Wp/grc/Σικᾶγον

< Wp‎ | grc
Wp > grc > Σικᾶγον


Τὸ Σικᾶγον[3], δημοσίᾳ Πόλις τοῦ Σικάγου (ἀγγλιστί: Chicago /ʃɪˈkɑːɡoʊ/) ἐστὶ ἡ μεγίστη πόλις τῆς πολιτείας τῆς Ἰλλινοισίας καὶ ἡ τρίτη μεγίστη τῶν ΗΠΑ κατὰ πλῆθος.

Πόλις τοῦ Σικάγου
City of Chicago
alt
alt
Πινακοθήκη ἐκ Σικάγου εἰκόνων
Σημεῖον Σφραγίς
Ἐπωνυμία(ι):
Windy City (Ἀνέμων Πόλις), Second City (Δευτέρα Πόλις)

Ἐπίγραμμα:
Urbs in Horto
(Πόλις ἐν Κήπῳ)

Θέσις
41°52′55″N 87°37′40″W
Χώρα basic Ἡνωμέναι Πολιτεῖαι
Πολιτεία basic Ἰλλινοισία
Κομητεία Κούκου, Πάγου

Δήμαρχος Λαύρα Λαιψηρά
Ἱστορία 1780 (ἱδρύθη)
12 Αὐγούστου 1833 (συνῳκίσθη)

Ἐμβαδόν 606,60 (πόλει) χ2[1]
28.160 (μητρ. χώρᾳ) χ2
Ὕψωμα 176-205 μ.
Πλῆθος 2.695.598 (πόλει)[2]
9.533.040 (μητρ. χώρᾳ)
Πυκνότης 4.573,98 κατ./χ2

Ταχ. Κῶδιξ 606xx, 607xx, 608xx
Τηλ.. Κῶδιξ 312/872 καὶ 773/872
Ζώνη Ὥρας UTC−06:00
(UTC−05:00 θέρει)
Ἱστοσελίς:
chicago.gov

Ἔτυμον

edit

Τὸ ὄνομα τῆς πόλεως λαμβάνει ἐκ τῆς Μιαμικῆς-Ἰλλινοισιακῆς λέξεως shikaakwa σημαίνουσα ἢ σκόροδον ἦ κρόμμυον.[4]

Ἱστορία

edit
 
Τὸ πῦρ τοῦ Σικάγου

Ἡ τοῦ Σικάγου ἱστορία ἄρχεται τῆς ἀφίξεως Γάλλων ὁδοιπόρων, ἱεραποστόλων καὶ ἐμπόρων δερμάτων ἐν τῇ χώρᾳ αὕτης τὸ δεύτερον ἥμισυ τοῦ 17ου αἰῶνος.[5] Ἡ κυρία πόλις ἐκτίσθη τὸ 1833 ἐπὶ τοῦ δέλτα τοῦ Σικάγου Ποταμοῦ, οὕτως ἔχουσα ἐχυρὰν θέσιν ἵνα κρατῇ τῶν νεῶν αἳ ἐθέλουσι κινεῖν ἀπὸ τῶν Μεγάλων Λιμνῶν πρὸς τὸν Μισσισσιππὴν καὶ ἐναντίως. Κἂν καυθῇ μέρος αὐτῆς τὸ 1871, ἡ πόλις τάχ' ἐγένετο μία τῶν μεγαλυτέρων τῶν ΗΠΑ πόλις καὶ τὸ σιδηροδρομικὸν μέσσον τῆς χώρας. Πολλοὶ μεταναστῆναι ἦλθον τῇ πόλει ἐκ τῆς Εὐρώπης αὐτίκα Γερμανοί, Πολωνοὶ καὶ Ἰταλοί.

Γεωγραφία

edit

Ἡ πόλις κατοικεῖ παρὰ τῇ Μισιγάνῃ Λίμνῃ.

Ὧραι

edit
Μήν Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Ἔτος
Μέση ὑψηλὴ κρᾶσις °C 3 8 15 19 27 29 28 24 18 9 3 16
Μέση βραχεῖα κρᾶσις °C -8 -4 -0 6 11 16 19 18 14 8 2 -4 6
Ὑετός (χμ) 55 45 77 93 94 109 94 98 82 69 84 67 965
Πηγή: Weatherbase

Πινακοθήκη

edit

Πηγαί

edit
 1. "2019 U.S. Gazetteer Files". United States Census Bureau
 2. "Quick Facts: Chicago city, Illinois". U.S. Census Bureau. 2018
 3. ἐκ τῆς Λατινικῆς:
  • 2004, David Morgan, Adumbratio (versio interretialis):
  .ggr Chicago Sicâgum, i n. (Eg. S.L. 55); adj. Sicagensis, e (Eg. S.L. 54)
  • 2010, Stephanus Berard, Vita Nostra (anni 2010 editio), vol. 1, p. 30:
  Chicāgum (Sed sunt quī, sīcut Neograecī, “Tsicāgum” vel etiam “Sicāgum” dīcant.)
  • Ibidem, vol. 2, p. 86:
  Illinoesia > Illinoesiānus; Campania; Chicāgum (sīve Tsicāgum/ Sicāgum) > Chicāg(i)ānsis, etc.; Campifōns (m.) (vulgō Springfield) (urbs caput); Peōria; Quinsia; Vrbāna
 4. «Origin of the word Chicago», dans Andreas Alfred Theodore, History of Chicago, Chicago, 1884, σελ. 37-38
 5. Swenson, John W (1999). "Jean Baptiste Point de Sable—The Founder of Modern Chicago". Early Chicago

Σύνδεσμοι Ἐξώτεροι

edit
Αἱ πεντήκοντα μάλιστα πολυάνθρωποι πόλεις τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς
Α Νέον Ἐβόρακον ΙΑ Αὐγούστα ΚΑ Βοστώνη ΛΑ Μιλουαύχη ΜΑ Ῥαλεία
Β Ἀγγελόπολις ΙΒ Ἰαξωνόπολις ΚΒ Πόρος ΛΒ Ἀλβυκέρκη ΜΒ Κολωράδου Πηγαί
Γ Σικᾶγον ΙΓ Ἁγ. Φραγκισκούπολις ΚΓ Δητρόϊτον ΛΓ Συκσώνη ΜΓ Μιαμία
Δ Οὑστωνία ΙΔ Ἰνδιανάπολις ΚΔ Νασούπολις ΛΔ Φρέσνον ΜΔ Οὐιργινίας Αἰγιαλός
Ε Φοῖνιξ ΙΕ Κολομβούπολις ΚΕ Μέμφις ΛΕ Σακραμέντον ΜΕ Φηγόπολις
Ϝ Φιλαδέλφεια ΙϜ Οὐορθέντιον Φρούριον ΚϜ Λιμενία ΛϜ Τραπεζοῦς ΜϜ Μιννεάπολις
Ζ Ἅγ. Ἀντωνιούπολις ΙΖ Καρολῖνον ΚΖ Ὠκλαωμόπολις ΛΖ Κανσόπολις ΜΖ Τάλσα
Η Ἁγ. Διδακούπολις ΙΗ Σεάττλη ΚΗ Λειμῶνες ΛΗ Ἀτλάντη ΜΗ Ἀρλιγγτώνη
Θ Δαλλάσιον ΙΘ Δενουέριον ΚΘ Λουδοβικούπολις ΛΘ Μακρὸς Αἰγιαλός ΜΘ Νέον Γήναβον
Ι Ἁγ. Ἰωσηφόπολις Κ Οὐασιγκτών (Δ.Κ.) Λ Βαλτιμώρη Μ Ὠμάη Ν Οὐιχίτα
 
Ἥδε ἡ ἐγγραφὴ περὶ γεωγραφίας δεῖ παρεκτενεῖσθαι . Βοηθεῖτε μετὰ τῆς ὑμετέρας εἰσφορᾶς τῇ ἐργασίᾳ ταύτῃ.