Wp/cop/ⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲕⲩⲡⲧⲁⲓⲟⲛ

< Wp‎ | cop
(Redirected from Wp/cop/ⲁⲥⲡⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ `ⲛⲕⲩⲡⲧⲁⲓⲟⲛ)
Wp > cop > ⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲕⲩⲡⲧⲁⲓⲟⲛ

ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲕⲩⲡⲧⲁⲓⲟⲛ ⲓⲉ ⲕⲩⲃϯ ⲓⲉ ⲕⲩⲡϯ ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲉⲧⲁⲩⲥϧⲏⲧⲥ ⲙ̀ⲡⲓⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ.

ⲛⲓϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ edit

ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲕⲩⲡⲧⲁⲓⲟⲛ:

ⲡⲁⲓϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲡⲉ ⲡⲓϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲥϧⲁⲓ.

ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲓⲥⲗⲁⲙⲓⲕⲟⲛ edit

ⲉⲧⲁ ⲛⲓⲁⲣⲁⲃⲟⲥ ⲁⲙⲟⲛⲓ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁⲛⲓⲙⲟⲥⲗⲓⲙ ⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ ⲉⲭⲏⲙⲓ. ϧⲉⲛⲛⲓϩⲟⲩⲁϯ ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲓⲥⲗⲁⲙⲓⲕⲟⲛ ⲁⲛⲓⲣⲉⲙⲫⲙⲁ ⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ. ⲡⲓϩⲟⲩⲟ ⲛ̀ⲁⲣⲁⲃⲟⲥ ⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϭⲓⲥⲃⲱ ⲙ̀ⲡⲓⲗⲁⲥ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ. ⲉⲧⲁ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲙⲟⲥⲗⲓⲙ ⲁⲩϣⲓⲃⲓ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲁⲥⲡⲓ. ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⲁⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ ⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ. ⲁϯⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ ⲟⲩⲱϣⲥ ⲛ̀ⲭⲱⲗⲉⲙ ϧⲉⲛⲛⲓⲃⲁⲕⲓ ⲛⲉⲙϧⲉⲛⲡⲉⲙϩⲓⲧ. ϧⲉⲛϯⲙⲁϩⲙⲉⲧϥⲧⲟ ⲙ̀ⲙⲉⲧϣⲉ ⲁⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ ⲫⲣⲉⲙⲕⲱⲥ ⲥϧⲁⲓ ϫⲉ (ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓϣⲗⲟⲗ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲥⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲕⲁϩⲓ, ⲧⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⲁⲩⲟⲃϣⲥ. ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲱⲃϣ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲛⲱⲃϣ ⲛ̀ⲧⲁⲛ).

ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ edit

ϧⲉⲛϯⲙⲁϩⲙⲉⲧ ⲙ̀ⲙⲉⲧϣⲉ ⲁϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲕⲓⲙ ⲛ̀ⲧⲉⲥⲥⲓ ⲉⲣⲁⲕⲟϯ. ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲡⲓϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲙϩⲓⲧ. ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯϧⲉ ⲙ̀ⲫⲟⲟⲩ ⲡⲓϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲉⲛϩⲟⲧ ⲛ̀ⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲡⲉ ⲡⲓϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲙϩⲓⲧ.