecun, dobori abka na de eldekengge be, biya (nikan gisun: ) sembi.[7]
2. suhe gisun be hūlaki.
šun biya gūsin inenggi dolo forgošome isinjire be, emu biya (nikan gisun: ) sembi.[8]

jongkon

edit
 1. 金启孮. 女真文辞典. 文物出版社. 1983:第253页, 第254页 (nikan gisun, jušen gisun)
  jin ci ts'ong. jušen hergen -i buleku bithe. šu jaka cubanše. 1983:253 ci afaha, 254 ci afaha
 2. 金启孮. 女真文辞典. 文物出版社. 1983:第255页 (nikan gisun, jušen gisun)
  jin ci ts'ong. jušen hergen -i buleku bithe. šu jaka cubanše. 1983:255 ci afaha
 3. 穆晔骏. 巴拉语. 黑龙江省满语研究所. 1987:第6页 (nikan gisun)
  mu ye jiyūn. balan gisun. sahaliyan ula goloi manju gisun be sibkire ba. 1987:6 ci afaha
 4. 穆晔骏. 巴拉语. 黑龙江省满语研究所. 1987:第6页 (nikan gisun)
  mu ye jiyūn. balan gisun. sahaliyan ula goloi manju gisun be sibkire ba. 1987:6 ci afaha
 5. 穆晔骏. 巴拉语. 黑龙江省满语研究所. 1987:第6页 (nikan gisun)
  mu ye jiyūn. balan gisun. sahaliyan ula goloi manju gisun be sibkire ba. 1987:6 ci afaha
 6. 戴光宇. 三家子满语辅音研究. 中央民族大学. 2007:第36页, 第41页 (nikan gisun)
  dai guwang ioi. ilan boo manju gisun -i aisilara mudan -i sibkin. dulimbai uksura yongkiyangga tacikū. 2007:36 ci afaha, 41 ci afaha
 7. 清高宗弘历. 御制增订清文鉴·卷一/天部/天文类/第一/月. 1771 (manju gisun)
  abkai wehiyehe hūwangdi. han -i araha nonggime toktobuha manju gisun -i buleku bithe, ujui debtelin, abkai šošohon, abkai hacin, uju, biya. 1771
 8. 清高宗弘历. 御制增订清文鉴·卷二/时令部/时令类/第五/月. 1771 (manju gisun)
  abkai wehiyehe hūwangdi. han -i araha nonggime toktobuha manju gisun -i buleku bithe, jai debtelin, erin forgon -i šošohon, erin forgon -i hacin, sunjaci, biya. 1771