Wp/grc/Πολιτεῖαι καὶ κτήσεις τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς

< Wp‎ | grc
Wp > grc > Πολιτεῖαι καὶ κτήσεις τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς

Αἱ Ἡνωμέναι Πολιτεῖαι τῆς Ἀμερικῆς εἰσὶ συμπολιτεία ἐν τῇ Ἀμερικῇ συνθεῖσα ὑπὸ πεντήκοντα πολιτειῶν (οὖσαι αἱ σφετέραι κεφάλαιαι διαιρέσεις), ἑνὸς ὁμοσπόνδου δήμου (τῆς πρωτευούσης αὐτῶν Οὐασιγκτῶνος), τῶν κτήσεων αὐτῆς καί τινων ἄλλων οἰκουμένων καὶ ἐρήμων νήσων ἀνὰ τὸν Εἰρηνικὸν καὶ τὴν Καραϊβικὴν θάλασσαν.

Αἱ πεντήκοντα πολιτεῖαι edit

Οὗτος ὁ κατάλογος δείκνυσι τὰς πεντήκοντα πολιτείας σὺν τοῖσδε τοῖς μηνύμασι:

 1. τὸ σημεῖον ἑκάστης πολιτείας·
 2. πίναξ εἰκάζων τὴν θέσιν τῆς πολιτείας ταῖς Ἡνωμέναις Πολιτείαις·
 3. τὸ ὄνομα τῆς πολιτείας ἑλληνιστί καὶ ὑπὸ τούτου τὸ ξένον·
 4. ὁ χρόνος εἰσόδου τῇ ἑνώσει ἢ τῆς κυρώσεως τοῦ συντάγματος·
 5. ἡ μητρόπολις τῆς πολιτείας·
 6. ἡ μεγίστη πόλις τῆς πολιτείας·
 7. ἡ δίγραμμος συντομία μάλιστα χρωμένη ὑπὸ τοῦ ἀμερικανικοῦ ταχυδρομείου·
 8. τὸ ἐμβαδὸν τῆς πολιτείας
 9. τὸ πλῆθος τῆς πολιτείας
Σημεῖον Πίναξ Ὄνομα Εἰσόδος τῇ ἑνώσει μητρόπολις Μεγίστη Πόλις Συντομία[1] Ἐμβαδόν (χ2)[2] Πλῆθος[3]
    Ἀλαβᾶμα

(Alabama)

14 Δεκ. 1819 (22η) Μοντγόμερον Βιρμιγχάμη AL 131.171 4.903.185
    Ἀλάσκα

(Alaska)

13 Ἰαν. 1959 (49η) Ἰούνελλον Ναύσταθμος AK 1.477.953 731.545
    Ἀνθεμόεσσα

(Florida)

03 Μαρ. 1845 (27η) Ταλλασσεία Ἰαξωνόπολις FL 138.887 21.477.737
    Ἀρισῶνα

(Arizona)

14 Φεβ. 1912 (48η) Φοῖνιξ AZ 294.207 7.278.717
    Ἀρκανσία

(Arkansas)

15 Ἰουν. 1836 (25η) Λιθάριον AR 134.771 3.017.804
    Αὑαΐα

(Hawaii)

21 Αὐγ. 1959 (50η) Ὁνολύλον HI 16.635 1.415.872
    Βόρειος Δακῶτα

(North Dakota)

02 Νοε. 1889 (39η) Βισμάρκη Φάργων ND 178.711 762.062
    Βόρειος Καρολῖνα

(North Carolina)

21 Νοε. 1789 (12η) Ῥαλεία Καρολῖνον NC 125.920 10.488.084
    Γεωργία

(Georgia)

02 Ἰαν. 1788 (4η) Ἀτλάντη GE 148.959 10.617.423
    Γῆ Μαριάμ

(Maryland)

28 Ἀπρ. 1788 (7η) Ἀννάπολις Βαλτιμώρη MD 25.142 6.045.680
    Δελαυέρη

(Delaware)

07 Δεκ. 1787 (1η) Δοῦβρις Οὐιλμιγγτώνη DE 5.047 973.764
    Δυτικὴ Οὐϊργινία

(West Virginia)

20 Ἰουν. 1863 (35η) Καρολούπολις WV 62.259 1.792.147
    Ἴδαον

(Idaho)

03 Ἰουλ. 1890 (43η) Ξυλούπολις ID 214.045 1.787.065
    Ἰλλινοισία

(Illinois)

03 Δεκ. 1818 (21η) Ἐαρόαγρος Σικᾶγον IL 143.793 12.671.821
    Ἰνδιάνη

(Indiana)

11 Δεκ. 1816 (19η) Ἰνδιανάπολις IN 92.789 6.732.219
    Ἴουα

(Iowa)

28 Δεκ. 1846 (29η) Μοναχούπολις IA 144.669 3.155.070
    Καλιφορνία

(California)

09 Σεπ. 1850 (31η) Σακραμέντον Ἀγγελόπολις CA 403.466 39.512.223
    Κανσία

(Kansas)

29 Ἰαν. 1861 (34η) Τοπήκη Οὐιχίτα KS 211.754 2.913.314
    Κενομανία

(Maine)

15 Μαρ. 1820 (23η) Αὐγούστα Λιμενία ME 79.883 1.344.212
    Κεντακία

(Kentucky)

01 Ἰουν. 1792 (15η) Φραγκοφοῦρτον Λουδοβικούπολις KY 102.269 4.467.673
    Κολωρᾶδον

(Colorado)

01 Αὐγ. 1876 (38η) Δενουέριον CO 268.431 5.758.736
    Κοννεκτικούτη

(Connecticut)

09 Ἰαν. 1788 (5η) Ἁρτφόρδη Γεφυρολιμήν CT 12.542 3.565.287
    Λουδοβικία

(Louisiana)

30 Ἀπρ. 1812 (7η) Ἐρυθροβακτηρία Νέον Γήναβον LA 111.898 4.648.794
    Μασσαχουσέττη

(Massachusetts)

06 Φεβ. 1788 (6η) Βοστώνη MA 20.202 6.892.503
    Μιννεσῶτα

(Minnesota)

11 Μαΐ. 1858 (32η) Ἁγία Παυλούπολις Μιννεάπολις MN 206.232 5.639.632
    Μισιγάνη

(Michigan)

26 Ἰαν. 1837 (26η) Λανσίγγη Δητρόϊτον MI 146.435 9.986.857
    Μισσισσιππία

(Mississippi)

10 Δεκ. 1817 (20η) Ἰαξωνία MS 121.531 2.976.149
    Μισσουρία

(Missouri)

10 Αὐγ. 1821 (24η) Ἰεφερσωνία Κανσόπολις MO 178.040 6.137.428
    Νέα Ἁντωνία

(New Hampshire)

21 Ἰουν. 1788 (9η) Κονκορδία Μανκούνιον NH 23.187 1.359.711
    Νέα Καισάρεια

(New Jersey)

18 Δεκ. 1787 (3η) Τρέντων Νέαρκον NJ 19.047 8.882.190
    Νεβρᾶσκα

(Nebraska)

01 Μαρ. 1867 (37η) Λιγκωνία Ὠμάη NE 198.974 1.934.408
    Νέον Ἐβόρακον

(New York)

26 Ἰουλ. 1788 (11η) Ἀλβανία Νέον Ἐβόρακον NY 122.057 19.453.561
    Νέον Μεξικόν

(New Mexico)

06 Ἰαν. 1912 (47η) Ἁγία Πίστις Ἀλβυκέρκη NM 314.161 2.096.829
    Νότιος Δακῶτα

(South Dacota)

02 Νοε. 1889 (40η) Πετρόπολις Καταρράκται τῶν Σιούκων SD 196.350 884.659
    Νότιος Καρολῖνα

(South Carolina)

23 Μαΐ. 1788 (8η) Κολομβία Καρολούπολις SC 77.857 5.148.714
    Ὀῗον

(Ohio)

01 Μαρ. 1803 (17η) Κολομβούπολις OH 105.829 11.689.100
    Ὄρεγον

(Oregon)

14 Φεβ. 1859 (33η) Σαλήμ Λιμενία OR 248.608 4.217.737
    Ὀρεινή

(Montana)

08 Νοε. 1889 (41η) Ἑλενόπολις Βίλλιγξ MT 376.962 1.068.778
    Οὐασιγκτών

(Washington)

11 Νοε. 1889 (42η) Ὀλυμπία Σεάττλη WA 172.119 7.614.893
    Οὐιομίνη

(Wyoming)

10 Ἰουλ. 1890 (44η) Σεϋέννη WY 251.470 578.759
    Οὐιργινία

(Virginia)

25 Ἰουν. 1788 (10η) Ῥιχμώνδη Οὐιργινίας Αἰγιαλός VA 102.279 8.535.519
    Οὐισκωνσινία

(Wisconsin)

29 Μαΐ. 1848 (30η) Μαδισωνία Μιλουαύχη WI 140.268 5.822.434
    Οὔτα

(Utah)

04 Ἰαν. 1896 (45η) Ἁλολιμνόπολις UT 212.818 3.205.958
    Πενσυλουανία

(Pennsylvania)

12 Νοε. 1787 (2η) Ἁρρισβοῦργον Φιλαδέλφεια PA 115.883 12.801.989
    Ῥοδόνησος

(Rhode Island)

29 Μαϊ. 1790 (13η) Πρόνοια RI 2.678 1.059.361
    Τεννεσσεία

(Tennessee)

01 Ἰουν. 1796 (16η) Νασούπολις TN 106.846 6.829.174
    Τεξία

(Texas)

29 Δεκ. 1845 (28η) Αὐγούστα Οὑστωνία TX 676.587 28.995.881
    Χιονώδης

(Nevada)

31 Ὀκτ. 1864 (36η) Καρσωνόπολις Λειμῶνες NV 284.332 3.080.156
    Χλωρὸν Ὄρος

(Vermont)

04 Μαρ. 1791 (14η) Μομπελλίερον Βυρλιγγτώνη VT 23.871 623.989
    Ὠκλαῶμα

(Oklahoma)

16 Νοε. 1907 (46η) Ὠκλαωμόπολις OK 177.660 3.956.971

Ὁμόσπονδος Δῆμος edit

Σημεῖον Πίναξ Ὄνομα Κατέστατο Συντομία[1] Ἐμβαδόν (χ2)[2] Πλῆθος[3]
    Δῆμος τῆς Κολομβίας

(District of Columbia)

16 Ἰουλίου 1790[4] DC 158 705.749

Κτήσεις edit

Σημεῖον Πίναξ Ὄνομα Ἐκέκτητο μητρόπολις Συντομία[1] Ἐμβαδόν (χ2)[2] Πλῆθος[3]
    Ἀμερικανικαὶ Παρθένοι Νῆσοι

(U.S. Virgin Islands)

1917 Καρλόττα-Ἀμαλία VI 348 103.700
    Ἀμερικανικὴ Σαμόα

(American Samoa)

1900 Παγγοπάγγον AS 505 57.400
    Βόρειοι Μαριᾶναι Νῆσοι

(Northern Mariana Islands)

1986 Σαϊπάνη MP 472 52.300
    Γουάμη

(Guam)

1899 Ἁγάτνη GU 543 161.700
    Πλουσιολιμήν

(Puerto Rico)

1899 Ἁγία Ἰωαννούπολις PR 8.868 3.193.694

Διαδραστικὸς Πίναξ edit

 ἈλαβᾶμαἈλάσκαἈνθεμόεσσαἈρισῶναἈρκανσίαΑὑαΐαΒόρειος ΔακώταΒόρειος ΚαρολῖναΓεωργίαΓῆ ΜαριάμΓῆ ΜαριάμΔελαυέρηΔελαυέρηΔυτικὴ ΟὐιργινίαΔυτικὴ ΟὐιργινίαἼδαονἸλλινοισίαἸνδιάνηἼουαΟὔταΚαλιφορνίαΚανσίαΚενομανίαΚεντακίαΚολωρᾶδονΚοννεκτικούτηΚοννεκτικούτηΛουδοβικίαΜασσαχουσέττηΜασσαχουσέττηΜιννεσῶταΜισσισσιππίαΜισσουρίαΜισιγάνηὈρεινήΝέα ἉντωνίαΝέα ἉντωνίαΝέα ΚαισάρειαΝέα ΚαισάρειαΝεβρᾶσκαΝέον ἘβόρακονΝέον ΜεξικόνΝότιος ΔακώταΝότιος ΚαρολῖναΧιονώδηςὈῗονὌρεγονΟὐασιγκτώνΟὐιργινίαΟὐσκωνσινίαΟὐιομίνηΠενσυλουανίαῬοδόνησοςῬοδόνησοςΤεννεσσείαΤεξίαΧλωρὸν ὌροςΧλωρὸν ὌροςὨκλαῶμαἈμερικανικαὶ Παρθένοι ΝῆσοιἈμερικανικαὶ Παρθένοι ΝῆσοιἈμερικανικὴ ΣαμόαἈμερικανικὴ ΣαμόαΒόρειοι Μαριᾶναι ΝῆσοιΒόρειοι Μαριᾶναι ΝῆσοιΓουάμηΠλουσιολιμήν

Πινακοθήκη edit

Πηγαί edit

 1. 1.0 1.1 1.2 "Appendix B: Two–Letter State and Possession Abbreviations", pe.usps.com
 2. 2.0 2.1 2.2 "State Area Measurements and Internal Point Coordinates", census.gov
 3. 3.0 3.1 3.2 "Annual Estimates of the Resident Population for the United States, Regions, States, and Puerto Rico: April 1, 2010 to July 1, 2019"
 4. "The History of Washington, DC". Destination DC. 15 Μαρτίου 2016, ἀναλαβὸν τῇ 19/01/2021

Σύνδεσμοι Ἐξώτεροι edit

 
Οὐικικοινά
Ἰδὲ τὰς εἰκόνας καὶ τὰ κοινὰ τὰ ἄλλα περὶ τῶν Πολιτειῶν τῶν ΗΠΑ
Πολιτεῖαι Ἀλαβᾶμα • Ἀλάσκα • Άνθεμόεσσα • Ἀρισῶνα • Ἀρκανσία • Αὑαΐα • Βόρειος Δακῶτα • Βόρειος Καρολῖνα • Γεωργία • Γῆ Μαριάμ • Δελαυέρη • Δυτικὴ Οὐιργινία • Ἴδαον • Ἰλλινοισία • Ἰνδιάνη • Ἴουα • Καλιφορνία • Κανσία • Κενομανία • Κεντακία • Κολωρᾶδον • Κοννεκτικούτη • Λουδοβικία • Μασσαχουσέττη • Μιννεσῶτα • Μισιγάνη • Μισσισσιππία • Μισσουρία • Νέα Ἁντωνία • Νέα Καισάρεια • Νεβρᾶσκα • Νέον Ἐβόρακον • Νέον Μεξικόν • Νότιος Δακῶτα • Νότιος Καρολῖνα • Ὀῗον • Ὄρεγον • Ὀρεινή • Οὐασιγκτών • Οὐιομίνη • Οὐιργινία • Οὐισκωνσινία • Οὔτα • Πενσυλουανία • Ῥοδόνησος • Τεννεσσεία • Τεξία • Χιονώδης • Χλωρὸν Ὄρος • Ὠκλαῶμα
Ὁμόσπονδος Δῆμος Οὐασιγκτών (Δ.Κ.)
Κτήσεις Ἀμερικανικαὶ Παρθένοι Νῆσοι • Ἀμερικανικὴ Σαμόα • Βόρειοι Μαριᾶναι Νῆσοι • Γουάμη • Πλουσιολιμήν