Wp/cop/ϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ `ⲛⲧⲉ ϣⲙⲓⲛ

< Wp‎ | cop
Wp > cop > ϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ `ⲛⲧⲉ ϣⲙⲓⲛ

ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϣⲙⲓⲛ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϣⲙⲓⲛ ⲧϭⲓⲛϣⲉϫⲉ ⲛ̅ⲣⲙ̅ⲛ̅ⲕⲏⲙⲉ ⲧⲛ̅ ⳉⲙⲓⲛ) ⲡⲉ ⲟⲩϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ. ⲁⲩⲥϧⲁⲓ ⲉϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛϣⲙⲓⲛ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲛⲓⲣⲟⲙⲡⲓ 300 ϣⲁⲛⲓⲣⲟⲙⲡⲓ 500. ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱⲥ ⲛⲉ ⲡⲓϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫⲣⲏⲥ ⲡⲉ ⲡⲓϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲇⲏⲙⲟⲥⲓⲟⲛ ϧⲉⲛϣⲙⲓⲛ.

ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ edit

 • ⲭⲏⲙⲓ = ⲕⲏⲙⲉ
 • ⲟⲩⲟϩ = ⲁⲟⲩ
 • ⲉⲃⲟⲗ = ⲁⲃⲁⲗ
 • ⲉϧⲟⲩⲛ = ⲁⳉⲟⲩⲛ
 • ⲟⲩⲁⲓ = ⲟⲩⲉ
 • ⲥⲛⲁⲩ = ⲥⲛⲟ
 • ϣⲟⲙⲧ = ⳉⲁⲙⲧ
 • ϥⲧⲟⲟⲩ = ϥⲧⲁⲩ
 • ϯⲟⲩ = ϯⲟⲩ
 • ⲥⲟⲟⲩ = ⲥⲁⲩ
 • ϣⲁϣϥ = ⲥⲁϥⳉ
 • ϣⲙⲏⲛ = ⳉⲙⲟⲩⲛ
 • ⲯⲓⲧ = ⲯⲓⲥ
 • ⲙⲏⲧ = ⲙⲏⲧ
 • ⲥⲱⲧⲉⲙ = ⲥⲱⲧⲙⲉ
 • ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ = ⳉⲧⲁⲣⲧⲣⲉ
 • Ϧⲱⲧⲉⲃ = ⳉⲱⲧⲃⲉ
 • ⲟⲩⲏⲃ = ⲟⲩⲓⲉⲓⲃⲉ