Wp/cop/ϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ `ⲛⲧⲉ ⲫⲣⲏⲥ

< Wp‎ | cop
Wp > cop > ϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ `ⲛⲧⲉ ⲫⲣⲏⲥ

ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫⲣⲏⲥ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫⲣⲏⲥ ⲧϭⲓⲛϣⲁϫⲉ ⲛ̀ⲣⲙⲛⲕⲏⲙⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲣⲏⲥ) ⲡⲉ ⲟⲩϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ.

ϯⲥⲧⲟⲣⲓⲁ edit

ⲛⲁⲩⲥϧⲁⲓ ϧⲉⲛⲧⲁⲓϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲙⲁϩϣⲟⲙϯ ⲙ̀ⲙⲉⲧϣⲉ ϣⲁϯⲙⲁϩⲙⲉⲧϥⲧⲟ ⲙ̀ⲙⲉⲧϣⲉ ⲛ̀ⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲛ.

ⲡⲓⲙⲁ ⲛ̀ⲁⲣⲭⲏ edit

ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲥⲁⲟⲩⲛⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲡⲉⲗϫⲓⲭⲁ ⲓⲱⲥⲏⲫ ϥⲉⲣⲅⲟⲧⲉ ϫⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⲛ̀ⲁⲣⲭⲏ ⲙ̀ⲡⲓϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫⲣⲏⲥ ⲡⲉ ⲙⲉⲛϥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱⲥ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲫⲣⲏⲥ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲙ̀ⲙⲁⲩ ⲁϥⲉⲣ ϣⲉⲃⲓⲱ ⲛ̀ⲛⲓϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲫⲙⲁ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲛ̀ⲧⲁⲓϧⲉ ⲡⲓϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙϣⲙⲓⲛ ⲛⲉⲙⲡⲓϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙϣⲙⲟⲩⲛⲉⲓⲛ.

ⲡⲓⲣⲟⲗⲟⲥ edit

ⲡⲉϫⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫⲣⲏⲥ ⲡⲉ ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⲛ̀ϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁϥ ϩⲁⲛⲙⲉⲧⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⲛ̀ⲛⲓϫⲱⲙ ⲛ̀ⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ. ⲁⲡⲁⲓϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲉⲡⲓⲗⲁⲥ ⲉⲧⲉⲛϩⲟⲧ ⲛ̀ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ. ϩⲱϥ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲟⲙⲡⲓ 1000 ⲁⲡⲓϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲙϩⲓⲧ ϣⲱⲡⲓ ⲉϯⲁⲥⲡⲓ ⲉⲧⲉⲛϩⲟⲧ ⲛ̀ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ.

ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ edit

 • ⲭⲏⲙⲓ = ⲕⲏⲙⲉ
 • ⲥⲟⲛ = ⲥⲟⲛ
 • ⲣⲁⲛ = ⲣⲁⲛ
 • ⲟⲩⲁⲓ = ⲟⲩⲁ
 • ⲥⲛⲁⲩ = ⲥⲛⲁⲩ
 • ϣⲟⲙⲧ = ϣⲟⲙⲛⲧ
 • ϥⲧⲟⲟⲩ = ϥⲧⲟⲟⲩ
 • ϯⲟⲩ = ϯⲟⲩ
 • ⲥⲟⲟⲩ = ⲥⲟⲟⲩ
 • ϣⲁϣϥ = ⲥⲁϣϥ
 • ϣⲙⲏⲛ = ϣⲙⲟⲩⲛ
 • ⲯⲓⲧ = ⲯⲓⲥ, ⲯⲓⲧ
 • ⲙⲏⲧ = ⲙⲏⲧ

ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲡⲉⲙϩⲓⲧ ⲉⲧⲁⲩⲧⲁⲃⲧⲉⲃ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲧⲩⲡⲟⲥ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲫⲣⲏⲥ edit

 • ϯⲥⲙⲟⲩⲛⲓ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲫⲣⲏⲥ: ⲥⲙⲟⲩⲛⲉ)
 • ⲡⲓⲱⲃⲧ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲫⲣⲏⲥ: ⲱⲃⲧ)
 • ⲡⲓⲧⲏⲛⲓ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲫⲣⲏⲥ: ⲧⲏⲛⲉ)
 • ⲡⲓⲗⲁⲙⲏϣ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲫⲣⲏⲥ: ⲗⲉⲙⲏⲏϣⲉ)
 • ⲡⲓⲗⲁϣⲁⲛⲓ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲫⲣⲏⲥ: ⲗⲁϣⲁⲛⲉ)