Wt/mnc/abka

< Wt‎ | mnc
Wt > mnc > abka

manju hergen -i araha fiyelen be, ubade tuwaki.


manju gisun edit

 
niohon abka

manju hergen edit

ᠠᠪᡴᠠ

mudan edit

gebsun edit

ᠠᠪᡴᠠ (abka)

1. na -i dergi de bisire den untuhun ningge.
umesi den tumen jaka be elbehengge be, abka (nikan gisun: ) sembi.[6]
2. abkai gurun.
suwe damu tuttu jalbarime baisu, abka de bisire musei ama, ama -i colo gingguleme tukiyekini, ama -i gurun enggelenjikini, ama -i hese abka de yabubure songkoi na de yabubukini. [7]
3. enduri.
eme hendume, jui simbe abka facuhūn gurun be dasame banjikini seme banjibuhabi, si genefi facuhūn gurun be dasame toktobume banji seme hendufi, abka -i fulinggai banjibuha turgun be giyan giyan -i tacibufi,[8]
母告子曰生汝實令汝以定亂國可往彼處將所生緣由一一詳說
母告子曰生汝实令汝以定乱国可往彼处将所生缘由一一详说

sibe gisun edit

sibe hergen edit

ᠠᠪᡣᠠ

mudan edit

 • IPA: /ˀafqaˑ/[9]

gebsun edit

ᠠᠪᡣᠠ (abka)

1. manju gisun -i "abka" de adali.
den untuhun abka de deyere gasha bi.

jongkon edit

 1. 穆晔骏. 巴拉语. 黑龙江省满语研究所. 1987:第6页 (nikan gisun)
  mu ye jiyūn. balan gisun. sahaliyan ula goloi manju gisun be sibkire ba. 1987:6 ci afaha
 2. 穆晔骏. 巴拉语. 黑龙江省满语研究所. 1987:第6页 (nikan gisun)
  mu ye jiyūn. balan gisun. sahaliyan ula goloi manju gisun be sibkire ba. 1987:6 ci afaha
 3. 穆晔骏. 巴拉语. 黑龙江省满语研究所. 1987:第6页 (nikan gisun)
  mu ye jiyūn. balan gisun. sahaliyan ula goloi manju gisun be sibkire ba. 1987:6 ci afaha
 4. 戴光宇. 三家子满语辅音研究. 中央民族大学. 2007:第36页, 第44页, 第51页 (nikan gisun)
  dai guwang ioi. ilan boo manju gisun -i aisilara mudan -i sibkin. dulimbai uksura yongkiyangga tacikū. 2007:36 ci afaha, 44 ci afaha, 51 ci afaha
 5. 戴光宇. 三家子满语辅音研究. 中央民族大学. 2007:第51页 (nikan gisun)
  dai guwang ioi. ilan boo manju gisun -i aisilara mudan -i sibkin. dulimbai uksura yongkiyangga tacikū. 2007:51 ci afaha
 6. 清高宗弘历. 御制增订清文鉴·卷一/天部/天文类/第一/天. 1771 (manju gisun)
  abkai wehiyehe hūwangdi. han -i araha nonggime toktobuha manju gisun -i buleku bithe, ujui debtelin, abkai šošohon, abkai hacin, uju, abka. 1771
 7. Липовцов Степан Васильевич (Lipovtsov Stepan Vasiliyevich).《新约全书》马太福音6:9-10. 1835 (manju gisun)
  lipobts'ob stepan wasiliyebici. musei ejen isus heristos -i tutabuha ice hese, ujui debtelin, enduringge ewanggelium, mattei -i ulaha songkoi, 6:9-10. 1835
 8. 佚名. 满洲实录. 年代不明 (manju gisun, nikan gisun)
  arasi sara unde. manju -i yargiyan kooli. aniya sara unde
 9. 山本謙吾. 満洲語口語基礎語彙集. 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所. 1969:p.99 (žiben gisun, sibe gisun)
  山本谦吾. 满洲语口语基础语汇集. 东京外国语大学亚非语言文化研究所. 1969:第99页
  yamamoto kengo. manju gisun angga gisun -i tengge gibsun -i isabun. tokiyo tulergi gurun -i gisun yongkiyangga tacikū yasiya afurika gisun šu wen be sibkire ba. 1969:99 ci afaha