Wt/mnc/šun

< Wt‎ | mnc
Wt > mnc > šun

manju hergen -i araha fiyelen be, ubade tuwaki.


šūn han () -i justan be ubade hūlaki.


manju gisun

edit
 
šun

manju hergen

edit

ᡧᡠᠨ

sekiyen

edit

tunggūs mafari gisun -i *sigūn deri sirahangge.
jušen gisun -i ʃun deri sirahangge.
ewengki gisun -i сигӯн (sigūn), heje gisun -i сиун (siun) de bakcilambi.

mudan

edit

gebsun

edit

ᡧᡠᠨ (šun)

1. šun ilhūcan -i dulimba de bisire toktosiha.
amba a -i ferguwecun, gubci abka na de eldekengge be, šun (nikan gisun: , 太陽/太阳) sembi. [6]
šun dekdere ergi ufuhu wehe noho šanggiyan alin tere inu. [7]
此山盡是浮石乃東北一名山也
此山尽是浮石乃东北一名山也

sibe gisun

edit

sibe hergen

edit

ᡧᡠᠨ

mudan

edit

gebsun

edit
1. manju gisun -i "šun" de adali.
šun dergi ergi ci dekdembi.

jongkon

edit
 1. 穆晔骏. 巴拉语. 黑龙江省满语研究所. 1987:第6页 (nikan gisun)
  mu ye jiyūn. balan gisun. sahaliyan ula goloi manju gisun be sibkire ba. 1987:6 ci afaha
 2. 穆晔骏. 巴拉语. 黑龙江省满语研究所. 1987:第6页 (nikan gisun)
  mu ye jiyūn. balan gisun. sahaliyan ula goloi manju gisun be sibkire ba. 1987:6 ci afaha
 3. 穆晔骏. 巴拉语. 黑龙江省满语研究所. 1987:第6页 (nikan gisun)
  mu ye jiyūn. balan gisun. sahaliyan ula goloi manju gisun be sibkire ba. 1987:6 ci afaha
 4. 戴光宇. 三家子满语辅音研究. 中央民族大学. 2007:第46页, 第57页 (nikan gisun)
  dai guwang ioi. ilan boo manju gisun -i aisilara mudan -i sibkin. dulimbai uksura yongkiyangga tacikū. 2007:46 ci afaha, 57 ci afaha
 5. 戴光宇. 三家子满语辅音研究. 中央民族大学. 2007:第57页 (nikan gisun)
  dai guwang ioi. ilan boo manju gisun -i aisilara mudan -i sibkin. dulimbai uksura yongkiyangga tacikū. 2007:57 ci afaha
 6. 清高宗弘历. 御制增订清文鉴·卷一/天部/天文类/第一/日. 1771 (manju gisun)
  abkai wehiyehe hūwangdi. han -i araha nonggime toktobuha manju gisun -i buleku bithe, ujui debtelin, abkai šošohon, abkai hacin, uju, šun. 1771
 7. 佚名. 满洲实录·卷一. 年代不明 (manju gisun, nikan gisun)
  arasi sara unde. manju -i yargiyan kooli, ujui debtelin. aniya sara unde
 8. 山本謙吾. 満洲語口語基礎語彙集. 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所. 1969:p.100 (žiben gisun, sibe gisun)
  山本谦吾. 满洲语口语基础语汇集. 东京外国语大学亚非语言文化研究所. 1969:第100页
  yamamoto kengo. manju gisun angga gisun -i tengge gibsun -i isabun. tokiyo tulergi gurun -i gisun yongkiyangga tacikū yasiya afurika gisun šu wen be sibkire ba. 1969:100 ci afaha