Wp/cop/ⲁⲥⲡⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ

< Wp‎ | cop
(Redirected from Wp/cop/ⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ)
Wp > cop > ⲁⲥⲡⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ
ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ
ⲡⲓⲣⲁⲛ ϧⲉⲛ ϯⲁⲥⲡⲓ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ
ⲙⲁ`ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲭⲏⲙⲓ
ⲡⲓⲏⲓ `ⲛϯⲁⲥⲡⲓ ⲛⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲁⲫⲣⲓⲕⲏⲁⲥⲓⲁ
  • ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ
    • ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ
ⲛⲉⲛⲕⲁⲡ `ⲛϯⲙⲉⲧⲥϧⲁⲓ ⲛⲉⲛⲕⲁⲡ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ
ⲛⲉⲛϣⲱⲗϩ `ⲛϯⲁⲥⲡⲓ
ISO 639-1 ⲙ̀ⲙⲟⲛ
ISO 639-2 cop
ISO 639-3 cop

ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲧⲭⲱⲣⲁ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲧⲉ. ⲛⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡⲥⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓⲫⲁⲣⲁⲱ. ⲛⲁⲩⲥϧⲏⲧϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓϫⲓⲛⲥϧⲁⲓ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲓⲥϧⲁⲓ `ⲛⲥⲁϧⲫⲣⲁⲛϣ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲟⲩⲏⲃ ⲛⲁⲩⲥϧⲏⲧϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓϩⲓⲉⲣⲁⲧⲓⲕⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓϣⲗⲟⲗ ⲛⲁϥϣⲥϧⲏⲧϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥϧⲁⲓ `ⲙⲙⲉⲧϣⲗⲟⲗ. ⲉⲧⲁⲩⲓ̑ ⲉⲭⲏⲙⲓ ⲛϫⲉ ⲛⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ. ⲁⲛⲓⲟⲩⲏⲃ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲕⲁⲡ ⲛ̀ⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ. ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲫⲁⲓ ⲁⲩϭⲓ ⲛ̀ϩⲁⲛⲕⲁⲡ ⲛ̀ⲥϧⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲕⲁⲡ ⲛ̀ⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲇⲏⲙⲟⲧⲓⲕⲟⲥ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ Ϣ Ϥ Ϧ Ϩ Ⳉ Ϫ Ϭ Ϯ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉⲕⲁⲡ ⲛ̀ⲥϧⲁⲓ Ⲳ Ⲵ Ⲷ Ⲹ Ⲻ Ⲽ Ⲿ Ⳁ Ⳃ Ⳅ Ⳇ Ⳋ Ⳍ Ⳏ Ⳑ Ⳓ Ⳕ Ⳗ Ⳙ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲥⲏⲟⲩ ⲁⲩⲥⲱⲧⲡ ⲛ̀ⲛⲁⲓⲏ̄ ⲛⲕⲁⲡ ⲛⲥϧⲁⲓ Ϣ Ϥ Ϧ Ϩ Ⳉ Ϫ Ϭ Ϯ ⲡⲓⲕⲁⲡ ⲛ̀ⲥϧⲁⲓ Ⳉ ⲭⲏ ϧⲉⲛ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϣⲙⲏⲛ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧⲥ. ⲁϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁⲓⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϣⲁⲓ ⲛⲓⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ⲁⲩⲃⲱⲗ ⲙ̀ⲡⲓϫⲱⲙ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲉϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲥϧⲉ ⲛⲟⲩⲁⲛⲁⲫⲟⲣⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩϩⲱⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩϩⲱⲇⲏ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩϩⲩⲙⲛⲟⲥ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲁⲡⲁ ⲡⲁϧⲱⲙ ⲛⲉⲙ ⲁⲡⲁ ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲙⲁⲛⲇⲣⲓⲧⲏⲥ ⲁⲩⲥϧⲉ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ.

ⲟⲩⲉⲣⲃⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ, ϯϦⲁⲉ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧϣⲉ ⲛ̀3 – ϯϩⲏ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧϣⲉ ⲛ̀4 ⲙ̀ⲡϭⲟⲓⲥ ⲉⲧϥⲟⲩⲟⲛ Ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲟⲩⲥⲉⲓⲟⲛ ⲙ̀ⲙⲁⲣⲧⲓⲛ ϥⲟⲛ ⲃⲁⲅⲛⲉⲣ, ⲃⲓⲟⲩⲣⲧⲥⲡⲟⲩⲣⲕ, ⲅⲉⲣⲙⲁⲛⲓⲁ

ϯⲙⲉⲧⲥⲁⲟⲩⲛϦⲣⲱⲟⲩ edit

ⲟⲩⲟⲛ 3 ⲛ̀ϩⲁⲛⲣⲏϯ ⲛ̀ⲟⲩϫⲓⲛⲃⲉⲛⲃⲓ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ: ⲡⲓϫⲓⲛⲃⲉⲃⲓ ⲛ̀ϩⲟⲩⲓⲧ (ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ), ⲡⲓϫⲓⲛⲃⲉⲃⲓ ⲙ̀ⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϫⲓⲛⲃⲉⲃⲓ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ. ⲡⲓϫⲓⲛⲃⲉⲃⲓ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲁⲩϣⲁⲩ Ϧⲉⲛ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ.

ⲡⲓϫⲓⲛⲃⲉⲃⲓ ⲙ̀ⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ
ⲡⲓⲥⲁⲓ ⲡⲓⲣⲁⲛ ⲙⲉⲧϫⲓⲛⲙⲟⲩϯ
ⲁⲗⲫⲁ /a/
ⲃⲏⲧⲁ /β/ /b/ (Ϧⲉⲛ ⲡⲓϦⲁⲉⲩ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛ̀ϣⲟⲣⲡ ⲛ̀ⲛⲓⲁⲧⲭⲁⲣⲁⲕⲁⲡ)
ⲅⲁⲙⲙⲁ /g/
ⲇⲉⲗⲧⲁ /d/
ⲉⲓ /ɛ/
ⲥⲟⲩ `ϥϫⲉⲣⲉ ⲡⲓⲱⲡ ⲛ̀ⲥⲟⲟⲩ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧϥ
ⲍⲏⲧⲁ /z/
ϩⲏⲧⲁ /e/
ⲑⲏⲧⲁ /tʰ/
ⲓⲱⲧⲁ /i:/ (ⲛ̀ⲧⲉⲛⲛⲟ) /i/ (ⲛ̀ⲁⲧⲧⲉⲛⲛⲟ)
ⲕⲁⲡⲡⲁ /k/
ⲗⲁⲩⲗⲁ /l/
ⲙⲓ /m/
ⲛⲓ /n/
ⲕⲥⲓ /ks/
/ɔ/
ⲡⲓ /p/
ⲣⲟ /r/
ⲥⲓⲙⲁ /s/
ⲧⲁⲩ /t/
ϩⲩ /i/
ⲫⲓ /pʰ/
ⲭⲓ /kʰ/
ⲯⲓ /ps/
ⲁⲩ /o/
ϣ ϣⲉⲓ /ʃ/
ϥ ϥⲉⲓ /f/
Ϧ Ϧⲉⲓ /x/
ϩ ϩⲟⲣⲓ /h/
ϫ ϫⲁⲛϫⲁ /d͡ʒ/, /c/, /t͡ʃ/
ϭ ϭⲓⲙⲁ /cʰ/, /t͡ʃ/
ϯ ⲧⲓ /ti/

ϯϩⲓⲥⲧⲟⲣⲓⲁ edit

ⲛⲓϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ edit

ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ:

ϩⲁⲛⲗⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲃⲟⲗ edit