Wp/zgh/ⴰⴽⴰⵍ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⴽⴰⵍ

ⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⵜⵉⵡⴳ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⴳ ⵏⵏ ⵏⴽⴽⴰ ⵖⵓⵔ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵉⴳ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴳ ⵜⵉⵅⵅⵉⵜⵔⵜ ⴳⵔ ⵉⵎⵜⵉⵡⴳⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵏⴰⵡⵉ ⵉⵢⵜ ⵅⴼ ⵓⴱⴷⴷⵓⵔ ⵏⵖ ⵅⴼ ⵓⴷⵓⴱⴷⵉⵙ.