Wp/cop/ϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ `ⲛⲧⲉ ⲥⲟⲩⲁⲛ

< Wp‎ | cop
Wp > cop > ϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ `ⲛⲧⲉ ⲥⲟⲩⲁⲛ

ⲡⲓϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ `ⲛⲧⲉ ⲥⲟⲩⲁⲛ ⲡⲉ ⲟⲩϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ `ⲛϯⲁⲥⲡⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ. ⲙⲡⲟⲩⲥϧⲁⲓ `ⲙⲡⲁⲓϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁϣⲁⲓ `ⲛⲥⲁϫⲓ `ⲛⲧⲁϥ ϧⲉⲛϩⲁⲛⲕⲉϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲛⲉⲙϧⲉⲛϯⲁⲥⲡⲓ `ⲛⲉⲑⲱϣ.

ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ edit

ⲡⲓϣⲟⲣⲡ `ⲛⲥⲁϫⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ `ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲙϩⲓⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲙⲁϩⲥⲛⲁⲩ `ⲛⲥⲁϫⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲥⲟⲩⲁⲛ.

ⲥⲟⲩⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲓⲥⲙⲟⲧ `ⲛⲣⲉⲙⲫⲙⲁ ⲉⲑⲃⲉ ϯⲃⲁⲕⲓ. ⲡⲓⲣⲉⲛϯⲙⲓ `ⲙⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ `ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲙϩⲓⲧ ⲛⲉⲙⲫⲣⲏⲥ ⲡⲉ ⲥⲟⲩⲏⲛ ⲓⲉ ⲥⲟⲩⲏⲛⲓ, ⲥⲟⲩⲏⲛⲉ.
ⲟⲣⲡ ⲡⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ `ⲛⲉⲑⲱϣ `ⲛⲁⲡⲁⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲏⲣⲡ.
  • ⲙⲏϣ = ⲙⲟϣⲁ ⲓⲉ ⲙⲟϣⲉ
ⲡⲓⲥⲁϫⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲡⲉⲣⲟⲩⲓ plmos = *pelamoša, *pelamuša ⲛⲏⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ. `ⲙⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲫⲣⲏⲥ ⲡⲉϥⲥⲙⲟⲧ ⲡⲉ ⲗⲉⲙⲏⲏϣⲉ ⲟⲩⲟϩ `ⲙⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛⲡⲉⲙϩⲓⲧ ⲡⲉϥⲥⲙⲟⲧ ⲡⲉ ⲗⲁⲙⲏϣ.