Wp/zgh/ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ

ⵜⴳⴰ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵙⵙⵓⵜⵍⵏ ⴰⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴳ ⴽⵓ ⵜⴰⵙⴳⴰ. ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵎⵥⵥⵉⵢ ⵓⵔ ⵜⵖⵢ ⴰⴷ ⵜⴳ ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ, ⵎⴰⴽⴰ ⵜⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⴳ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴰⵎ ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵇⵓⴱⵔⵓⵙ, ⵎⴰⵍⵟⴰ, ⴷ ⵍⴱⵃⵔⴰⵢⵏ... ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵎⵎⴰⵏⵜ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵢⴰⵥⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵔⴽⴰⴱⵉⵍ.

ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ


ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ